Brint et af kerneelementerne i EUs genopretningsplaner

Dele af en økonomisk genopretningspakke er blevet præsenteret af Europakommissionen. Her er fokus på den grønne omstilling, og brint fremhæves som et kerneelement i indsatsen.

Brint fremhæves som et af fokusområderne i EUs genopretningsplaner

Der er bred enighed om, at den indsats der skal gøres for at genoprette de europæiske økonomier post-corona, skal være grøn. Pandemien har haft meget koste omkostninger – både menneskelige og økonomiske. Derfor venter der en stor opgave forude med at få genoprettet og stabiliseret økonomien, ikke bare i Danmark men i hele EU. 

De massive investeringer der er nødvendige, for at få gang i de europæiske hjul igen, er oplagte at rette mod de grønne udfordringer, som skal håndteres. Derfor har der været der været et pres for at få genopretningsplanerne funderet i principperne bag the European Green Deal. Europakommissionen har nu løftet lidt af sløret for en initiativpakke, som de kalder Next Generation EU. 

Hele pakken er ikke præsenteret, men visse elementer er ude. Det drejer sig om 750 milliarder Euro til økonomisk genopretninger, med fokus på “rolling out renewable energy projects, especially wind and solar, and kick-starting a clean hydrogen economy in Europe”. 

I forbindelse med offentliggørelsen udtalte  Kommissionsformand, Ursula von der Leyen:

“The recovery plan turns the immense challenge we face [from the coronavirus pandemic] into an opportunity, not only by supporting the recovery but also by investing in our future: the European Green Deal and digitalization will boost jobs and growth, the resilience of our societies and the health of our environment.”

Læs mere her.

Ny koalition af europæiske strømgiganter vil have EU til at prioritere grøn brint

I et åbent brev til Frans Timmermans opfordrer en ny koalition af europæiske strømgiganter til at prioritere grøn brint i EUs energistrategier.

Ny koalition lægger pres på EU for at prioritere grøn brint

Mens verden forbereder sig på tiden post-corona, er den økonomisk genopretning topprioritet efter krisen. I EU regi er det gjort klart, at klimaindsatsen og European Green Deal skal være centrale elementer i den europæiske genopretningsindsats.

En ny koalition af europæiske strømaktører bestående af bl.a. Ørsted, Vestas og Wind Europe har skrevet et åbent brev til Europakommissionens Executive Vice-President, Frans Timmermans, hvor de opfordrer kommissionen til at prioritere vedvarende energi og produktionen af grøn brint i den kommende klimaindsats i EU. Koalitionen står bag kampagnen Choose Green Hydrogen, og advokerer for en stærkere satsning på grøn brint.

I brevet hedder det bl.a.:

Europe has taken the lead in the fight against climate change with the European Green Deal and the commitment to climate-neutrality by 2050. Amidst the COVID-19 health crisis and its economic implications Europe needs to prioritise the most efficient, sustainable and costeffective pathways to decarbonise its economy and to create jobs.
The decarbonisation of the power sector through greater use of renewable energy coupled with electrification of the rest of the energy system and energy efficiency will drive the clean transition.

Investment in renewable hydrogen has a great potential in terms of jobs and growth creation. This is because Europe will expand the renewable electricity capacity needed for its production and technological development. European leaders are now setting out stimulus plans to kick start our economy after COVID-19. Every Euro spent on accelerating the cost-effective business models that create the most value for Europe – such as renewable hydrogen and direct electrification – will keep us on track to a faster and job-rich energy transition.

By making the right choices and placing renewables at the core of Europe’s future energy system, Europe can lead the way in the global energy transformation and shape its Green Deal as a true European success story. Our companies stand ready to deliver this vision.  

Nyt konsortium af danske giganter går sammen om storskala PtX

Et nyt konsortium med bl.a. Ørsted, SAS, Mærsk og Københavns Lufthavn har i dag fremlagt deres plan om at opføre et af verdens største PtX-anlæg i Danmark.

Nyt konsortium af danske giganter går sammen om storskala PtX

Nogle af Danmarks største virksomhedsgiganter er gået sammen i et konsortium, der vil bygge og drive et af verdens største PtX anlæg, som skal ligge i hovedstadsområdet. Det er Ørsted, Mærsk, SAS, Københavns Lufthavn, DFDS og DSV Panalpina, der står bag de ambitiøse planer.  

