Teknologineutral fokus i Eldrup-rapport

Eldrup-kommissionen har d. 7. september fremlagt sin rapport om fremtidens bilbeskatning i Danmark, hvor Kommissoriet præsenterede fire afgiftsmodeller, alt efter hvor stærkt det politiske ønske er ift. at udskifte bilparken med nul- og lavemissionsbiler. Eldrup-kommission fokuserer på teknologineutrale løsninger i rapport Det glæder Brintbranchen, at Kommissionens rapport har et teknologineutralt fokus, hvor det er klimabelastningen,…