PtX på dagsordenen hos State of Green

Torsdag var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, på talerstolen hos State of Green, hvor han gav et overblik over mulighederne i brint og PtX.

PtX i fokus hos State of Green

State of Green afholder en række arrangementer under titlen ‘Green Talks’. Torsdag var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, på talerstolen ved Green Talk’en ‘Power-to-X: a key enabler of the green transition’. Her gav han dels en introduktion til, hvad brint og PtX er, hvad det betyder, og hvorfor det er begreber, der er afgørende for den grønne omstilling. Storskala energikonvertering til brint via elektrolyse kan ikke alene bidrage til at facilitere massive udbygninger af den vedvarende energiproduktion, det kan også decarbonisere nogle af de sværeste og mest udledningstunge sektorer.

Hvis du ikke deltog i webinaret, kan du finde hele arrangementet hos State of Green her.

Konference: PtX og den tunge transport

Brintbranchen inviterer til konferencen ‘PtX og den tunge transport’ d. 29. september kl. 08.30-12.00, hvor du bl.a. kan høre oplæg fra transportminister, Benny Engelbrecht. 

Invitation til transportkonference

I Brintbranchen er vi glade for at kunne invitere til konferencen ‘PtX og den tunge transport’ d. 29. august kl. 08.30-12.00. Konferencen handler om implementeringen af brint og PtX i transportsektoren herunder ikke mindst i den tunge transport. Med de stærke grønne kompetencer vi har i Danmark er brint og PtX ikke alene afgørende for omstillingen af bl.a. transporten, men repræsenterer også et nyt, dansk erhvervs- og væksteventyr.

Konferencen er gratis, og du kan tilmelde dig her.

Coronaforbehold:
Grundet de fortsatte coronarestriktioner, er der et par ting, man bør være opmærksom på som deltager. Brintbranchen følger naturligvis udviklingen tæt, og tager alle forbehold for at sikre en god og sikker konference.

Vær opmærksom på at pga. coronarestriktioner, er der begrænsning på antallet af deltagere. Du er derfor først sikret en plads, når du har modtaget en endelig bekræftelse senest to uger før konferencen. Pga. begrænsningen på deltagerantal er det desværre kun muligt at deltage med én person pr. virksomhed/organisation. Desuden har vi grundet deltagerantallet indført et “no-show” gebyr på 1000 kr., hvis man udebliver uden at have meldt afbud. 

Pressemeddelelse: Brintbranchen byder velkommen til Rambøll

Brintbranchen er glade for at kunne byde én af verdens bedste rådgivningsvirksomheder, Rambøll, velkommen i vores medlemskreds.

Pressemeddelelse: Brintbranchen byder velkommen til Rambøll

Interessen for brint og Power-to-X (PtX) bliver større og større både politisk og i samfundet generelt. Det øgede fokus på brint som nøgleelement i den grønne omstilling kan også mærkes hos Brintbranchen, der igen udvider medlemskredsen. Brancheforeningen, som repræsenterer hele brint- og PtX-værdikæden, kan nu byde velkommen til den internationale konsulentvirksomhed Rambøll. 

I forbindelse med offentliggørelsen af Rambølls indmeldelse i Brintbranchen, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Jeg er utroligt glad for at byde Rambøll velkommen i vores medlemskreds! Rambøll har helt enestående kompetencer og erfaringer fra mange år som en af verdens bedste rådgivningsvirksomheder. De er blandt de allerbedste på feltet, når det handler om bæredygtighed og innovative løsninger indenfor en bred portefølje af områder. Vi står som samfund overfor store udfordringer i forhold til den grønne omstilling, og udviklingen og implementeringen af storskala brint- og PtX-løsninger kræver nøje planlægning og tilrettelæggelse, og her er Rambøll en meget vigtig aktør. Rambøll er partner og bidragsyder i mange forskellige brint- og PtX-relaterede projekter, og medlemskabet her tager det engagement til et nyt niveau, og jeg er stolt af, at Rambøll vælger at udvikle deres brintindsats i Brintbranchens fold.”   

