Debat: Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

I en klumme i Energy Supply sætter Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, fokus på de gyldne muligheder i den grønne omstilling.

Made in Denmark: Den grønne omstilling skaber gyldne muligheder

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sætter i en klumme på Energy Supply fokus på de store erhvervs- og vækstpotentialer i den grønne omstilling. Tejs Laustsen Jensen opfordrer til, at vi også husker erhvervs- og eksportmulighederne i tilrettelæggelsen af den grønne indsats. Med den danske styrkeposition på vedvarende energi, er vi i klar førerposition til at lede den grønne omstilling globalt.

“Fordi vi er så forud på point i forhold til den vedvarende energi, er vi de bedst placerede i verden til at lede udviklingen af den næste fase i omstillingen. Og vi er allerede godt i gang. Nødvendigheden af omstillingen, vores grønne tradition og det stærke, innovative forsknings- og udviklingsmiljø herhjemme betyder, at vi allerede nu ser danske løsninger blive eksporteret og danske produktionsarbejdspladser blomstre op. Overalt i verden står der allerede i dag ”Made in Denmark” på brinttankstationer, brændselscellemoduler og elektrolyseanlæg, og potentialet er meget stort. Men det kræver et veletableret hjemmemarked. Med de nye storskala P2X-anlæg i Danmark klar til opførelse, er der taget meget vigtige skridt. Men vi bliver nødt til at tilrettelægge en samlet strategi og skabe de rette rammevilkår på en måde, så vi understøtter først og fremmest den grønne omstilling, men også den erhvervsudvikling den potentielt kan trække med sig,” skriver brintdirektøren, og fortsætter:

“Der er grund til at rose regeringen for de 13 klimapartnerskaber. Dels fordi omstillingen er afhængig af opbakning, vilje og lokalt ejerskab rundt om i branchen, og dels fordi regeringen ved selvsyn kan se, præcis hvor stærke kræfter, der er på spil hos de danske virksomheder. De kan levere, og de brænder for at sikre netop deres plads på den grønne scene. Derfor er det altafgørende, at de langsigtede perspektiver for dansk erhvervs- og vækstpolitik tænkes ind i klimahandlingsplanen. Fremtiden er elektrisk – men det betyder andet og mere end kobber og kabler. P2X skal være en central del af klimahandlingsplanen, for det er en konkret og håndgribelig trædesten på vejen.”

Tejs Laustsen Jensen afslutter sin klumme med at rose de grønne, danske virksomheder, og understreger deres kompetencer og uundværlige rolle i den grønne omstilling: 

“Virksomheder som går forrest i udviklingen af morgendagens løsninger, og som skaber vækst og arbejdspladser under vejs. Vi har et af verdens bedste forskningsmiljøer, en stærk grøn arv, succesfulde startups og innovative virksomheder. Det der for resten af samfundet er en grøn udfordring, er for dem en gylden mulighed. kan betyde forskellen mellem nye eventyr og forspildte chancer. Vi skal vende omkostninger til investeringer. Med P2X i centrum og den myriade af muligheder, der åbner sig her, kan de investeringer cementere Danmarks grønne brand og endnu engang vise verden værdien af at være ”Made in Denmark”.”

Du kan læse hele klummen på Energy Supply her.

Hydrogen Council: Brintløsninger falder drastisk i pris

Ny rapport fra Hydrogen Council viser, at brintløsninger står til et drastisk fald i pris.

Hydrogen Council: Brintløsninger falder drastisk i pris

Hydrogen Council har netop udgivet rapporten Path to Hydrogen Competitiveness: A Cost Perspective, der viser, at brintløsninger kan falde i pris med op til 50% i løbet af det næste årti. Det er i høj grad et spørgsmål om skala i forhold til brintproduktion og distribution, såvel som opskalering af komponentproduktionerne der vil få de grønne løsninger tilpas ned i pris til ikke bare at blive konkurrencedygtige i forhold til andre bæredygtige løsninger, men i høj grad også konventionelle løsninger.

I forbindelse med udgivelsen af rapporten forklarede Senior Partner hos McKinsey & Company, Bernd Heid, om analysens resultater:
“Based on real life cost data from the industry, the analysis shows that a number of hydrogen solutions can become competitive until 2030 already. Out of 35 use cases analysed, at-scale hydrogen can be the lowest cost low-carbon solution in 22 use cases – such as in the steel industry and heating for existing buildings. And it can beat fossil-based solutions at scale in nine use cases – for example in heavy-duty transport and trains.”

Du kan læse mere her, og du kan hente hele rapporten her

Fire brintlastbiler i drift i Norge

Fragtfirmaet ASKO har netop taget fire nye brintlastbiler i brug i Norge.

