Video: Ny aftale mellem DK og NL på PtX

Se videoen, hvor Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, forklarer om perspektiverne i den nye DK/NL-aftale på PtX – på nederlandsk.

Video om den nye DK/NL-aftale på PtX

I en markering af den historiske aftale mellem Danmark og Nederlandene om storskala PtX, har Brintbranchen lavet en video om potentialerne i samarbejdet – på nederlandsk. Se videoen nedenfor:

Nye klimasamarbejdsaftaler skal gøre den kollektive trafik grønnere

En ny aftale mellem transportministeriet og Danmarks seks største kommuner skal sætte skub på den grønne omstilling af bl.a. den kollektive bustransport, og det er godt nyt for brintteknologier, mener Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Nye klimasamarbejdsaftaler om kollektiv trafik i de største byer

En ny aftale mellem transportministeriet og landets største kommuner skal bidrage til en hurtigere omstilling af bl.a. den kollektive trafik.

Kommunerne København, Aarhus, Odense, Aalborg, Vejle og Frederiksberg repræsenterer 1/4 af den samlede kollektive buskørsel, og derfor også for en betragtelig del af de samlede udledninger. Det skal en ny aftale nu ændre på. De seks kommuner bliver fyrtårne i en ny indsats, der skal omstille buskørslen og kommunale biler til nulemissionsteknologier. Alle nye bybusser skal være nulemission fra 2021, hvilket vil give store gevinster til både klima og luftkvaliteten i byerne. I en pressemeddelelse udtaler transportminister, Benny Engelbrecht, om aftalen:

De seks kommuner står i dag for cirka ¼ af den samlede kollektive buskørsel. Derfor er det også helt naturligt, at de skal være drivkraften i omstillingen af den kollektive trafik. Derfor er jeg meget tilfreds med, at vi har indgået en række ambitiøse aftaler, som skal være begyndelsen på et gearskifte af den grønne omstilling i kommunerne. Jeg håber og tror på, at flere af landets kommuner vil følge efter og tiltræde de mål som landets største kommuner forpligtiger sig til.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er enig med transportministeren, og glæder sig også over, at der nu for alvor sættes ind for en omstilling af den kollektive bustrafik:

Bustrafikken er en afgørende del af vores kollektive infrastruktur, og det er et oplagt sted at sætte skub på omstillingen. Grønne teknologier betyder ikke alene, at vi kan mindske de samlede udledninger af CO2, det er også et vigtigt tiltag for at mindske niveauerne af støj- og luftforurening som er problematiske især i byerne. 

Tejs Laustsen Jensen glæder sig også over de muligheder, aftalen skaber for udrulningen af brint- og brændselscelleteknologier i den kollektive transport:

Der er ingen tvivl om, at brint har en rolle at spille i omstillingen af den kollektive bustransport. Busserne tankes på samme måde og på samme tid som en traditionel fossil bus. Det er afgørende for at sikre en effektiv drift og fleksibel mobilitet i transporten.

Men det er ikke kun i busteknologierne, branchedirektøren ser store potentialer for brinten:

I Danmark har vi en ualmindeligt stærk værdikæde af underleverandører til transportløsninger. Vi producerer ikke busser i Danmark, men vi kan stort set levere alt andet – herunder ikke mindst brændstof og infrastruktur. På den måde kan aftaler som denne ikke alene sikre fremdrift for den grønne omstilling men i høj grad også for det danske, grønne erhvervsliv.

Du kan læse hele pressemeddelelsen fra transportministeriet her.

Pressemeddelelse: Stærk klimaaftale er vigtigt første skridt på PtX

Nattens klimaaftale på energi- og industriområdet er et godt og vigtigt første skridt for den danske brint- og PtX-satsning. 

Stærk klimaaftale er vigtigt første skridt på Power-to-X.

