Mens vi venter: Webinarserie om den danske brint- og PtX-strategi

I forbindelse med den pågående proces med klimaministeriets Power-to-X- og Carbon Capture and Utilization/Storage (CCUS)-strategi afholder Brintbranchen fire webinarer, hvor vi inviterer nogle af nøgleaktørerne fra PtX-verdenen til at holde oplæg, bl.a. for at få deres input til, hvad en sådan PtX-strategi bør indeholde. I webinarserien “Mens vi venter”, går vi i dybden med de…

Fynske kommuner gør busdriften grøn

Flere fynske kommuner og Langeland kommune har indgået en klimaaftale med Fynbus og regeringen om at gøre den lokale busdrift grøn. I aftalen forpligter parterne sig til: Nulemissionsbusser (el eller brint) i alle nye udbud af bybusser fra 2021 CO2-neutrale eller nulemissionsbusser (biogas, biodiesel, el eller brint) i alle nye udbud af busser på lokale ruter…

Deltag i markedskonsultation Gas Storage Denmark

Gas Storage Denmark har annonceret en markedskonsultation med formål at afklare behovet for fleksibilitet og serviceydelser, som gaslageret skal levere til markedet i 2022-2037. Gas Storage Denmark er meget interesseret i at få input fra markedsaktører, som er engageret i den grønne omstilling og på sigt kan være interesseret i brintlagring. Du finder markedskonsultationen på…