Fire nye brintlastbiler i drift i Norge

I Norge er verdens første flåde af brintlastbiler netop blevet indviet. Det er fragtfirmaet ASKO, der leverer dagligvarer til supermarkeder, som har valgt at gå brintvejen, og har investeret i fire, grønne lastbiler fra Scania. ASKO har længe været optaget af at minimere virksomhedens klimaaftryk, og det at blive selvforsynende med brændstof har været hjørnestenen i indsatsen. Indvielsen af brintlastbilerne er derfor en milepæl for firmaet, der producerer brinten lokalt på baggrund af 9000 kvm. solceller på deres egne faciliteter. Lastbilerne er dog kun det første skridt på vejen, da ASKO også vil bruge brint til gaffeltrucks og firmabiler.

Du kan læse mere om indvielsen her.

40 år: Brintbranchens direktør interviewet til Finans

I forbindelse med sin runde fødselsdag, er Brintbranchens direktør blevet interviewet til Finans om branchens udvikling. 

40 år: Tejs Laustsen Jensen interviewet til Finans

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, fylder 40 år d. 19. januar, og er i den forbindelse blevet interviewet til Finans. I interviewet forklarer Tejs Laustsen Jensen om den rivende udvikling, som brint og P2X oplever lige nu. Ligeledes understreger han vigtigheden af et dansk, grøn lederskab, både i forhold til klimaudfordringerne, men ikke mindst også i forhold til det stærke erhvervsliv og de grønne arbejdspladser, der ligger i en udvikling af dette område.

Tejs Laustsen Jensen glæder sig over, at der nu er kommet så megen fokus på brint og P2X, og at nogle af energiscenens helt tunge aktører har fået øjnene op for de store potentialer, som brint og P2X repræsenterer. Brintdirektøren tvivler i hvert fald ikke på sagen: 
“Brint er en nøglekomponent, når vi bevæger os ind i de kommende 10-15 års udvikling af klima- og energipolitikken”, udtaler han til Finans.

Du kan læse hele interviewet her.

 

Indkaldelse til EUDP-ansøgninger

Der er nu åbent for ansøgninger til EUDP – med en særpulje for P2X. 

Indkaldelse til EUDP-ansøgninger

Der er nu åbent for ansøgninger til EDUPs første ansøgningsrunde i 2020. Som noget nyt er der to særpuljer, der kan søges midler fra, hvoraf den ene er en Power-to-X-pulje. Ansøgning til særpuljerne følger de generelle retningslinjer for EUDP.

Formålet med særpuljen for Power-to-X:
EUDP indkalder projekter, der skal have fokus på udvikling og demonstration af teknologier, der er nødvendige for at kunne viderebearbejde brint til ”X”-produkter, herunder indfangning og rensning af CO2 på affaldsforbrændingsanlæg eller industrivirksomheder, samt produktion af grøn ammoniak og jetfuel mm. Puljen forventes at fortsætte i 2021 på samme finansieringsniveau.

Der er frist for ansøgningerne d. 6. marts 2020, og du kan læse mere om indkaldelsen her

Brint- og brændselscellekapaciteten overstiger 1GW

Ifølge en ny rapport E4tech steg den samlede brint- og brændselscellekapacitet med 40% sidste år.

brinttankstation

Brint- og brændselscellekapaciteten overstiger 1GW

Ifølge en ny rapport fra energikonsulenterne fra E4tech steg den samlede mængde brint- og brændselscellekapacitet, der shippes rundt over alt i verden, til ca. 1,1GW – altså en stigning på 40% i forhold til 2018-niveau. 

I forbindelse med offentliggørelsen af rapporten udtalte Davis Hart, E4techs director, hydrogen and fuel cells:

“There is a real sense that the industry is on the cusp of something great. Fuel cells are proven from a technical perspective and blowing past the 1 GW mark is a vindication of that. Now, as we enter a new decade, the sector also enters a new stage, which will be characterised by rapid commercialisation and infrastructure build out.

If the 2010s can be seen as the breakout decade for the battery, the 2020s will see the ascendancy of the fuel cell.”

Du kan finde den nye undersøgelse her

 

Energinet fremlægger P2X-handlingsplan

Energinet har netop udgivet en handlingsplan om P2X i Danmark. 

Energinet fremlægger P2X-handlingsplan

På baggrund af de store udviklinger på P2X-området, der er sket i de senere år både nationalt og internationalt, står det klart, at P2X kommer til at spille en afgørende rolle i kampen for fossil uafhængighed. Energinet har derfor udgivet en P2X-handlingsplan, der centrerer sig om fire indsatsområder:

  1. Indfødningszoner, som skal gøre det muligt at modtage store mængder af energi fra vedvarende energikilder, uden at al energien behøver at kunne blive transporteret rundt i elnettet på land.
     
  2. Brint-infrastruktur, som skal gøre det muligt at lagre og transportere brint.
     
  3. Distribueret PtX, som er grundlaget for at få taget hul på PtX-udviklingen med mindre anlæg tilsluttet vilkårlige steder i elnettet.
     
  4. Dokumentation for grøn værdi: Slutbrugeren af et PtX-produkt skal kunne være sikker på, at det er produceret med grøn strøm. Det vil være en væsentlig faktor for efterspørgsel efter PtX-produkter.

De fire områder er ikke isolerede indsatsområder, men hænger derimod tæt sammen, og i løbet af 2020 vil Energinet i samarbejde med relevante aktører analysere, hvilken infrastruktur, der bedst vil kunne understøtte de mest realistiske P2X-scenarier.