Om indmeldelsen i Brintbranchen siger, Mogens Skov, Global Division Director hos Rambøll:

”Brintteknologi og et stærkt samarbejde i brintbranchen er helt nødvendig for, at Danmark kommer i mål med sine CO2-reduktionsmål for 2030. Konkrete pilotprojekter skal igangsættes, så man kan teste og etablere en industri omkring brint og ikke mindst opbygge erfaring med drift og design af forskellige anlægskoncepter og teknologier. Dette er en forudsætning for, at man kan træffe de rigtige valg og investeringer, når der skal bygges fuldskalaanlæg. Brintbranchen er det centrale samlingspunkt for aktørerne, som skal bringe projekterne fremad og sikre den dialog, opsamling og udveksling af viden, som er central for at få Danmark frem i forreste række i forhold til den kæmpe energiomstilling, som verden står over for. Vi har travlt, hvis vi skal nå i mål, og nu er den rette tid til projekter, der samtidig kan sætte hjulene i gang i Danmark under COVID-19. Rambøll er stolt over kunne bidrage til udviklingen af projekter igennem Brintbranchen.”

 

For spørgsmål eller kommentarer, kontakt:
Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 43 94 eller via tlj@brintbranchen.dk
Mogens Skov, Global Division Director hos Rambøll, tlf.: (+45) 51 61 33 90 eller via mosk@ramboll.com    

 

Everfuel vinder stor hollandsk kontrakt

Brintbranchens medlem Everfuel skal bygge en brinttankstation i Holland til at forsyne 20 busser med grøn brint, som den danske virksomhed også vil levere de næste 12 år.

Allerede ved udgangen af 2021 kan 20 brintbusser tanke brint i den hollandske provins Sydholland. Danske Everfuel, der er medlem af Brintbranchen, har i dag underskrevet kontrakt til at bygge tankstationen, som på sigt også skal kunne forsyne lastbiler med grøn brint.

Siden juni har den hollandske offentlige transportvirksomhed Connexxion kørt fire brintbusser i provinsen Sydholland, nemlig i områderne Hoeksche Waard og Goeree Overflakkee, som præges af lange afstande mellem busstoppesteder, hvorfor brintbussernes lange rækkevidde og hurtige optankning er meget fordelagtige. De gode erfaringer har gjort, at brintbusnetværket fra slutningen af næste år bliver udvidet med 20 busser. Opskaleringen sker som en del af det EU-finansierede projekt JIVE2.

Tankstationen er i første omgang designet til busser, men kan pga. dens skalerbare design også i fremtiden blive brugt til optankning af andre tunge transportmidler, som for eksempel lastbiler. I kontrakten er der også aftalt, at Everfuel leverer grøn brint til tankstationen de kommende 12 år. Den grønne brint vil blive produceret forskellige steder i Holland, Danmark og Tyskland. Under opstartsfasen vil brinten blive leveret af lastbiler, der kører på fossilfri HVO-biodiesel og senere af nul-emission lastbiler.

Konkurrencedygtig brint

Jacob Krogsgaard, Everfuels direktør, siger i en pressemeddelelse: ”Vi er meget glade for at få tildelt denne kontrakt fra provinsen Sydholland. I Everfuel har vi den klare ambition om at gøre grøn brint til et konkurrencedygtigt alternativt brændstof, og dette projekt er det første af forhåbentlig mange. Everfuel er dedikeret til at bidrage til den grønne omstilling ved hjælp af produktion af grøn brint til flåder af busser, lastbiler og taxier.”

Floor Vermeulen, den regionale minister for Trafik og Transport udtaler til Brintbranchen: “I provinsen Sydholland arbejder vi på at få brintøkonomien op at stå ad tre veje. For det første satser vi på brint som brændstof i for eksempel offentlig transport og skibsfart. Desuden  bidrager vi aktivt til både nationale og internationale netværk til brinttransport, for eksempel med rørledninger fra Rotterdam til det tyske Nordrhein-Westfalen.  Og for det tredje ved at samarbejde med Rotterdam Havn om produktion og potentielt import af brint, for netop at imødekomme og være på forkanten med den voksende efterspørgsel. Vores kontrakt med Everfuel bidrager til vores ambitioner om at skubbe gang i både transport, produktion og import. Det er af stor betydning for alle. Også at vi gør dette i EU-sammenhæng via et udbud; på denne måde er det bedste resultat opnået på fuldstændig transparent vis.”