Det nye anlæg skal producere brint og elektrofuels til brug i både land-, vand- og lufttransporten. Den tunge landtransport er, sammen med skibs- og luftfarten, nogle af den grønne omstillings største udfordringer, og det nye anlæg vil kunne producere grøn brint og klimaneutrale brændstoffer til netop disse områder.

Anlægget skal ligge i hovedstadsområdet og modtage grøn strøm fra havvind, som bruges til at producere grøn brint ved elektrolyse. Første fase af projektet er etableringen af brintproduktionen, og derefter udviddes produktionen til også at omfatte elektrofuels via bæredygtigt opsamlet CO2. Når anlægget har nået sin fulde kapacitet på 1,3GW i 2030, vil der kunne produceres mere en 250.000 ton grønne brændstoffer årligt.

Om dagens store nyhed udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Det her er for alvor et skridt i den rigtige retning for både brint og PtX i Danmark, men også for den grønne omstilling generelt og de grønne vækstsmuligheder i særdeleshed. At så mange af dansk erhvervslivs helt store spillere er gået sammen for at fremme den grønne transport ved hjælp af brint, er absolut en game-changer. Det viser med al tydelighed, at brint og PtX ikke alene er afgørende for at nå vores klimamålsætninger, det er også her det næste kapitel af det grønne, danske erhvervseventyr ligger.”

Om de nye planers betydning for erhvervslivet uddyber Tejs Laustsen Jensen:

”Brint og PtX repræsenterer et helt nyt led i energisystemet, et led der kan binde energiproduktion og forbrug sammen, så vi får mest muligt ud af vores massive vindressourcer. Og det led kan smedes af danske hænder – vi har alle forudsætninger for at dominere den teknologiske udvikling og sikre, at industrien og arbejdspladserne kommer til at være i Danmark. Vi har allerede en skare af stærke leverandører af brintteknologi, og med planerne om det nye storskala PtX-anlæg i hovedstadsområdet, kommer vi til at tage et kvantespring i udviklingen på området,” siger brintdirektøren, og afslutter:

”Det her understreger endnu engang Danmarks potentiale for industriel skala PtX. Området er i rivende udvikling, og en satsning som konsortiet fremlægger her, vil føre til den samme kommercialisering, som vi har set på bl.a. havvind. Det giver os mange nye løsninger i forhold til den grønne omstilling, og skaber nye jobs og eksportmuligheder i kølvandet. Det er initiativer som dette, der vil bidrage til en langsigtet vækst i Danmark, som er både bæredygtig og levedygtig – og for alvor vil cementere Danmarks position som grøn, global stormagt.”

Du kan læse mere om konsortiets PtX-planer her.
 
 
 

Pressemeddelelse: Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala PtX

Regeringen fremlagde tidligere i dag sit udspil til den første del af klimahandlingsplanen. Centralt i udspillet er storskala brint og PtX, og det er afgørende for både den grønne omstilling og den danske økonomi, siger Brintbranchens direktør, i en kommentar.

Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala PtX – afgørende for både for klima, erhverv og eksport

Brintbranchen: ”Klimaplanen kan placere Danmark i verdenseliten med storskala Power-to-X – afgørende for både for klima, erhverv og eksport” 

Konvertering af grøn strøm fra ikke mindst vindmøller til brændstoffer som brint, metanol og ammoniak, såkaldt Power-to-X (PtX) står centralt i regeringens udspil til den første del af klimahandlingsplanen. Hermed bliver det muligt at lagre energien fra vindmøllerne og flytte grøn strøm ind i sektorer, der ikke kan elektrificeres direkte. Og de kan være med til at bringe Danmark i verdenseliten, når det gælder vedvarende energi, og samtidig bidrage massivt til vækst, eksport og beskæftigelse. Sådan lyder det fra Brintbranchen, der tager godt imod regeringens udspil.  