Pressemeddelelse

Stærk klimaaftale er vigtigt første skridt på Power-to-X

Med nattens aftale på energi- og industriområdet bringes Danmark et skridt tættere på 70%-målsætningen i 2030. Investering i PtX, langt mere vedvarende energiproduktion, to energiøer, øget fokus på CCUS, grønne gasser og gode rammer for effektiv udnyttelse af overskudsvarme, er alle vigtige elementer at få støbt ind i det fundament, der skal bære den grønne indsats. Samtidig tager Danmark et stort og vigtigt første skridt for PtX og brintproduktion. Og det er samlet set en rigtig god aftale. Sådan lyder den umiddelbare reaktion fra Brintbranchen, hvor direktør Tejs Laustsen Jensen glæder sig over en lang række af aftalens elementer, men samtidig understreger, at Danmark har travlt, hvis vi vil være i spidsen på brint og PtX.

”Overordnet er det en rigtig god og stærk aftale for både Danmark og klimaet med massive reduktioner, og jeg er naturligvis særligt glad for, at der med denne aftale investeres langt mere end nogensinde før i brint, og at en samlet strategi for PtX nu skal udformes. Det er meget vigtigt, og der er grund til at rose både regeringen og forligspartierne rigtigt meget for at tage det skridt. Men skal vi udnytte potentialet i energiøerne og forløse de enorme klima- og erhvervspotentialer, som PtX repræsenterer, så skal PtX-strategien hurtigt på plads – for konkurrencen fra udlandet er til at få øje på. Tyskland og Holland har allerede brintstrategier og store ambitioner på GW-niveau i 2030, så hvis vi i Danmark skal udnytte vores naturligt stærke position på området, så har vi fortsat travlt”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han påpeger samtidig, at nattens aftale trækker mange tråde til både erhvervs- og transportpolitikken:

”Fordi vi i Danmark har så stærk en grøn tradition, og har så mange innovative PtX-kompetencer, er jeg ikke i tvivl om, at brint og PtX kommer til at være afgørende i ikke bare klima- og energipolitikken men også erhvervs- og vækstpolitikken fremover. Vi ser frem til samarbejdet med regeringen og forligspartierne om implementeringen af aftalen, og så venter næste opgave med bl.a. transportforhandlingerne til efteråret. Vi har brug for at få gjort transporten grøn, og her spiller både brint og elektrofuels en nøglerolle. Samtidig er det klart, at efterspørgsel efter grønne brændstoffer naturligvis også er en ret betydelig forudsætning for, at det giver mening at producere dem, og dermed bliver efterårets transportforhandlinger, oven på nattens aftale, en vigtig brik for at binde transport- og energipolitikken sammen”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf.: tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk

Pressemeddelelse: Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Danmark rykker endnu længere frem i det grønne felt med dagens aftale om et dansk-hollandsk samarbejde på PtX.

powertox

Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Pressemeddelelse
Brintbranchen: Innovativ aftale sender Danmark i front på brint og PtX

Der er begejstring i den danske brint- og PtX-branche for den aftale regeringen i dag har indgået med Holland om samarbejde om PtX. Branchen betegner aftalen som et vigtigt skridt i den grønne omstilling, men understreger også, at der store forventninger til aftalens betydning for Danmark som centrum for brintproduktion og Power-to-X industri.

”Det er et både innovativt og vigtigt skridt, som den danske og hollandske regering i dag har taget. For det er en forudsætning for den grønne omstilling, at vi henter meget mere vindenergi på havet, og det kan kun ske, hvis det kombineres med en målrettet brintsatsning i hele Nordsøområdet. Udviklingen ift. brint går rigtigt stærkt rundt om i Europa, og hvis Danmark skal høste både de energi- og erhvervsmæssige gevinster, er det nu vi skal gå forrest. Det har hidtil været andre lande – herunder Holland – der har været i spidsen, når det gælder brint i EU, men med dagens initiativ rykker Danmark frem forrest i feltet og det er en rigtig god nyhed,” siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, i en kommentar til dagens aftale.