Du kan læse hele handlingsplanen her.

Erhvervsministeren på besøg hos GreenLab

Erhvervsminister, Simon Kollerup, besøgte erhvervsparken GreenLab i Skive.

Erhvervsministeren på besøg hos GreenLab i Skive

Erhvervsminister, Simon Kollerup, var mandag på besøg hos GreenLab for ved selvsyn at besigtige den succesfulde erhvervspark. GreenLab Skive fik en bevilling på ni millioner gennem den Målrettede Erhvervsindsats, som har lagt det fundament, der på få år har trukket private investeringer med sig på over 1 milliard kroner. GreenLab har skabt et dansk epicenter for grøn udvikling og teknologi i Skive, og er på få år vokset sig særdeles stærke, ikke mindst grundet deres nyskabende samarbejdsmodeller.

I forbindelse med besøget udtalte erhvervsministeren i en pressemeddelelse:
“Erhvervsparken GreenLab i Skive er et mønstereksempel på, hvordan man både kan tilgodese en bæredygtig udvikling samtidig med, at man laver erhvervsudvikling,” siger erhvervsminister Simon Kollerup. ”Det fokus, der er på grøn strøm og cirkulær brug af hinandens ressourcer, taler til mange virksomheder. Ikke kun, fordi det er grønt, men også fordi der er penge i det – det er simpelthen en god forretning.”

”Det, at erhvervsparken her i Skive kan få så stor succes, viser, at udvikling og innovation ikke nødvendigvis skal finde sted i og omkring landets større byer,” fortsætter erhvervsminister Simon Kollerup. ”Og det understreger, at der ikke kun bliver arbejdet seriøst med den grønne omstilling i storbyer som København og Aarhus – men at man også kan opnå stærke resultater her lige klos op ad Limfjorden.”

Du kan læse mere om besøget her, og se hele pressemeddelelsen her.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Ørsted opskalerer deres brintindsats, og melder sig ind i Brintbranchen.

Pressemeddelelse: Ørsted melder sig ind i Brintbranchen

Verdens førende udvikler af havvind, Ørsted, har meldt sig ind i Brintbranchen. Medlemskabet understreger Ørsteds dedikation til planerne om at drive P2X op i skala og ned i pris til gavn for klima, arbejdspladser og vækst, ligesom som selskabet har gjort det med havvind.

Med medlemskabet af Brintbranchen understreger Ørsted, at selskabet ser brint produceret med vedvarende energi som et vigtigt element i at nedbringe CO2-udledningen fra sektorer, der er svære at elektrificere, eksempelvis tung industri, shipping, luftfart og tung vejtransport.

Ved at konvertere strøm fra vedvarende energikilder som f.eks. havvind til brint og herfra evt. til øvrige fornybare højværdiprodukter som f.eks. metanol eller ammoniak (den såkaldte Power-to-X-proces, forkortet P2X) kan energien fra grøn el lagres og overføres til andre sektorer. Og med et enormt potentiale for udbygning af især havvind har Danmark rigtigt gode muligheder for også at blive stærk på brint- og Power-to-X-teknologier.

I forbindelse med offentliggørelsen af Ørsteds medlemskab udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:
”Vi er naturligvis glade og stolte over, at Ørsted, har meldt sig ind, og vi glæder os meget til samarbejdet. Det er afgørende, at vi i Danmark får sat P2X-indsatsen op i gear, og det kræver en stærk og samlet branche. Den grønne omstilling er imperativ ikke alene pga. klimaet, men også for arbejdspladser, vækst og Danmarks grønne brand. De muligheder, der ligger i storskala produktion af vedvarende brint, kan sikre nye, danske eksporteventyr i stil med vindmøllerne, og Danmark har forudsætningerne for at blive
verdensførende på P2X – ikke mindst pga. kompetencerne inden for produktion af vedvarende energi. Men der er, sammen med fornuftige politiske rammevilkår, behov for stærke industrielle spillere, der kan trække udviklingen, hvis vi skal realisere potentialet. Ikke mindst derfor glæder vi os over, at Ørsted bliver en del af den samlede brancheindsats for at gøre brint og P2X til afgørende dele af den danske klima- og energipolitik.”

Anders Nordstrøm, Vice President og leder af Ørsteds brintindsats, siger:
”Vi ser vedvarende brint produceret ved elektrolyse som en vigtig brik til reduktion af CO2-emissionen fra sektorer, der er vanskelige at elektrificere direkte. Eksempelvis bruges der i dag store mængder fossilbaseret brint i procesindustrien i Europa, som kan erstattes med vedvarende brint. Og vedvarende brint eller energibærere afledt heraf kan erstatte fossile brændsler i tung transport. Havvind er en oplagt kilde til de store mængder grøn strøm, der skal bruges til elektrolysen. Men teknologien skal opskaleres og effektiviteten skal op, så den vedvarende brint på sigt bliver konkurrencedygtig med det fossile alternativ.”

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43