Opskalering i EU

Den nye tankstation vil være én af de største i Europa og signalet er klart: De danske brintvirksomheder er klar til at rulle den europæiske brintinfrastruktur ud, og de er i stand til at spille en afgørende rolle i at få opskaleringen til at lykkes.

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen siger: ”Det er endnu et eksempel på brints kæmpe potentiale, ikke kun for klimaet, men også som grønne vækstmotor for den danske økonomi og eksport. Danmark har store muligheder for at blive førende, hvilket dagens nyhed understreger. Men der er behov for et stærkt hjemmemarked – og det bør være en bunden opgave for regering og folketing i de kommende klimaforhandlinger om transportsektoren.”

Brintlagring i naturgasnettet

Et dansk projekt har demonstreret transport af op til 15 % brint i naturgas i et lukket højtrykstestsystem, som består af komponenter og infrastruktur fra såvel transmissions- som distributionsnettet.

Ny rapport: Brintlagring på naturgasnettet

I et fremtidigt energisystem med stor andel af vind- eller solkraft vil der være perioder, hvor produktionen af el fra vindmøllerne eller solceller vil overstige det øjeblikkelige elforbrug. Men da det er urealistisk at lagre el i større omfang i batterier alene, vil der i disse situationer være behov for fx at omdanne den overskydende el til brint ved hjælp af elektrolyse.

I et nyligt afsluttet projekt kunne der demonstreres at gassystemet har potentiale til at lagre og distribuere store mængder fluktuerende energiproduktion fra vedvarende energikilder, når elproduktionen herfra omdannes til brint gennem elektrolyse. Projektet har demonstreret transport af op til 15 % brint i naturgas i et lukket højtrykstestsystem, som består af komponenter og infrastruktur fra såvel transmissions- som distributionsnettet. Testen har vist, at der ikke er en forhøjet lækage af brint fra systemet i forhold til naturgas, samt at de testede komponenter fra gassystemet uden større justeringer er i stand til at håndtere brint i de testede niveauer.

Projektet er udført i samarbejdet mellem Energinet, DGC, EVIDA og IRD, og blev støttet af EUDP. Læs hele rapporten hos Energinet her.

Pressemeddelelse: Vigtigt rygstød for omstillingen af den tunge transport i Danmark

Flere af Brintbranchens medlemmer er med i et nyt konsortium, der vil producere brint og andre grønne brændstoffer til den tunge transport.

Pressemeddelelse: Vigtigt rygstød for omstillingen af den tunge transport i Danmark

Den tunge transport er et af den grønne omstillings helt store smertensbørn, men med dagens udmelding fra en række af dansk erhvervs helt tunge spillere, tages et stort skridt i den grønne retning for transporten. Med Ørsted i spidsen har et nyt konsortium indgivet en ansøgning til Innovationsfonden om storskala brintproduktion til brug i transportsektoren.  

I en kommentar til nyheden siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen: 

”Der er ingen tvivl om, at det er afgørende for 70%-målsætningen, at vi får taget livtag med transportsektorens udledninger – herunder ikke mindst den tunge transport. Transport og mobilitet for både varer og passagerer er en livsnerve i vores infrastruktur, men samtidig er de også blandt de største klimasyndere. Derfor er det virkelig glædeligt, at bl.a. en række af Brintbranchens medlemmer med Ørsted i front, nu stiller sig i spidsen for at producere grøn brint og andre brændstoffer, så netop den tunge transport kan omstilles til nulemissionsteknologier.”  

“Dagens initiativ er et vigtigt skridt i den rigtige retning, og et betydeligt signal om, at brint og PtX er afgørende elementer i den grønne omstilling. Denne udmelding lægger sig tæt op ad den generelle udvikling både i Danmark og internationalt, hvor brint- og PtX-løsninger udvikles og implementeres i stor stil, og kommer til at udgøre et nøgleredskab i at komme transportsektorens skadelige emissioner til livs.”  