”Den massive udbygning af den vedvarende energiproduktion, som regeringen foreslår, er en forudsætning for at nå de nationale og internationale klimamålsætninger. Men det kan kun ske i samspil med storskala energikonvertering og PtX. Derfor er det utroligt vigtigt, at netop energikonvertering og PtX er et centralt element i udspillet. Det er et vigtigt skridt i den rigtige retning – ikke bare for den grønne omstilling men i særdeleshed også for det grønne, danske erhvervsliv, og fremtidens vækstmuligheder.” 

Tejs Laustsen Jensen uddyber betydningen af storskala PtX for dansk eksport og erhverv: ”Danmark har allerede en stærk, grøn industriel værdikæde. Med storskala PtX kan vi smede nye led til den kæde. Vi har allerede en skare af virksomheder, der eksporterer brint- og PtX-løsninger til hele verden. Brint og PtX er et kæmpe vækstområde i både Europa og Asien, og i Danmark har vi alle forudsætninger for at bliver globalt markedsdominerende på PtX, hvis vi satser nu. Og derfor er det særdeles positivt, at regeringen nu forslår en massiv satsning på netop det”, siger Tejs Laustsen Jensen.  

”Vi har alle forudsætninger for at blive storeksportør af ikke alene brint, ammoniak og metanol, men vi kan også dominere markedet for de teknologier, som ligger bag processerne. For teknologierne eksisterer allerede, og vi er gode til dem i Danmark. Nu er det et spørgsmål om skala og national handling for at få industrien til at tage fart, og udnytte de store muligheder, der er i at kombinere vindmøller og brint. Derfor er vi glade for at se, at PtX er centralt placeret i udspillet – en større satsning på dette område vil ikke alene bidrage til at indfri vores klimaambitioner, men også sikre nye erhvervs- og eksporteventyr til gavn for både beskæftigelsen og den økonomiske vækst,” siger brintdirektøren, og afslutter:

”Det er nu, vi støber fundamentet for ikke bare den næste fase af den grønne omstilling, men også for en økonomisk vækst, der ikke alene er bæredygtig men også levedygtig langt ud i fremtiden. Dagens udspil gør det ikke alene, men det er et meget vigtigt skridt på vejen.” 

For spørgsmål eller kommentarer kontakt da venligst Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, tlf.: (+45) 26 23 94 43 eller via tlj@brintbranchen.dk 

Alstom annoncerer succesfuld første fase af togtest

Med stor succes har de to brinttog fra Alstom tilbagelagt 180.000 km. over det sidste halvandet år, og testperioden er gået så godt, at 14 nye brinttog skal tages i drift fra 2022.

Alstom annoncerer succesfuld første fase af togtest

Siden september 2018 har to af Alstoms Coradia iLint brinttog tilbagelagt 180.000 kilometer på tyske skinner. I 530 dage har brinttogene fragtet passagerer mellem byerne Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude, og de støjsvage nulemissionstog har nu bestået den første fase af drifttesten – og det endda med meget flotte karakterer, både hvad angår driftsikkerhed og tankningsinfrastruktur.

I en pressemeddelelse udtaler Jörg Nikutta, Managing Director for Germany and Austria of Alstom Transport Deutschland GmbH: “Our two pre-series trains of the Coradia iLint have proven over the past year and a half that fuel cell technology can be used successfully in daily passenger service. This makes us an important driving force on the way to emission-free and sustainable mobility in rail transport”.

Erfaringerne fra den første fase af projektet er så gode, at togene kan fortsætte driften efter 2022. Og det stopper ikke her, for i 2022 vil 14 nye brinttog blive taget i drift som erstatning for eksisterende dieseltog.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her

Forskningsministeren: Vi skal turde at satse på PtX

Forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, gjorde det klart under en onlinedebat hos IDA, at forsknings- og udviklingsindsatsen på PtX-området skal styrkes.

Foto: Jens Honoré

Forskningsministeren: Vi skal turde satse på PtX

Under en onlinedebat arrangeret af IDA, gjorde forskningsminister, Ane Halsboe-Jørgensen, det klart, at storskala energikonvertering og PtX er områder, der skal prioriteres i den nationale indsats for den grønne omstilling. Det betyder også, at der skal skrues op for forskningsindsatsen på netop storskala energikonvertering og PtX. Det er afgørende, at der sættes målrettet ind på forskningen på dette område, dels af hensyn til den grønne omstilling men også af hensyn til det grønne erhvervsliv. 

