Plan for alternative drivemidler vil booste omstillingen

Indsatsen for at fremme alternative drivemidler vil fremme den grønne omstilling.

Plan for at fremme alternative drivemidler får omstillingen op i gear

Med beslutningen i Folketinget om, at der skal udarbejdes en langsigtet plan til udviklingen af alternative drivemidler, hvor CO2-fortrængning er i centrum, er der store muligheder for bl.a. brint- og brændselscelleteknologier for at løfte store dele af opgaven. Det er afgørende, at fokus ligger på fortrængning af CO2 frem for iblanding, og det skaber lige muligheder for de grønne teknologier for at konkurrere om at levere de bedste løsninger på brugernes behov, forklarer direktør i Drivkraft Danmark, Jacob Stahl Otte, der betragter skiftet fra iblanding til fortrængning som afgørende for den grønne omstilling:

”Udmeldingen fra Folketinget varsler helt nye tider for tilgangen til grøn transport. Et CO2-fortrængningskrav vil i modsætning til det nuværende iblandingskrav for alvor åbne op for paletten af grønne løsninger. Med fokus på klimapåvirkning frem for iblanding vil teknologier som el, brint, biogas, biobrændstoffer og elektrofuels konkurrere om at levere de ønskede CO2-reduktioner og dermed sikre en omkostningseffektiv omstilling af transporten”.

Læs mere her.

Grønne taxaer forrest i køen ved hospitaler

Region Hovedstaden vil give nulemissionstaxaer særligt attraktive holdepladser ved hospitaler.

Tilføj din overskrift tekst her

I denne uge blev det offentliggjort, at det skal være lettere for patienter at køre emissionsfrit fra hospitaler i taxa. Region Hovedstaden har besluttet at udvide indsatsen for den grønne omstilling på transporten ved at lade bæredygtige taxaer holde på særligt attraktive pladser ved regionens hospitaler. 

Om indsatsen siger Kathrine Marie Fjendbo Jørgensen fra Region Hovedstadens Center for Regional Udvikling: “En taxi kører årligt det samme antal km. som 6-8 personbiler, og det betyder, at CO2-udslippet og partikel- og støjforureningen ligeledes skal ganges med 6-8 for hver taxi i bybilledet. I København er der ca. 2500 taxier, så det kommer hurtigt til at betyde noget i det store klimaregnskab, når flere skifter til en el- eller brinttaxi”. 

Læs mere her.

Pressemeddelelse: A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

I Brintbranchen er vi glade for at kunne byde velkommen til A7S Dansk Shell som nyeste medlem i kredsen.

A/S Dansk Shell melder sig ind i Brintbranchen

Brintbranchen har fået endnu et medlem, nemlig A/S Dansk Shell. Medlemskabet kommer i
forlængelse af A/S Dansk Shell’s strategiske samarbejde med Everfuel, som planlægger at bygge
en brintfabrik (P2X-anlæg) ved siden af Shell raffinaderiet i Fredericia.

Ambitionen er at opføre et P2X-anlæg til omkring 150 mio. kr., der forventningsvist allerede i 2022-2023 vil bidrage med en kapacitet på op 20 MV. Potentielt kan anlægget udvides til op til en gigawatt svarende til en af de største danske havvindmølleparker. Shell-raffinaderiet bruger meget brint i sin produktion, og vil derfor kunne aftage hovedparten af brintprodukionen.

Brintbranchen oplever et kraftigt fokus på mulighederne for effektiv energiudnyttelse af energi fra vind og sol via P2X.

I forbindelse med A/S Dansk Shell indmeldelse udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis meget glade for at kunne byde A/S Dansk Shell velkommen i vores medlemskreds. Det styrker den samlede brintbranche, at så tung en aktør satser på vedvarende brint og dermed at gøre drivmidlerne grønnere. Raffinaderiet i Fredericia er en central del af den danske energiinfrastruktur og et vigtigt element, hvis vi i storskala skal bringe vindmølleenergi ud over hele energisystemet. Jeg ser meget frem til samarbejdet og er sikker på, at Raffinaderiets engagement på området vil være en styrke for både branchen og for endnu bedre udnyttelse af den grønne energi”.

