100% ren brint i New Zealands gasnet i 2050

Omstillingen fra fossil gas til brint kan decarbonisere store dele af bl.a. den CO2-tunge industri. Med et tilpasset gassystem, kan denne infrastruktur dels fungere som lagringskapacitet for grøn energi såvel som transportere den billigt og over lange afstande. I New Zealand er det blevet besluttet, at brint skal iblandes naturgassen med et niveau på 20%…

Everfuels nye station i TV2 Lorry

Everfuel har i denne uge taget det første spadestik til den kommende multifuel tankstation på Prags Boulevard i København. Stationen skal bl.a. levere grøn brint til det stigende antal brinttaxaer i hovedstaden. Taxaselskabet DRIVR har allerede flere brinttaxaer i sin flåde af grønne biler, og forventer at øge antallet af brinttaxaer i den kommende tid.…

Regeringen presser på for højere klimaambitioner i EU

Den danske regering med klimaminister, Dan Jørgensen, i spidsen har meldt ud, at Danmark ønsker, at højere ambitioner for EUs energisektor. Til sommer skal EU forhandle nye mål for energisektoren, og her ønsker den danske regering at målsætningen for vedvarende energi øges markant. Konkret mener regeringen, at det nuværende 2030-mål for vedvarende energi skal forhøjes…