Forskningsministeren understregede vigtigheden af at styrke broen mellem forskning og erhvervslivet, for at sikre, at vi beholder den grønne førertrøje i Danmark: “Vi har et forskningssystem i verdensklasse og et dynamisk erhvervsliv. Men et eller andet sted her i mellem, taber vi noget på gulvet”. I forhold til, hvad det betyder for forskningsindsatsen på brint og PtX, sagde ministeren: “Noget af det, vi tidligere ikke har diskuteret meget, er, om vi skal sætte en meget stor muskel ind bag én af disse ting, eller vi skal smøre det (altså forskningsmidlerne) ud over flere teknologier”, og i forhold til , om det betyder, at der skal “smøres ekstra” på PtX afsluttede hun med: “Jeg tror, vi skal turde prioritere det her”.

Læs mere her.

Webinar om dansk brint- og PtX-strategi 2. juni

Brintbranchen afholder i løbet af den kommende tid en række online webinarer om brint og PtX. Det første arrangement handler om den danske brint- og PtX-strategi.

Webinar om dansk brint- og PtX-strategi

Den grønne omstilling buldrer videre trods coronapandemien og den nedlukning, store dele af verden har oplevet. Og selvom verden er en anden i dag, end den var for bare få måneder siden, og vigtigheden af den grønne dagsorden større end nogensinde. Det er tydeligt, at den grønne indsats skal være et centralt element i den genopretningsindsats, der er nødvendig for at få økonomien tilbage på rette kurs. Men det er vigtigt at vi går til opgaven på den rigtige måde, for med den rette strategi med brint og PtX i centrum, er det muligt både at leve op til vores høje klimaambitioner og sikre dansk vækst  og nye erhvervs- og eksporteventyr for Danmark.

Grundet coronasituationen måtte Brintbranchen desværre udskyde konferencen “PtX – Strategien for grøn vækst” i marts, og det er stadig planen at afholde konferencen på et senere tidspunkt. Indtil det er muligt har Brintbranchen planlagt en række webinarer om nogle af de emner, vi skulle have behandlet på konferencen, og som er mere aktuelle end nogensinde. 

Det første webinar i rækken finder sted d. 2. juni kl. 13-14 via Microsoft Teams. Vi er meget glade for at kunne præsentere oplægsholderne Noé van Hulst, Hydrogen Envoy, Ministry of Economic Affairs & Climate Policy, og Lise Lotte Lyck, Regulatory Affairs Manager hos Ørsted, og bestyrelsesmedlem af Brintbranchen.

I dette webinar retter vi fokus mod den hollandske brintstrategi, og stiller spørgsmål til den danske brint og PtX strategi – og om Danmark er ved at blive overhalet indenom på denne dagsorden af vores nabolande. EU, Holland og flere andre lande satser i disse år stort på brint og PtX, med bl.a. dedikerede brintstrategier, men hvordan kan Danmark tage teten og sikre, at vi i fremtiden bliver en del af det europæiske førerfelt på brint og PtX?  Det er nogle af de spørgsmål, webinaret vil tage udgangspunkt i.

Programmet for webinaret ser således ud, og du kan tilmelde dig ved at udfylde formularen nedenfor:

13:00-13:05
Welcome
Tejs Laustsen Jensen, CEO, Hydrogen Denmark

13:05-13:30
The Netherlands’ Perspective on Clean Hydrogen
Noé van Hulst, Hydrogen Envoy, Ministry of Economic Affairs & Climate Policy

13:30-13:55
P2X – Getting from Megawatt to Gigawatt
Lise Lotte Lyck, Regulatory Affairs Manager, Ørsted

13:55-14:00      Concluding remarks       

PtX-Alliancen lanceret med event og fælles debatindlæg

Lanceringen af det formaliserede samarbejde mellem Brintbranchen og Wind Denmark blev d. 14. markeret med et fælles webinar og debatindlæg.