Udviklingen på brint- og PtX-området er ikke kun positivt i forhold til den grønne omstilling men i høj grad også for dansk erhverv og eksport, forklarer brintdirektøren: 

”I Danmark har vi alle tænkelige forudsætninger for at blive førende på brint og PtX. Vi er verdensmestre i at producere vedvarende energi, og vi har allerede i dag en stærk og velfungerende PtX-værdikæde, som producerer, og eksporterer løsninger til hele verden. Brint og PtX er nye markeder, der vokser hastigt globalt, og som danske virksomheder kan dominere – og ad den vej skabe nye arbejdspladser og økonomisk vækst. Men det kræver, at vi handler nu, for resten af verden har også fået øjnene op for ikke bare reduktionspotentialerne ved brint og PtX men også netop vækstmulighederne”, siger Tejs Laustsen Jensen, og afslutter med en opfordring til Christiansborg: 

”Det grønne kapløb er virkelig gået i gang globalt, og Danmark skal have en plads i førerfeltet. Initiativer som det, der er blevet fremlagt i dag, viser, at danske virksomheder kan, og vil bidrage til, at vi forbliver en grøn stormagt. Men det skal følges op af politiske initiativer, så vi i højere grad kan implementere danskproducerede grønne løsninger herhjemme. Det håber jeg, at politikerne vil tage med til bordet, når transportforhandlingerne finder sted i efteråret.” 

Ved spørgsmål kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller tlj@brintbranchen.dk

Læs mere i pressemeddelelsen fra Ørsted her.

Webinar: PtX-Alliancen om EU’s brintstrategi

Vær med til PtX Alliancens webinar om EU’s brintstrategi og dens betydning for Danmark. 

Invitation til webinar hos PtX-Alliancen om EU's brintstrategi

Webinar om EU’s brintstrategi, samt dens betydning og rolle i Danmark

Webinar via Microsoft Teams d. 26. august kl. 09.00-10.00

Den 8. juli vedtog Europa-Kommissionen en ambitiøs brintstrategi, hvor Kommissionen anerkender brint og Power-to-X som uundværlige brikker i EU’s fremtidige energisystem, samtidig med, at strategien danner rammen for en bæredygtig transportsektor, og understøtter European Green Deal og EU’s genopretningsplan, NextGenerationEU.

Men hvad indeholder EU-brintstrategien egentlig, og hvad kan den betyde for Danmark, dansk erhverv og danske arbejdspladser? Kort sagt: Hvilken rolle og betydning vil den have for Danmark?

Som opfølgning på både vedtagelsen af EU-strategien og første del af den danske klimaaftale, afholder PtX-Alliancen et webinar på Microsoft Teams, hvor vi sætter fokus på koblingen mellem strategien og klimaaftalen. Talere vil bl.a. være Stina Soewarta, Repræsentationschef for EU-Kommissionens repræsentation i Danmark og Marie Hindhede (TBC). Efterfølgende vil oplægsholderne deltage i en paneldebat/spørgerunde med deltagelse af repræsentanter fra PtX-Alliancen.

Program

09:00-9:05 Velkomst

09:05-09:15 Introduktion til EU’s brintstrategi v. Stina Soewarta, Repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark.

09:15-09:30 EU’s brintstrategis betydning og rolle i Danmark v. Marie Hindhede, afdelingschef, Klima-, Energy- og Forsyningsministeriet (TBC)

09:30-10:00 Paneldebat-/spørgsmålsrunde, modereret af Jan Hylleberg, adm. Direktør, Wind Denmark, og med deltagelse af:

· Stina Soewarta, Repræsentationschef, EU-Kommissionens repræsentation i Danmark.

· Marie Hindhede afdelingschef, Klima-, Energy- og Forsyningsministeriet (TBC)

· Tejs Laustsen Jensen, direktør, Brintbranchen

· Martin Risum Bøndergaard, politisk chef, Wind Denmark

Afsluttende bemærkninger.

