Brintbranchen med i stort P2X-projekt om grøn brint til transport

Brintbranchen er med i partnerkredsen for projektet H2RES, der skal producere grøn brint til vejtransport.

avedøreværket vindmøller

Grøn brint på havvind: 34,6 mio. kr. til storskala P2X

I denne uge offentliggjorde EUDP, hvilke projekter, de har fået støtte i anden uddelingsrunde for 2019. Inden for brint- og brændselscellekategorien har to projekter modtaget i alt 44 mio. kr. Det er bl.a. projektet “H2RES – Demonstration af bæredygtig brintproduktion til vejtransport baseret på havvind” under ledelse af Ørsted, hvor Brintbranchen er en del af partnerkredsen, ligeledes er flere af vores medlemmer.

I forbindelse med offentliggørelsen udsendte Ørsted en pressemeddelelse, som du kan læse et uddrag af herunder:

Ørsted og partnere sikrer støtte til bæredygtigt brintprojekt
Syv industripartnere har fået tilsagn om dansk støtte til et demonstrationsprojekt, der, med havvind som strømkilde, skal producere fornybar brint, der kan bruges i vejtransport.

I energisammenhæng er Avedøre mest kendt for at huse Ørsteds store biomassefyrede kraftvarmeværk Avedøreværket, men i fremtiden kan der blive produceret andet og mere end strøm og varme på matriklen. Det står klart, efter at Det Energiteknologiske Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) under Energistyrelsen har valgt at støtte projektet H2RES, som Ørsted er ledende partner på.

Sammen med partnerne Everfuel Europe A/S, NEL Hydrogen A/S, GreenHydrogen A/S, DSV Panalpina A/S, Brintbranchen og Energinet Elsystemansvar A/S har Ørsted fået tilsagn om 34,6 mio. kr. i støtte til at opføre et elektrolyseanlæg på 2 MW med tilhørende brintlagring, som med strøm fra havvindmøller skal producere fornybar brint til brug i busser, lastbiler og potentielt taxier.

Samlet set forventes brintproduktionen at blive på omkring 600kg pr. dag, hvilket vil være nok til at dække 20-30 bussers behov samt sideløbende give mulighed for at teste anvendelse i lastbiler og taxier. Tilsagnet til H2RES-projektet er det største blandt de 53 projekter, der har modtaget støtte fra EUDP i anden uddelingsrunde i 2019.

Brint bruges allerede i dag i stor stil i den tunge industri i Europa, men produceres hovedsageligt ved omformning af fossile brændstoffer, hvilket udleder store mængder drivhusgasser. Men brint kan også produceres gennem en proces kendt som elektrolyse, hvor elektricitet anvendes til at spalte vand, hvorved der dannes brint. Hvis strømmen, der anvendes til elektrolysen stammer fra vedvarende energikilder, vil den producerede brint være fornybar. Netop derfor vil strømmen til H2RES-projektet, som Ørsted og partnere netop har fået tilsagn om støtte til, som udgangspunkt komme direkte fra Ørsteds to havvindmøller på hver 3,6 MW, som står ved Avedøreværket. Endvidere kan elektrolysen køres fleksibelt, og kan derved være med til at sikre fleksibel brug af den fluktuerende strømproduktion fra havvindmøllerne.

Såfremt Ørsted og projektpartnerne træffer endelig investeringsbeslutning på demonstrationsprojektet, forventes det at kunne være i drift i 2021.

Anders Nordstrøm, Vice President og chef for Ørsteds brintaktiviteter:
”Fornybar brint har potentiale til at blive en hjørnesten i Danmarks ambitioner om at reducere drivhusgasudledningerne med 70 % i 2030, og i omstillingen til en verden, der udelukkende kører på grøn energi. Den tunge vejtransport er en af de sektorer, som kan gøres grønne ved indirekte elektrificering med brint produceret på fornybare kilder. Men fornybar brint er i dag dyrere end brint produceret på gas og kul, og derfor er det vigtigt, at vi nu kommer i gang med at demonstrere teknologien og samle erfaringer, som gør det muligt at opskalere og effektivisere teknologien, så vi kan producere bæredygtig brint til en pris, der kan konkurrere med de fossile alternativer.”

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen:
”Integration af energi fra havvind ind i den tunge transport er en hovedudfordring i den grønne omstilling. Med H2RES får vi mulighed for at teste, hvordan brint og havvind kan spille bedst sammen. Både med hinanden, med transportsektoren og med det samlede energisystem. Det er et meget vigtigt skridt for brint som nøgleteknolig i den grønne omstilling.”

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.
Du kan læse mere om EUDPs støtte til grønne og klimavenlige teknologier her, og se den samlede liste over de udvalgte projekter her.

HFC Nordic konference udskudt til 2021

Den nordiske brintkonference er desværre udskudt til 2021 grundet coronapandemien.

HFC Nordic 2021

Som vært for den store nordiske brint- og brændselscellekonference, HFC Nordic, havde Brintbranchen planlagt en stor konference i Aalborg i september 2020.

Grundet den fortsatte globale sundhedskrise, har Brintbranchen valgt at udskyde konferencen til 2021. De nærmere detaljer om tidspunkt, program etc. vil blive offentliggjort løbende.

Du kan holde dig opdateret på www.hfcnordic2020.dk 

Pressemeddelelse: Brint og P2X når nye højder i Danmark

Energistyrelsen har netop offentliggjort udmøntningen af Energilagringspuljen

Vigtigt rygstød for grøn omstilling: Brint og P2X når nye højder i Danmark

Med udmøntningen af den såkaldte Energilagringspulje rykker dansk brintproduktion op i en helt ny skala. To projekter med udgangspunkt i storskala elektrolyse og brintproduktion er blevet tildelt i alt 128 millioner kroner af Energistyrelsen.  

