Energinet åbner markedsdialog om brintinfrastruktur

Energinet har den 2. juli lanceret en markedsdialog om brintinfrastruktur. Markedsdialogen er åben frem til d. 31. august 2021. Målet med dialogen er at få indsigt i efterspørgslen på brintinfrastruktur i Danmark. Energinet opfordrer markedsaktører at svare på et spørgeskema (på engelsk), som skal kortlægge aktørernes behov for brintinfrastruktur, f.eks. af deres specifikke projekter (placering,…