Klumme: Danmark kan og skal langt mere end de 70 procent

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, understreger vigtigheden af Danmarks indsats i den globale klimakamp i en klumme bragt på Energy Supply’s hjemmeside. Med konstateringen fra IPCC om, at klimaforandringerne er menneskeskabte og langt mere alvorlige end først antaget, er den kommende brint- og PtX-strategi ikke alene afgørende for de danske klimamålsætninger, men vil også kunne…

Everfuel starter konstruktion af 20MW elektrolyseanlæg i Fredericia

Den 18. august starter byggearbejdet på Europas foreløbigt største elektrolyseanlæg til produktion og lagring af grøn brint, nemlig HySynergy-anlægget i Fredericia. Anlægget placeres ved siden af Crossbridge Energy’s raffinaderi. Det skriver Everfuel i en pressemeddelelse. Everfuel oplyser, at byggetilladelsen er givet til at opføre et anlæg på 20MW, som skal stå klar medio 2022. Anlægget vil producere…