Det drejer sig om det nyligt offentliggjorte samarbejde mellem to af Brintbranchens med­lemmer, det danske firma Everfuel og A/S Dansk Shell, hvor Everfuel i forbindelse med Shell raffinaderiet i Fredericia skal bygge et storskala Power-to-X (P2X) anlæg med en elektroly­sekapacitet på 20 MW og lagerkapacitet på 10 MW til at begynde med, og med et potentiale på 1 GW. Brinten skal produceres på vedvarende energi og bruges i bl.a. transportsektoren.

En bred partnerkreds under Brintbranchens medlem, GreenLab Skive, har også fået midler til at bygge et 12MW storskala P2X-anlæg, der bl.a. skal producere grøn metanol i Skive.

I forbindelse med offentliggørelsen af puljens udmøntning, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen:

”Der er ingen tvivl om, at det her er et afgørende skridt i den grønne omstilling. Danmark får nu to industrielle storskala P2X-anlæg, og det er kun begyndelsen. Konvertering og lagring af grøn energi ved P2X kommer til at være afgørende for dels at nå regeringens 70% målsætning, og dels at komme helt i mål med den grønne omstilling. Men P2X er ikke alene nøglen til at mindske både de nationale og internationale udledninger, det er også en stor mulighed for dansk økonomi. Der ligger massive erhvervs- og vækstmuligheder i den grønne industri, som skal omdanne vores vedvarende energi til højværdiprodukter, der kan eksporteres til hele verden. Det her det første skridt på vejen mod nye vindmølle- og nordsøeventyr – for der er fortsat store mængder energi at hente fra Nordsøen, men denne gang er det grønt. Der er grund til at rose både klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, og de øvrige partier bag puljen, for at vise vejen for den næste fase i den grønne omstilling”, siger brintdirektøren, og fortsætter:

”Det er en god og vigtig dag i dansk klima- og energipolitik, for disse tiltag cementerer, at P2X er afgørende for at vi når vores ambitiøse målsætninger. Vi er naturligvis langt fra i mål, og der er brug for massiv udbygning i produktionen af vedvarende energi og storskala P2X i fremtiden. Men det her er første skridt. Med P2X på finansloven, og dagens gode nyheder er vi godt i gang og det skal så følges op i den kommende klima­handlingsplan. Storskala P2X kan sikre den sektorkobling og effektive energiudnyttelse, der er imperativ for at lykkes med den grønne omstilling. Produktion af grøn brint, metanol og ammoniak m.v. kan rykke decarboniseringen af bl.a. transportsektoren og landbruget et kvan­tespring, skabe arbejdspladser og samtidig sikre Danmarks placering i den globale, grønne elite langt ud i fremtiden.”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For yderligere kommentarer: Direktør Tejs Laustsen Jensen, tlf. 26 23 94 43

Opfordring til Timmermans om nulemissionstransport

Dan Jørgensen og Benny Engelbrecht er blandt brevskriverne, der opfordrer til en stærkere fælles EU-indsats for nulemissionstransport.

Opfordring til Timmermans om EU-strategi for nulemissionstransport

Tidligere på ugen sendte den danske klima-, energi- og forsyningsminister, Dan Jørgensen, og transportminister, Benny Engelbrecht, et brev til Europa Kommissionens vice præsident, Frans Timmermans. Brevet er også underskrevet af flere europæiske ministre, og er en klar opfordring til at intensivere den fælles europæiske indsats for omstillingen af persontransporten. Blandt andet opfordrer brevskriverne til støtte til brændselscelleteknologier, udvikling og produktion af bæredygtige brændsler og en udbygning af infrastrukturen til den grønne transport.

Du kan læse hele brevet via Klimaministeriets Twitter-kontor her

EU: New Green Deal præsenteret

Europa Kommissionen har præsenteret sin køreplan for den grønne omstilling i EU

Europa Kommissionen præsenterer deres Green New Deal

I denne uge offentliggjorde Europa Kommissionen sin New Green Deal. Det er en skitse, der forsøger at tegne EUs vej mod bæredygtige energisystemer og klimaneutralitet i 2050. Selvom det ikke er en decideret politisk handlingsplan, er det alligevel positivt, at der fastsættes nogle fælles klima- og miljømålsætninger i EU-regi. Det betyder bl.a. at landene forpligter sig til reduktionsmål i 2030 og 2050, og det gør det muligt at samarbejde på tværs af grænser mål de fælles mål. 

EU-Kommissionens formand, Ursula von der Leyen, sammenligner EUs klimaambitioner med USAs månelanding, og understreger, at selvom alle svarene på udfordringerne endnu ikke er kendte, bør EU påtage sig det globale lederskab i den grønne omstilling. Von der Leyen gør det også klart, at planen kun vil kunne føres ud i livet, hvis den fungerer for alle lande, hvorfor spørgsmålene om reduktionsniveau, tidshorisont og økonomi bliver afgørende. For at hjælpe medlemslandende med den grønne overgang, vil von der Leyen mobilisere 100 mia. euro til en pulje, der skal muliggøre investeringer og omstilling.

Brint nævnes særskilt flere gange i Kommissionens New Green Deal bl.a. som prioritet i forhold til transport og industri, og derudover i forhold til forskning, infrastruktur, sektorkobling, energilagring CCS og CCU. 

Du kan læse hele Europakommissionens Green New Deal her.