Brintdirektøren glæder sig både over den store hollandske investering, og de muligheder det giver i Danmark, men også over store erhvervsperspektiver i aftalen:

”Først og fremmest er det jo en rigtig god nyhed for den grønne omstilling, fordi vi nu får mulighed for at udnytte og lagre vindkraft og dermed bl.a. gøre den tunge transport grøn ved hjælp af brinten fra det nye anlæg. Men aftalen sender samtidig Danmark i front i Europa på området, på et tidspunkt hvor brint står centralt i såvel EU som en lang række Europæiske landes energipolitik. Det giver rigtigt gode muligheder for, at dansk erhvervslivs eksport af brintteknologi til hele Europa og resten af verden kan stige kraftigt, og det er naturligvis enormt positivt,” siger Tejs
Laustsen Jensen.

Han understreger samtidig, at det nu er vigtigt, at aftalen bliver fulgt op i de aktuelle klimaforhandlinger, hvis Danmark skal realisere sit fulde potentiale på området – både når det gælder klima og eksport:

”Det er et betydende og nyskabende skridt, regeringen har taget med aftalen med hollænderne. Nu har den sammen med Folketingets partier et stærkt afsæt for i klimaaftalen at sammensætte en samlet PtX-satsning, der sikrer en stærk værdikæde – fra vindmøller hele vejen til brint, brændstof og energilagring. Det kræver, at PtX placeres centralt i klimaaftalen, så vi hurtigst muligt kan komme i gang med at gøre bl.a. den tunge transport og industrien grøn og udvikle det danske brinteventyr,” slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kontakt venligst Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, 
tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk

Ny rapport fra IEA: Sustainable Recovery

Det internationale energiagentur, IEA, har udgivet en ny rapport om en bæredygtig økonomisk genopretning efter coronakrisen.

Ny rapport fra IEA: Sustainable Recovery

Det internationale energiagentur, IEA, har netop udgivet en ny rapport, der handler om en bæredygtig økonomisk genopretning efter coronakrisen. Formålet er at skabe et grønt fundament for fremtidens vækst, som samtidig kan skabe et stærkt momentum for den grønne omstilling:

“The Sustainable Recovery Plan set out in this report shows governments have a unique opportunity today to boost economic growth, create millions of new jobs and put global greenhouse gas emissions into structural decline.” 

Du kan læse mere om rapporten her.

Pressemeddelelse: Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Med vedtagelsen af klimaloven har vi taget et skridt i den rigtige retning for den grønne omstilling. Med en massiv satsning på brint og PtX kan vi nå hele vejen, siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en pressemeddelelse.

Brintbranchen: Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Pressemeddelelse:
Klimaloven er et afgørende skridt i den rigtige retning, nu skal PtX-initiativer bane vejen mod fossil uafhængighed

Der er grund til at fejre dagens vedtagelse af klimaloven. En bindende klimalov er et afgørende skridt i den rigtige retning for håndteringen af den grønne omstilling. Men der er stadig meget at gøre, før lovens mål er opfyldt, og nu begynder arbejdet for at indfri de ambitiøse målsætninger.

De første spadestik er taget til at bygge fundamentet for den konstruktion, der skal bære indsatsen mod 70%-målsætningen i 2030 og videre mod 2050.  Men det er afgørende, at en stærk satsning på storskala energikonvertering og Power-to-X (PtX) bliver en del af det fundament. Om behovet for at gøre PtX et til et omdrejningspunkt i klimapolitikken siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

 ”Der er ingen tvivl om, at brint og PtX bliver nøgleelementer i den grønne omstilling. Ikke kun i Danmark men i hele verden. Det ses tydeligere og tydeligere internationalt, og vi behøver ikke kigge længere end til vores tyske naboer for at se, hvordan brint og PtX er omdrejningspunkt for den grønne dagsorden. Danmark har enorme muligheder på området, og er godt positioneret, men det kræver, at vi handler nu. Det er afgørende med hurtig afklaring, og at de nødvendige politiske rammer for en massiv PtX-indsats kommer på plads inden sommerferien.”

