Podcast: Everything about Hydrogen

Vi anbefaler denne podcast, Everything about Hydrogen, som fokuserer på brintløsningernes potentiale i de svære sektorer.

Podcast: Everything about Hydrogen

Selvom langt det meste af Danmark stadig knokler løs under nedlukningen, er der måske nogle, der har lidt ekstra tid i hverdagen lige pt. Den tid kunne man bruge på at lytte til nogle af de mange gode podcasts, der findes om grøn omstilling og nye, innovative teknologier. Vi anbefaler podcasten Everything about Hydrogen, som omhandler de massive decarboniseringspotentialer, der ligger i implementeringen af brintløsninger – ikke mindst i de traditionelt svære sektorer.

En anden fordel ved podcast som denne er, at skulle man have børn i hjemmeskole lige i tiden, er det et oplagt supplement til undervisningen.

Du kan finde podcasten her.

Toyota og Hino vil lave brintlastbiler

Flere giganter melder sig nu på banen i forhold til at udvikle brintlastbiler. Denne gang er det Toyota og Hino Motors, der samarbejder om at producere bæredygtige lastbiler.

Toyota og Hino vil lave brintlastbiler

Toyota Motor Company og Hino Motors, Ltd. er gået sammen for at udvikle en ny type brintlastbil. Begge firmaer har sat ambitiøse reduktionsmålsætninger, og udvidelsen af brintteknologier til lastbiler er endnu et skridt på vejen. Lastbilen skal bygges ud fra Hino Profia-lastbilen, og vil indeholde to brændselscellestakke fra Toyota, som er helt nye og udviklet til Toyotas nye Mirai. 

I en fælles pressemeddelelse fra Toyota og Hino  kan man læse mere om lastbilen:

The heavy-duty fuel cell truck in this joint development project is based on Hino Profia, and is being developed taking maximum advantage of the technologies both Toyota and Hino have cultivated over the years. The chassis is specially designed with the optimum packaging for a fuel cell vehicle, and steps are being taken through comprehensive weight reduction to ensure a sufficient load capacity. The powertrain is equipped with two Toyota fuel cell stacks that have been newly developed for Toyota’s next Mirai and includes vehicle driving control that applies heavy-duty hybrid vehicle technologies, developed by Hino. Also, cruising range will be set at approximately 600 km, aiming to meet high standards in both environmental performance and practicality as a commercial vehicle.

Du kan læse mere om planerne her.

Nyt konsortium vil bygge PtX-anlæg i Skandinavien

Storskala energikonvertering får endnu et ryk opad med et nyt, stærkt konsortium, der vil bygge seks eMetanol-anlæg i Skandinavien.

Power to Fuel: Nyt konsortium vil bygge PtX-anlæg i Skandinavien

Et nyt, stærkt konsortium under ledelse af Liquid Wind bestående af Axpo, COWI, Carbon Clean Solutions, Haldor Topsoe, Nel Hydrogen og Siemens har annonceret et samarbejde, der samler aktørernes erfaringer og kompetencer i et nyt projekt, der skal producere eMetanol kommercielt. Brændstoffet skal produceres via CCU og grøn brint, og projektet er støttet med 1,7 millioner Euro fra EIT InnoEnergy. Konsortiet er lige nu ved at udvikle og designe det første anlæg, der skal ligge i Sverige, og som forventes at kunne begynde at levere eMetanol fra 2023. Målet er at udvikle et standardiseret design for eMatanol-anlæg, som kan kopieres og bygges i andre landet. Konsortiet regner med seks sådanne anlæg i Skandinavien inden 2030.

I en pressemeddelelse i forbindelse med offentliggørelsen af det nye samarbejde, udtaler Claes Fredriksson, grundlægger og CEO hos Liquid Wind:

“Industries and governments are making commitments to reduce their carbon emissions and operate in a more sustainable manner. To actually achieve this, we need to ensure that we have the necessary resources and infrastructure in place. With our passionate team and expert consortium Liquid Wind are excited to bring cost-competitive and scalable renewable fuel to market to meet this growing demand and enable a more sustainable future.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Ny hjælpepakke til virksomheder

Regeringen og et enigt Folketing har præsenteret en ny hjælpepakke, der skal holde hånden under udsatte virksomheder.