Hvis der er spørgsmål til webinaret eller til PtX-Alliancen er i velkommen til at kontakte Jonas Karpantschof (Brintbranchen) på 2679 5944 / jhk@brintbranchen.dk, eller Rune Dal Andersen fra Wind Denmark på 2258 4033/ rda@winddenmark.dk. 

Tilmeld dig her.

Brint-update efter ferien

Velkommen tilbage fra sommerferie. Her bliver du i lidt over 2 minutter opdateret på de vigtigste udviklinger på brintområdet henover sommeren.

Brint i transporten

Velkommen tilbage fra sommerferie, vi håber, at din sommer har været god.

Se i videoen med Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, hvad du er gået glip af på brintområdet mens du var på ferie, og bliv klædt på til efterårets transportforhandlinger, hvor bl.a. brint, Power-to-X og e-fuels kommer til at fylde meget på dagsordenen.

Sommerferie på brint

Brintbranchens direktør besesøgte med sin familie fire lande i sommerferien, og tilbagelagde over 3000 km. på brint.

Sommerferie på brint

Sommeren 2020 er blevet en noget anden, end mange havde forestillet sig og håbet på. Ferieplaner er blevet ændret eller helt aflyst, og mange har fundet alternativer for deres sommerferie. Det gælder også Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, som tog på bilferie med familien. Det er der mange, der har gjort, men få på samme måde som brintdirektøren. Han og familien tilbagelagde mere end 3000 km. på brint. I familiens Mirai besøgte de fire lande, og tankede brint i tre. Turen gik fra Danmark til Tyskland, Østrig og Italien og hver eneste kilometer blev tilbagelagt uden emissioner. For det eneste, der kommer ud af udstødningsrøret på en brintbil, er en smule vanddamp. 

I debatten om grønne biler skelnes der ofte mellem elbiler og brintbiler. Men det er ikke en helt korrekt opstilling, for begge typer er elbiler – forskellen ligger i, om strømmen kommer fra et batteri, eller en reaktion i en brændselscelle. Man tanker brint på samme måde og på samme tid som en traditionel fossil bil, og én af fordelene ved en brintbil er således, at man kan bevare den fleksible mobilitet, som man er vant til fra benzin- og dieselbiler. Man slipper på den måde for at skulle vente på at lade et batteri op, hvilket er en fordel, hvis man har et stort kørselsbehov, og generelt kører mange kilometer.

På en bilferie er det også en fordel at kunne holde sig på farten, og netop tankningen nævner Tejs Laustsen Jensen også som positivt: ”Det er virkeligt rart bare at kunne tanke og køre videre med det samme. Man har mere frihed på turen, når man ikke skal planlægge lange stop for at lade batteriet op. Det er en rigtig stor fordel, når man som vi havde en tre-årig på bagsædet. Det kan give udfordringer nok i sig selv, men turen er lang nok i forvejen, så vi var glade for, at vi kunne komme hurtigst muligt frem,” forklarer han, og uddyber: ”Det er netop på de lange ture, om det er rundt i Nordeuropa i ferien eller på de danske motorveje i hverdagen, at brintbilen kommer til sin ret. Det er det altså en ualmindelig stor fordel at kunne tanke og køre videre på bare et par minutter. Forskellige forbrugere har forskellige behov, og derfor er det fremragende, at vi nu har flere grønne teknologier, der kan imødekomme de behov.”

Og netværket af brinttankstationer i Europa breder sig, i disse år. Der er fortsat ikke lige så mange, som der er fossile tankstationer, men for familien Jensen var det ikke den store udfordring: ”Det er klart, at man skal tænke lidt mere over ruten, man kører, fordi man ikke kan satse på at finde en station rundt om hjørnet. Men netværket har virkelig fået vokseværk. Særligt i Tyskland bliver der bygget rigtigt mange stationer som konsekvens af et fælles program mellem den tyske stat og en række private virksomheder. Det fungerer virkelig godt, og det er netop sådan en helstøbt national strategi, der skal til. Og så hjælper EU heldigvis også til, og vi tankede bl.a. på en station, der var støttet af EU-projektet H2ME-2, som også Danmark er partner i. Alt i alt havde vi ingen problemer med infrastrukturen. Der findes en app, der kortlægger alle europæiske stationer og deres operationelle status, så det er let at planlægge turen. Men der skal uden tvivl en yderligere udbygning af infrastrukturen til – særligt uden for Tyskland – hvis vi skal have flere til vælge brint frem for de fossile alternativer i benzin og diesel.”

