Mit største klimaønske for 2021: Brintstrategi skal binde klima og erhverv sammen

Det største ønske for 2021 er en sammenhængende brint- og PtX-strategi og en dedikeret industristrategi, sådan lyder det fra Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen i Klimamonitor, og han understreger understreger, at klima- og erhvervspolitik ikke er hinandens modsætninger, tværtimod: “Den allerede eksisterende brintværdikæde er stærk, men kan smedes stærkere og længere. Det vil ikke alene…