P2X-projektet i Fredericia viser vejen frem mod en omstilling af den danske energiforsyningskæde baseret på vedvarende energi. Ved P2X skabes øget værdi for grøn el ved at konvertere den til brint via elektrolyse. Dermed kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer, f.eks. transport eller industri. Det er desuden et vigtigt redskab for at sikre bedst mulig udnyttelse af elnettet, de dage hvor der produceres f.eks. mere vindmøllestrøm, end der er behov for til det traditionelle elforbrug. Brinten kan så bruges i sin rene form i bl.a. transportsektoren, eller videreforædles til andre højværdi produkter.

Brintbranchen er brancheorganisation for den danske P2X-industri og samler de mest
centrale aktører indenfor brint, elektrofuels, brændselsceller og grøn gas.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på +45 2623 9443

Venteliste til ‘P2X – Strategien for grøn vækst’

Grundet massiv tilslutning har vi måttet lukke for tilmelding til Brintbranchens P2X-konference for nærværende.

Venteliste til konferencen P2X - Strategien for grøn vækst

Som bekendt afholder Brintbranchen konferencen “P2X – Strategien for grøn vækst” d. 13. marts i Fællessalen på Christiansborg. Vi har oplevet en massivt tilslutning og opbakning til konferencen, hvilket vi naturligvis er uhyre glade for, men det har bevirket, at vi har måttet lukke for tilmeldingen for nærværende. Vi har oprettet en venteliste, som man kan skrive sig på ved at kontakte Brintbranchens sekretariat på info@brintbranchen.dk.

Hvis man allerede har tilmeldt sig, men alligevel ikke kan deltage, er det meget vigtigt at melde afbud til sekretariatet, så pladsen kan gives videre til en anden.

Brint og bæredygtighed på skoleskemaet

Hydrogen Valley i Hobro med i lokalt samarbejde om undervisning i brint og bæredygtighed. 

Hydrogen Valley bidrager til undervisning om brint og bæredygtighed

Der sker store ting på brintområdet i Mariagerfjord kommune. Derfor er Hydrogen Valley med i et samarbejde om at udvikle undervisningsmateriale til folkeskolens ældste klasser, som kan give eleverne et indblik i og en forståelse af, hvordan brint indgår i det bæredygtige energisystem, og hvordan der konkret arbejdes med udviklingen af brintprojekter i kommunen.

I forbindelse med samarbejdet udtaler Hydrogen Valleys direktør, Søren Bjerregaard Pedersen:

“Det er utrolig vigtigt, at vi klæder vores unge mennesker på til en bæredygtig fremtid, så de opnår den nødvendige viden de behøver for at støtte op om bæredygtig udvikling. Vi ser stor værdi i at udbrede kendskabet til de mange energiaktiviteter og projekter, der foregår i Mariagerfjord Kommune, og samtidig have mulighed for at vise eleverne hvordan vi helt konkret omsætter klimavisioner til handling. Det gør vi blandt andet ved at invitere eleverne ud på brintanlægget i Hobro Syd for at gøre det så virkelighedsnært og relevant så muligt.”

Du kan læse mere om initiativet og finde undervisningsmaterialet her.

Gigastack går ind i næste fase

Det storstilede brintprojekt Gigastack går nu ind i sin næste fase efter at være blevet tildelt 7,5 millioner pund af det britiske erhvervs- og energiministerium.

Brintprojektet Gigastack går ind i næste fase

Brintbranchens medlemmer Ørsted og ITM Power er med i ledelsen af det storstilede brintprojekt Gigastack i Storbritannien. Projektet skal demonstrere, hvordan produktionen af bæredygtig brint i industriel skala kan understøtte det britiske mål om klimaneutralitet i 2015. Projektet er nu klar til at gå ind i næste fase efter at være blevet tildelt 7,5 millioner pund af det britiske erhvervs- og energiministerium.