Ny hjælpepakke til virksomheder præsenteret

Regeringen og et enigt Folketing har offentliggjort endnu en hjælpepakke. Denne pakke skal understøtte de danske virksomheder, som står overfor store udfordringer i forbindelse med Corona-pandemien. Formålet er at holde hånden under virksomheder, der ellers kunne være i fare for at måtte lukke.

Pakken indeholder bl.a. tiltag i forhold til:

  • Kompensation for virksomhedernes faste udgifter 
  • Øget adgang til eksportkredit
  • Forhøjet ramme til statsgaranterede låneordninger

Du kan læse mere om hjælpepakken her, hvor du også kan finde faktaark om aftalen.

EU præsenterer ny industristrategi

EUs nye industristrategi for klimaneutralitet præsenteret.

Ny EU industristrategipræsenteret

D. 10. marts præsenterede Europa-Kommissionen (EC) en ny industristrategi for Europa. Strategien har til formål at hjælpe Europas industri til at føre an i de dobbelte omstillinger til klimaneutralitet og digitalt lederskab og tager sigte på fremme Europas konkurrenceevne og strategiske autonomi på et tidspunkt med skiftende geopolitiske forhold og stigende global konkurrence.  

Industristrategien er udarbejdet i lyset af European Green Deal som Europas nye vækststrategi, og med EUs grønne omstilling og vision om klimaneutralitet i 2050 som et bærende element.  

Brint har en fremtrædende rolle i strategien med bl.a. etableringen af Clean Hydrogen Alliance, et initiativ der har som formål at fremskynde dekarboniseringen af industrien og fastholde den industrielle førerposition på området. Grøn brint bliver i strategien set som det fremmeste eksempel på hvordan ”industrielle alliancer” kan skabe reel værdi. EC vil efter planen til sommer lancere denne nye alliance, og vil derigennem samle investorer regeringer, myndigheder og industrielle partner. 

Du kan læse mere om strategien her.

Ny analyse fra Energinet: PtX og indirekte elektrificering afgørende

I en ny analyse fremhæver Energinet PtX som et af de afgørende elementer på vejen mod klimaneutralitet.

powertox

Energinet: PtX og indirekte elektrificering afgørende

Energinet har netop offentliggjort en ny analyse, hvor PtX fremhæves som et af de afgørende elementer på energisystemets vej både mod 70%-målet og klimaneutraliteten på længere sigt. 

I forbindelse med offentliggørelsen af analysen “Systemperspektiver ved 70%-målet og storskala havvind”, som er udarbejdet af Energinet Elsystemansvar, udtaler områdeleder Hanne Storm Edlefsen:

“I jagten på yderligere CO2-fortrængning er indirekte elektrificering via Power-to-X en mulighed. Grøn strøm kan omdannes til brint og herfra eventuelt videre til grøn ammoniak, grøn metanol eller lignende og dermed fortrænge fossil energi i sektorer, der ikke umiddelbart kan køre på strøm eller batteri, fx tung transport, dele af industrien, olie- og gasproduktion mm.”

Du kan læse mere om analysen her.

Regeringens klimapartnerskaber har afleveret anbefalinger

Formændene for regeringens 13 klimapartnerskaber har nu afleveret deres anbefalinger.

Klimapartnerskabernes anbefalinger afleveret

I november 2019 nedsatte regeringen 13 klimapartnerskaber, bestående af stærke aktører fra alle dele af energisystemet. Partnerskaberne har haft til opgave at udarbejde anbefalinger til ændringer i brancherne og industrierne, der skal bidrage til 70%-målsætningen og den grønne omstilling generelt.

Brintbranchen har deltaget i, og bidraget med input til, arbejdet i partnerskaberne for både energi- og forsyningssektoren og landtransport. Formændene for partnerskaberne har nu afleveret deres anbefalinger, og selvom de ikke 100% repræsenterer Brintbranchens holdninger, er vi naturligvis glade for, at brint og PtX fremgår som centrale løsninger på nogle af de sværeste udfordringer i omstillingen på flere områder, og at der er bred enighed om nødvendigheden af at styrke indsatsen for storskala PtX i Danmark.

Du kan se anbefalingerne fra alle partnerskaberne her.

Wind Denmark og Brintbranchen indgår samarbejde

Organisationerne Wind Denmark og Brintbranchen har indgået et strategisk samarbejde, der skal bidrage til at udbredelsen af Power-to-X (PtX) i Danmark og nedbryde regulatoriske barrierer. De to organisationer har navngivet samarbejdet PtX-Alliancen.