Forøgelsen af familien Jensen i form af en Toyota Mirai er ret ny, men da familien fik behov for en bil, var der ingen tvivl om, hvilken slags det skulle være: ”Selvfølgelig skulle det være en brintbil!”, siger Tejs Laustsen Jensen, og forklarer, hvorfor dette var den bedste løsning for dem: ”Man kan jo sige, at det giver sig selv med mit job, men bilen er privat, og skal også bruges af min kone, der pendler væsentligt længere end mig, så det var først og fremmest et spørgsmål om, at vi skulle have en bil, der kunne opfylde det behov og samtidig de mange ture fra København til Jylland, som jeg kører som en del af mit arbejde. Dernæst skulle den gerne være klimavenlig og så skader det jo heller ikke, at man får en ualmindelig dejlig køreoplevelse på brint. Bilen er stort set lydløs, og virkelig rar at håndtere, så samlet set er vi rigtigt glade for vores Mirai, som absolut ikke har skuffet os. Udover at de manglende emissioner under kørslen er et kæmpe plus, så er det altså også bare en utroligt lækker bil – flot og skøn at køre i”.

Og netop den gode køreoplevelse mener Jensen er afgørende for brintbilens fremtid: ”Det er afsindigt vigtigt, at de her biler giver en lige så god oplevelse for forbrugerne som fossile biler – hvis ikke bedre. Den grønne omstilling af personbilerne kan ikke ske på goodwill og klimaansvar alene – de er nødt til at fungere lige så godt som traditionelle biler, ikke mindst når det handler om mobiliteten og muligheden for f.eks. at køre langt på kort tid.  Forbrugerne mister ikke noget ved at skifte fra fossil til grøn energi. Grundlæggende skal man som forbruger kunne træffe det grønne valg og stadig få den bedste bil til ens behov.”

Tejs Laustsen Jensen er generelt meget begejstret for muligheden for at kunne tage på bilferie med god samvittighed: ”Det gør meget for hele oplevelsen at vide, at vi har kunnet køre over 3000 km. uden at udlede hverken CO2 eller andre skadelige partikler. Det har vi talt en del om undervejs ned af Autobahn. Vi har kørt i de smukkeste omgivelser uden problemer overhovedet, og vi har gjort det uden at lægge hverken natur eller klima til last. Og særligt Østrig mødte vi en del cykel- og vandreturister, og det er altså en rigtig har fornemmelse at vide, at man ikke bidrager negativt til luftkvaliteten, selvom vi var i bil – det giver bestemt også et plus på samvittighedskontoen.”

Ny rapport fra bl.a. Haldor Topsoe og Vestas om ammoniak i skibsfarten

En ny analyse viser vejen mod klimaneutral skibsfart via grøn ammoniak.

Ny rapport fra bl.a. Haldor Topsoe og Vestas om ammoniak i skibsfarten

En ny rapport udarbejdet af bl.a. Haldor Topsoe og Vestas undersøger mulighederne og perspektiverne for brugen af ammoniak via grøn brint i skibsfarten. Den maritime del af transportsektoren står for en betragtelig del af de globale emissioner af både CO2 og andre skadelige gasser, og er en stor udfordring for den grønne omstilling. Sektoren har dog store ambitioner for nedbringelsen af emissionsniveauet, og i rapporten “Ammonfuel – an industrial view of ammonia as a marine fuel” analyseres flere scenarier for omstillingen, og konklusionen lyder: “The conclusion is, that ammonia is an attractive and low risk choice of marine fuel both in the transition phase towards a more sustainable shipping industry and as a long-term solution”.

Find rapporten her.