I forbindelse med offentliggørelsen af, at projektet nu bevæger sig over i sin anden fase, udtaler Ørsteds vice president for hydrogen, Anders Christian Nordstrøm, i en pressemeddelelse:

“Produktion af fornybar brint baseret på havvind har potentialet til at gøre industrielle processer CO2-neutrale, og det, der er brug for nu, er at opskalere elektrolyse-teknologien og reducere omkostningerne. Det har vi set ske inden for havvind. Takket være samarbejdet mellem industri og offentlige myndigheder er der opnået en hurtig udbredelse og en enorm omkostningsreduktion. Dette projekt sigter efter at gøre det samme med brint.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Brancheorganisationer: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark opfordrer i et fællesdebatindlæg til teknologineutral tilgang til den grønne omstilling.

Brancheorganisationer i fælles opråb: Grøn omstilling kræver teknologineutrale rammer

De tre direktører for Brintbranchen, Biogasbranchen og Drivkraft Danmark – henholdsvis Tejs Laustsen Jensen, Frank Rosager og Jakob Stahl Otte – har dannet fælles front i en opfordring til Christiansborg om at vægte emissionsniveauer og teknologineutralitet i de politiske rammer for den grønne omstilling.

Opfordringen i Altinget handler i høj grad om at droppe det ensidige fokus på ren el og batterier, der dominerer debatten om omstillingen af især vejtransporten. Der er ingen tvivl om, at hvis vi skal lykkes med omstillingen af transportsektoren, skal alle teknologier i spil. Batterier kan løse en vis del af opgaven, men langt fra alle. Derfor er det nødvendigt, at der fra politisk hold ikke favoriseres mellem teknologierne. I stedet bør udgangspunktet være teknologineutralt, så der er lige adgang til markedet og lige vilkår for konkurrencen mellem de grønne løsninger – kun på den måde kan vi sikre, at udviklingen følger virkelighedens efterspørgsel:

“Vi foreslår konkret en teknologineutral løsning, ved at der i lovgivningen stilles krav til, hvor stort et CO2-aftryk energi til transport må have. Med ambitiøse CO2-fortrængningskrav vil efterspørgslen efter grønne produkter stige markant, og markedet vil sikre, at omstillingen sker så omkostningseffektivt som muligt.

Med krav til energileverandørerne om, at CO2-fortrængningen fra de brændstoffer, de sælger, gradvist, men markant, skal øges – også mere end EU’s minimumskrav og nå 100 procent inden 2050 – vil der blive sendt et klart signal om, at der skal satses massivt på bæredygtige alternativer med en reel CO2-effekt.”

Du kan læse det fælles debatindlæg her.

Indkaldelse til Generalforsamling

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Brintbranchen

Vi indkalder hermed til den ordinære generalforsamling i Brintbranchen. Generalforsamlingen finder sted

Brintbranchen

Vodroffsvej 59, lokale B

1900 Frederiksberg

 16. april 2020, 11.00-13.00

Tilmeld dig venligst senest den 2. april til Line Strauss Jørgensen fra sekretariatet på lsj@brintbranchen.dk

Ved tilmelding vil du modtage mødematerialet mm. Vi har frokost klar til alle deltagere, når generalforsamlingen er overstået.

Hvis du stiller op til bestyrelsen eller har nogen forslag er deadline den 2. april. Hvis du ikke har mulighed for at deltage på generalforsamlingen kan du benytte dig af en fuldmagt. Du kan ligeledes henvende dig til Line Strauss Jørgensen ang. forslag, rekvisition af fuldmagt og opstillingsbegæring.

