Grøn brint kan bremse den negative klimaudvikling

Den 9. august fremlagte FN’s klimapanel, IPCC, deres 6. rapport om klodens tilstand, og konklusionerne er grumme: Vi er tæt på et menneskeskabt vendepunkt, hvor den globale opvarmning vil overstige de i Paris-aftalen aftalte 1,5 grad med katastrofale konsekvenser for klimaet. Vi skal derfor øge hastigheden mod et nulemissionssamfund, og må ikke tøve mere med at…