Wind Denmark og Brintbranchen indgår samarbejde

PtX er et afgørende teknologisk tiltag i virkeliggørelsen af Danmarks ambitioner om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 pct. i 2030. Derfor skal Danmark i de kommende år udvikle et helt nyt sæt af regler og rammer, der muliggør, at grøn strøm fra vindmøller og solceller kan blive brugt til også at producere brint og andre elbaserede brændstoffer (electrofuels) bl.a. gennem elektrolyse. 

”Etableringen af PtX-Alliancen skal ses i lyset af, at vi kun har skrabet overfladen i forhold til, hvor stort potentialet er for brug af strøm til at producere grønne brændstoffer. Hvis vi i Danmark skal blive førende inden for dette felt, og hjælpe den grønne omstilling herhjemme på vej og skabe et nyt eksporteventyr, så skal vi have gentænkt vores lovgivning og det vil være hovedformålet i PtX-Alliancen,” siger Jan Hylleberg, adm. direktør i Wind Denmark. 

Wind Denmark og Brintbranchen repræsenterer tilsammen hele værdikæden bag PtX-produktionen i Danmark. Wind Denmark repræsenter ”Power” imens Brintbranchen repræsenter ”to-X”, herunder producenter og aftagere. Samarbejdet skal sikre, at der i Danmark kommer storskala produktion af bl.a. brint og sikre mulighederne for at nyt eksporteventyr af såvel grønne brændsler og teknologi til produktion. 

”Vi forventer, at efterspørgslen efter brint og andre elbaserede brændstoffer (electrofuels) vil eksplodere i de kommende år og frem mod 2030 og derfor er det nu, at vi skal rykke i Danmark for at gribe de muligheder der er for at blive førende. Vi har i Danmark unikke muligheder for at producere meget grøn strøm, power, og rigtig mange virksomheder i Danmark, der allerede er i gang med at søsætte projekter der kan omdanne strømmen til X,” siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen. 

Den første aktivitet i PtX-Alliancen vil være et fælles gå-hjem-møde for begge foreningers medlemmer den 5. maj. Her lanceres PtX-Alliancen officielt og der gives en status for de udfordringer, der i forhold til udbredelsen af PtX i Danmark her og nu.

Fokusområder for PtX-Alliancen – Sikre en koordineret indsats og dialog i forhold til danske og europæiske myndigheders arbejde med regulatoriske udfordringer. – Skabe en langsigtet strategisk retning for sammenkoblingen af vindmøllestrøm og elektrolyse. – Sikre en koordineret indsats i forhold til nødvendig innovation og test af PtX, særligt brint-, metanol- og ammoniakproduktion i Danmark. – Sikre at der etableres nødvendige initiativer til at sikre en eksport af danske PtX-løsninger. – Samarbejde i forhold til EU’s strategiske værdikæde for brint.

Fokusområder for PtX-Alliancen

  • Sikre en koordineret indsats og dialog i forhold til danske og europæiske myndigheders arbejde med regulatoriske udfordringer.
  • Skabe en langsigtet strategisk retning for sammenkoblingen af vindmøllestrøm og elektrolyse.
  • Sikre en koordineret indsats i forhold til nødvendig innovation og test af PtX, særligt brint-, metanol- og ammoniakproduktion i Danmark.
  • Sikre at der etableres nødvendige initiativer til at sikre en eksport af danske PtX-løsninger.
  • Samarbejde i forhold til EU’s strategiske værdikæde for brint.

Kontakt
Adm. direktør Jan Hylleberg, 4033 4445
Direktør Tejs Laustsen Jensen, 2623 9443

Udskydelse af konferencen ”Power2X – Strategien for Grøn Vækst”

Brintbranchen har, som alle andre i denne periode, fulgt situationen vedr. Corona-virus tæt. I lyset af statsministerens seneste udmeldinger og situationens alvor har vi besluttet os for at tage vores forholdsregler ved at udskyde konferencen “Power2X – Strategien for Grøn Vækst” den 13. marts 2020, til et endnu ikke fastlagt tidspunkt.

Den nye dato vil blive besluttet engang i den kommende tid. Hos Brintbranchen havde vi glædet os til at byde velkommen til en fuld sal, med spændende oplæg fra både danske og internationale gæster, samt førende danske politikere, men i lyset af situationens alvor håber vi naturligvis på forståelse.

Sekretariatet ser frem til at byde velkommen til en spændende konference om Power2X på et senere tidspunkt.