PtX kommer til at være udgangspunktet for den altafgørende sektorkobling, der skal sikre en effektiv udnyttelse af den vedvarende energi, siger Tejs Laustsen Jensen:

”PtX er nøglen til, at vi kan indfri klimalovens målsætninger og hente langt mere grøn energi ind i energisystemet. Ved at koble VE og PtX skaber vi ikke alene muligheden for at lagre den grønne energi, vi kan også flytte den over i andre sektorer, som ikke kan elektrificeres direkte. Det gør det muligt at få den grønne energi via brint over i bl.a. transportsektoren, industrien og landbruget. Det skaber også muligheden for at producere f.eks. elektrofuels, som bliver afgørende for at omstille bl.a. flytrafikken. Vi kan ovenikøbet skabe mere grøn varme ved at nyttiggøre overskudsvarmen fra brintproduktion i fjernvarmen. Vi kan altså skabe den sektorkobling, som er imperativ for at udnytte al den vedvarende energi, som vi i Danmark er verdensmestre i at producere.”

Men det er ikke kun på klimakontoen, PtX vil skabe overskud. Der er også enorme erhvervs- og eksportpotentialer at hente i netop en stærkere satsning på PtX, understreger brintdirektøren:

”Vi skrev første del af det grønne eksporteventyr med vindmøllerne, og PtX er den naturlige opfølger. Vi har nogle af verdens stærkeste kompetencer ikke bare på vedvarende energi men også på brint og PtX. De danske styrkepositioner skal udnyttes til fulde, så den værdikæde som brint og PtX repræsenterer, bliver længere og stærkere. Vi har mange danske virksomheder, der allerede nu eksporterer brintløsninger til hele verden, og den indsats skal styrkes. På den måde kan vi skabe nye arbejdspladser, dominere nye eksportmarkeder og skabe en bæredygtig vækst, der er levedygtig langt ud i fremtiden – og vi kan gøre det på baggrund af den vind, der alligevel blæser om ørene på os.”

Behovet for en hurtig indsats på PtX er ikke alene afgørende for at sikre den danske førerposition som grøn stormagt, det er også vigtigt for den økonomiske genopretning efter coronakrisen, afslutter Tejs Laustsen Jensen:

”De danske PtX-relaterede virksomheder, der før krisen vækstede i både antal medarbejdere, indtjening og eksport, er klar til at løfte deres del af opgaven – ikke alene i forhold til klimaet men i høj grad også i forhold til den økonomiske genopretning. Vi har alle muligheder for at indfri klimaambitionerne og skabe grøn vækst på samme tid, og derfor er det afgørende, at PtX bliver et kerneelement i de klimapolitiske initiativer allerede inden sommerferien.”

For spørgsmål eller kommentarer kontakt Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 2623 9443 eller via tlj@brintbranchen.dk.

Webinar: Den grønne omstilling og dansk vækst: Hvad skal X’et bruges til?

Eftersom Brintbranchen desværre blev nødt til at udskyde konferencen “PtX- Strategien for grøn vækst”, afholder vi en række webinarer, der retter fokus mod de store potentialer, der ligger i PtX-løsninger. Denne gang skal vi høre fra McKinsey & Company, A/S Dansk Shell, SAS og H2 Energy, når vi stiller spørgsmålet: Hvad skal X’et bruges til?

Den grønne omstilling og dansk vækst: Hvad skal X'et bruges til?

Power-to-X, eller ’strøm til noget’, er i disse dage på alles læber. Regeringen har præsenteret deres udspil til første del af klimahandlingsplanen, og et konsortium bestående af bl.a. Ørsted, SAS og Mærsk har netop lanceret et af verdens mest ambitiøse PtX-projekter. Men hvad er det egentlig, vi kan konvertere den grønne strøm til, og hvad skal vi bruge X’et til? Det og meget andet kan du høre mere om d. 16. juni kl. 13:00, når nogle af kerneaktørerne på PtX-området fortæller om deres erfaringer og deres perspektiver for PtX.

