Brint et af kerneelementerne i EUs genopretningsplaner

Dele af en økonomisk genopretningspakke er blevet præsenteret af Europakommissionen. Her er fokus på den grønne omstilling, og brint fremhæves som et kerneelement i indsatsen. Brint fremhæves som et af fokusområderne i EUs genopretningsplaner Der er bred enighed om, at den indsats der skal gøres for at genoprette de europæiske økonomier post-corona, skal være grøn.…