Lancering af PtX-Alliancen markeret med webinar og fælles debatindlæg

Torsdag var dagen for den officielle lancering af det formaliserede samarbejde mellem Brintbranchen og Wind Denmark, PtX-Alliancen. Lanceringen skulle have været markeret med et fysisk møde, men grundet corona-situationen foregik lanceringen som et online-arrangement for medlemmer af Brintbranchen og Wind Denmark. På mødes blev PtX-perspektiverne fra klimapartnerskabernes anbefalinger gennemgået, og PtX-Alliancens standpunkter præsenteret. Der var ligeledes to eksterne oplæg, som gav deltagerne et indblik i PtX i et systemisk og et anvendt perspektiv, fra henholdsvis Hanne Storm Edlefsen (Energinet) og Christopher Sørensen (GreenLab Skive). 

Grøn omstilling og økonomisk genopretning går hånd i hånd

I forbindelse med den officielle lancering af PtX-Alliancen har direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, og adm. direktør i Wind Denmark, Jan Hylleberg, skrevet et fælles debatindlæg om nødvendigheden af en massiv udbygning af den vedvarende energiproduktion og storskala PtX i Danmark. De danske styrkepositioner på grøn energi skal udnyttes til fulde – det er ikke mindst afgørende i forbindelse med den enorme opgave, vi står overfor i forhold til den økonomiske genopretning post-corona. Der breder sig heldigvis en enighed både herhjemme og i EU om, at den grønne omstilling skal være central i genopretningsindsatsen, og her kan værdikæderne for vind og brint spille en stor rolle for nye arbejdspladser, eksportmarkeder og økonomisk vækst.

Du kan læse hele det fælles debatindlæg her.  

Debat: Klimarådet misser vigtige pointer om CO2-fortrængning

I et debatindlæg går bl.a. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i rette med Klimarådet i spørgsmålet om CO2-fortrængning og iblandingskrav.  

Debat: Klimarådet misser vigtige pointer om CO2-fortrængning

I et fælles debatindlæg i Altinget retter Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, en kritik mod Klimarådets stillingtagen til CO2-fortrængning, sammen med erhvervschefkollegaerne Jacob Stahl Otte (Drivkraft Danmark), Ulrich Bang (Dansk Erhverv) og Frank Rosager (Biogasbranchen). 

Branchebosserne går i rette med Klimarådet på baggrund af rådets kritik af de betragtninger, som klimapartnerskabet for landtransport kom med i sine anbefalinger vedrørende et ændret fokus fra iblandingskrav til samlet CO2-fortrængning:

“Et CO2-fortrængningskrav vil i praksis betyde, at der fremadrettet stilles krav til leverandører af drivmidler til transport, om at deres produkter i gennemsnit skal udlede en given procentdel mindre CO2 i et vugge-til-grav perspektiv, end hvis der var tale om 100 procent fossil energi.

Dette vil fremme de bæredygtige drivmidler på bekostning af 1G biobrændstoffer. Tanken er, at forskellige grønne teknologier som biogas, brint, PtX og avancerede biobrændstoffer fra blandt andet affald dermed kan konkurrere om, at opfylde CO2-fortrængningskravet bedst, billigst og smartest for såvel transportørerne som for samfundet.”

Du kan læse hele indlægget her.

Ny analyse fra Energinet om PtX og PtX-infrastruktur i Danmark

En ny analyse fra Energinet og Dansk energi kortlægger nødvendigheden af storskala PtX og PtX-infrastruktur i Danmark.

Gamechangere for PtX og PtX-infrastruktur i Danmark

Energinet har i samarbejde med Dansk Energi netop udgivet en ny analyse om PtX i Danmark og etableringen af den nødvendige PtX-infrastruktur. Under titlen “Gamechangere for PtX og PtX-infrastruktur i Danmark” sættes der fokus på ikke bare nødvendigheden af storskala PtX og etableringen af infrastrukturen, men også de store potentialer for nye grønne eventyr, som teknologierne repræsenterer. I forbindelse med offentliggørelsen af analysen udtalte Thomas Egebo, adm. direktør i Energinet:

“Danskernes el- og gasnet skal være klar til nye værdikæder med brint, Power-to-X og grønne brændstoffer. Det er afgørende, vi er klar, når det kommer. Måske skal der endda på sigt bygges helt nye net til transport af brint eller kulstof. Udviklingen af vores infrastruktur skal helst imødese og skabe rum for de mest sandsynlige og lovende udviklinger på markedet”.

Du kan finde hele analysen her.