Følgende medlemmer af bestyrelsen er i år på valg:

 Valgruppe 1:

Kristina Fløche Juhlsgaard, Ballard Power Europe

Valgruppe 2:

Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems

Valggruppe 3:

Søren Knudsen Kær, Aalborg universitet

Valggruppe 4:

Steen Harding Hintze, Energifonden Skive

Notification of General Assembly

According to the statutes for Brintbranchen / Hydrogen Denmark, hereby please receive the official notification concerning the annual general assembly. The GA will take place at:

Brintbranchen

Vodroffsvej 59, room B

1900 Frederiksberg

April 16th 2020, 11.00 – 13.00

Please confirm your participation no later than April 2nd to Line Strauss Jørgensen from the Secretariat lsj@brintbranchen.dk

When signing up you will receive all material for the GA. We have a light lunch ready for everybody after the GA.

If you are seeking election for the board or have any proposals, the deadline for submitting motions and filing your candidacy for the Board is April 2nd. by contacting Line Strauss Jørgensen as well. If you don’t have the opportunity to participate you can vote by power of attorney.

The following members of the board are up for reelection:

Election group 1:

Kristina Fløche Juhlsgaard, Ballard Power Europe

Election group 2:

Hans Aage Hjuler, Danish Power Systems

Election group 3:

Søren Knudsen Kær, Aalborg University

Election group 4:

Steen Harding Hintze, Skive Energy Foundation.

Frans Timmermans vil prioritere brint

I et interview med Handelsblatt understreger EUs Klimakommissær, Frans Timmermans, at der ligger massive potentialer for Europa i brint.

EUs Klimakommissær gør brint til en klar prioritet

EUs Klimakommissær, Frans Timmermans, er blevet interviewet til tyske Handelsblatt, hvor han understreger, at brint er blandt de absolutte topprioriteter på EUs grønne dagsorden. Han ser den såkaldte “Green Deal” som en massiv mulighed for Europa, og han mener, at brint er afgørende i den sammenhæng.

Timmermans mener, at vi i Europa står overfor store muligheder. og kan blive verdensførende på brint:
Europa kann mit einer wasserstoffbasierten Wirtschaft weltweit führend werden“, siger han bl.a. i interviewet.

Læs hele artiklen med klimakommissæren om brint på Handselsblatts hjemmeside.

Godt nyt for grønne taxaer i København

I arbejdet for den grønne omstilling har Københavns Kommune valgt at indføre fordele for de grønne taxaer.

Københavns kommune indfører flere fordele for grønne taxaer

Det bliver nu endnu lettere for de københavnske taxapassagerer at træffe et grønt valg i København. Det samme gælder for vognmændende, da Københavns Kommune netop har vedtaget, at de nulemissionstaxaer skal have visse særvilkår i gadebilledet, som vil gøre det mere attraktiv for selskaber og vognmænd at omstille deres flåder til bl.a. brinttaxaer. 

I første omgang reserveres der 50 attraktive holdepladser til de grønne hyrevogne centralt i København, bl.a. foran Hovedbanegården. De særlige fordele skal være med til at skubbe på omstillingen af taxabranchen i den rigtige retning. På nuværende tidspunkt er der ca. 150 nulemissionstaxaer i københavnsområdet, og forhåbningen er, at de positive erfaringer med den nuværende flåde sammen med de nye fordelagtige vilkår vil kunne inspirere endnu flere til at vælge de grønne taxaer – både som passagerer og som vognmænd. 

Emissionsfrie taxaer

I forbindelse med beslutningen udtalte teknik- og miljøborgmester, Ninna Hedeager Olsen (EL), i en pressemeddelelse: 
“De biler, der skal være i København, skal så vidt muligt være emissionsfri. Taxierne er nogle af de biler, som kører flest ture – i gennemsnit 100.000 km. på et år.  Så hvis man kan få gjort taxierne grønne i København, vil det have en reel effekt for CO2-aftrykket. Derfor støtter jeg selvfølgelig tiltag, der belønner de grønne taxier og kan motivere flere udbydere til at omstille til grøn drift.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen om grønne taxaer på Københavns Kommunes hjemmeside.