Brintbranchen er glade for at kunne invitere til et webinar, hvor vi sætter fokus på de forskellige muligheder PtX-løsninger rummer. PtX kan f.eks. anvendes til at producere metanol, elektrofuels og brændstof til lastbiler, og i vores webinar vil aktører fra de forskellige sektorer tale om, hvordan de arbejder med, og har gavn af, PtX i deres branche.

Fælles for alle PtX-løsninger er, at de er et helt afgørende element i den grønne omstilling, og at PtX repræsenterer et kæmpe potentiale for nye, grønne erhvervs- og eksporteventyr. I Danmark har vi alle forudsætninger for at gå forrest i udviklingen og anvendelsen af teknologierne, og dermed blive førende i PtX-løsninger på det globale eksportmarked. Det kræver stærk involvering af industrien, og derfor er vi meget glade for at kunne invitere til et webinar med konkrete eksempler fra forskellige brancher om, hvordan de arbejder med PtX i praksis. Program:

13:00-13:05 Velkomst
Tejs Laustsen Jensen, Direktør Brintbranchen

13:05-13:15 Path to Hydrogen Competitiveness
Johannes Lüneborg, Partner, McKinsey & Company

13:15-13:35 Fra sort til grøn brint – hvordan raffinaderierne kan levere skala og fart på elektrolyse
Finn Schousboe, Business Manager, A/S Dansk Shell

13:35-013:55 Lars Andersen Resare, Head of Sustainability, Scandinavian Airlines (TBC)

13:55-14:15 Fuel Cell Trucks in Switzerland – an Idea Becomes a Business Model
Patrick Huber (CH) Group CEO, H2 Energy

14:15-14:20 Afsluttende bemærkninger

Du kan tilmelde dig webinaret ved at udfylde formularen nedenfor. På dagen vil du modtage et link til Microsoft Teams med adgang til webinaret. Arrangementet er åbent for alle, og du er meget velkommen til at dele det i dit netværk. Vi glæder os til at “se” jer!

Fra stiv kuling til grøn brint

Det nye projekt Shipping-Lab skal bane vejen for nye teknologiske gennembrud for brint i skibsfarten.

Fra stiv kuling til grøn brint

Transportsektoren er et af den grønne omstillings helt store smertensbørn, og det skibsfarten er en af de vanskeligste udfordringer at løse. Det er samtidig en af de vigtigste, da omfanget af udledningerne er massive, ikke mindst i den internationale skibsfart. Løsningerne på de udfordringer skal dog udvikles lidt mere lokalt som det er tilfældet med det nye projekt Shipping-Lab i Hvide Sande. Formålet med Shipping-Lab er at lade vindmøller ud for Hvide Sande havn producere brint, som så skal bruges drivemiddel i det fartøj, der holder havnens indsejling fri for sand.

Projektets konsortium består af Ballard Power Systems, Hvide Sande Shipyard og Odense Maritime Technologies, og både ambitionerne og perspektiverne i projektet rækker videre end havnens indsejling. Brint til transport er i rivende udvikling på især landtransporten, men skibsfarten stiller andre krav til brændstoffer, fortæller Kristina Juelsgaard, Business Development Director hos Ballard Power Systems Europe og bestyrelsesmedlem i Brintbranchen:

“Der er stor forskel på at køre på brint igennem byen med Linje 10 og på at bringe samme power system ombord på et skib til bølgeskvulp og understrøm. Dels er der vejret og påvirkning fra vand og salt, og samtidig skal systemet både kunne klare fremdriften af skibet og øget arbejdseffekt, når skibet ligger stille og graver. Det har vi udviklet en god løsning til, og samspillet i ShippingLab med de maritime eksperter er helt afgørende for at få prøvet tingene af i praksis og finde ud af hvad der rent faktisk virker bedst til søs. Ikke alle grønne typer brændstoffer vil egne sig til alle typer skibe, så vi ser frem til at få en god, fælles erfaring med brint”.

Læs mere her.

Tyskland vedtager storstilet brintstrategi

Tyskland har vedtaget en storstilet brintstrategi, der skal gøre brint til et nøgleelement i den grønne omstilling.

Tyskland vedtager storstilet brintstrategi

I sidste uge blev forslaget til den længe ventede tyske brintstrategi fremlagt. En strategi der absolut er placerer vores tyske naboer i eliten over verdens mest ambitiøse nationer på brintområdet, og som nu er vedtaget. Der er tale om en helhedsorienteret strategi, der både handler om produktion og import af brint, ny infrastruktur, rammevilkår, investeringer for 53 mia. kr., 15GW elektrolyse i 2040 og mange nye brinttankstationer. Fokus er på, at kun grøn brint – produceret ved elektrolyse med vedvarende energi, er bæredygtigt og levedygtigt i fremtiden.

I strategien hedder det bl.a.:
“Hydrogen is an essential element of sector coupling. In those areas where electricity cannot be used directly from renewable energies, green hydrogen and its downstream products (Power-to-X) open new paths to decarbonisation. 
For hydrogen to become a central component of our decarbonisation strategy, the entire value chain – technologies, production, storage, infrastructure and use, including logistics and important aspects of quality infrastructure – must be considered.”

Du kan finde et factsheet over strategien her.

COWI-topchef vil have højere ambitioner og hurtigere handling for PtX

Vi skal handle hurtigere i forhold til opsamling af CO2 og PtX, end der er lagt op til i regeringens udspil til første del af klimahandlingsplanen, det mener Lars Peter Søbye, adm. direktør i COWI.

COWI-topchef vil have højere ambitioner og hurtigere handling for PtX

idshorisonten for opsamling og nyttiggørelse af CO2 fra 2024 er for lang, og vi risikerer at komme for sent til at udnytte PtX-potentialerne både i forhold til klimamålene og erhvervsmulighederne, sådan lyder konstateringen fra administrerende direktør i Cowi og DI-formand, Lars Peter Søbye. Han er én blandt flere topchefer, der mener, at vi skal rykke langt hurtigere på PtX, end hvad der er lagt op til i regeringens udspil til første del af klimahandlngsplanen. Ifølge Lars Peter Søbye er det afgørende, at der handles på PtX nu, hvis vi skal kunne sikre os, at det er Danmark, der kommer til at dominere de nye markeder:

“Danmark står i en unik situation, og derfor er det så supervigtigt, at vi kommer ned ad det her spor. Danmark har jo prøvet at være frontrunner på en teknologi før – tag bare vindenergi – Danmark er verdenskendt for det. Jeg ser for mig, at vi på nøjagtig samme måde kan skabe et enormt erhvervseventyr inden for det her område, hvis vi forstår at kende vores besøgstid, og det betyder, at det altså er nu, at vi skal virkelig investere i det her.”

Lars Peter Søbye mener, at det er for tidligt at tale eksakte investeringsbeløb, men han understreger, at de 400 millioner kroner til opsamling af CO2, som regeringen lægger op til fra 2024 er for lidt og for sent, og at det haster med at implementere storskala PtX:

“Så er det jo bare ganske enkelt for sent. For det er jo et grundelement i hele Power-to-X, at man kan opfange CO2, som du skal bruge i processen til at lave brint. Det er vi nødt til at gå i gang med hellere i dag end i morgen. Så der er nogle af tidsperspektiverne, der simpelthen er for lange. Vi er nødt til at have fart på det. PtX handler, simpelt sagt, om at kombinere nogle kendte teknologier, og så skal vi skalere produktionen. Men alle, der har prøvet at skulle skalere noget, ved, at det er ikke bare noget, man gør. Derfor har vi brug for, at der kommer endnu flere investeringer ind i at være med til at kunne lave reelle storskala forsøg”.

Læs mere her.