Årsmøde i FutureGas-projektet

Den 25-26 november 2020 blev det sidste årsmøde i FutureGas projektet afholdt. Projektet har over de sidste fire år undersøgt gassens rolle i den grønne omstilling.

Årsmøde i FutureGas-projektet

Den 25-26 november blev det sidste årsmøde i FutureGas projektet afholdt i KolleKolle i Værløse. Her var der samlet over 50 mennesker fra det store projektkonsortium for at præsentere og debattere resultaterne fra de sidste fire års arbejde.

FutureGas projektet er det største af sin slags, der har sat sig for at undersøge gassens og gasnettets rolle i fremtidens energisystem. Projektet har gennem seks arbejdspakker analyseret hele gaskæden fra forsyning til regulering og er pt. i gang med at finpudse de sidste analyser og konklusioner, der dog alle peger på, at gasnettet er en værdifuld aktie i den grønne omstillingsproces.

Brint på dagsordenen

Der var ikke enighed blandt alle i salen om, hvilken rolle brint kommer til at spille i fremtiden. Men der var ingen tvivl om, at brint var på dagsordenen. Og der var enighed om, at brint kommer til at spille en rolle på den ene eller anden måde.

Der blev diskuteret alt fra iblanding af brint i gasnettet, til udvikling af cirkulær økonomi omkring elecetrofuels, til brint til transport og udvidelse af den danske brintinfrastruktur til personbiler. Men et fælles udgangspunkt for alle diskussionerne var, at elektrificering ikke er nok for at komme i mål med de ambitiøse klimastrategier. Særligt indenfor transport- og landbrugssektoren er der behov for at tænke i sektorkobling, power2x og elektrificering+.  

På dag to var der da også sat en hel session af til at diskutere forskellige brintscenarier mere i dybden. Her talte Kristian Poulsen fra Dansk Energi, Adrianna Guerenabarrena fra Ørsted og Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen.

Nogle af de centrale pointer, der kom fra scenen var vigtigheden af at skabe en national strategi for brint, som kan sikre storskala, der kan være med til at få priserne ned. Derudover blev der lagt vægt på nogle af de andre centrale fordele ved at satse yderligere på brint, særligt ift lagring, balancering, power2x og sektorkobling.

Du kan finde oplæg fra Årsmødet her.Hvis du vil vide mere om projektet og finde yderligere rapporter mm. Så besøg projektets hjemmeside www.futuregas.dk

Flagships: Den maritime transport kan blive grøn

Den maritime transport skal også omstilles til den grønne tidsalder. 

Flagships: Den maritime transport kan blive grøn

Der er rigtigt mange initiativer i gang rundt om i hele verden for at gøre den maritime transport mere grøn. Et vigtigt bidrag er det FCH JU-støttede FLAGSHIPS-projekt, der samler otte partnere om at få søsat to brintdrevne skibe inden 2021; en person- og bilfærge i Stavanger og en bugserbåd i Lyon.

Bådene skal sejle i 18 måneder som led i projektets demonstrationsperiode, men rederne forventer at kunne opretholde skibene i normal kommerciel drift efter de 18 måneder.

På den franske båd vil der blive anvendt brint i gasform og i Stavanger vil der blive testet flydende brint.

Brændselscelleanlæggene bliver leveret af Ballard. Canadiske Ballard annoncerede for nyligt, at de udvider deres produktion i Danmark med en ny produktionsfacilitet i Hobro. Ballard etablerer et såkaldt “Marine Center of Excellence”,  hvor virksomheden netop skal designe og producere maritime brændselscelleløsninger.

Du kan læse meget mere om FLAGSHIPS-projektet her. 

Her er modeltegning af færgen, der skal sejle i Stavanger. Foto: www.flagships.eu

Everfuel og Shell indgår samarbejde om storskala P2X

Everfuel og Shell indgår samarbejde om storskala P2X.

Everfuel og Shell indgår strategiske samarbejde om storkala P2X

“Grønt skift: Centralt storskala P2X brintanlæg og energilagring i Fredericia vil blive det største i Norden.
Everfuel, Shell Raffinaderiet (A/S Dansk Shell) i Fredericia og partnere indgår strategisk samarbejde om fremtidens forsyning af transportsektoren med grøn energi i form af en brintfabrik,” sådan lyder det i en fælles pressemeddelelse sendt ud af Everfuel og Shell Raffinaderiet i forbindelse med offentliggørelsen af deres nye samarbejde.

Det installerede P2X-anlæg skal til at begynde med have en 20 MW elektrolysekapacitet, men ambitionen er at nå 1GW. Brintproduktionen skal køre på grøn strøm, og på den måde producere brint som lagerkapacitet for den grønne energi – som så enten kan bruges i sin rene form i eks. transportsektoren eller i videre forædlingsprocesser. 

Brintanlægget vil blive det største af sin slags i norden, og være det første, store skridt herhjemme på vejen mod storskala energikonvertering. Det er afgørende for den grønne omstilling, at der skabes mulighed for at “gemme” energien i den grønne strøm til tidspunkter, hvor der ikke produceres ret megen eks. vindmøllestrøm, eller til sektorer, hvor direkte elektrificering ikke er mulig eller hensigtsmæssig. Pga. Danmarks massive vindressourcer, har vi herhjemme alle muligheder for at blive verdensførende på produktion af grøn brint og andre f.eks. grønne brændstoffer, og anlægget i Fredericia er et vigtigt skridt på vejen:

Ved fuld udbygning vil brintanlægget have en kapacitet, der svarer til, at raffinaderiet vil kunne omstilles til vedvarende energi, samt forsyne 3-4000 fuel cell busser og lastbiler med brint dagligt. I første fase (2022-23) er det hensigten at Everfuel bygger et 20MW elektrolyseanlæg og et centralt brintlager, der vil kunne bidrage med den nødvendige buffer, som en produktion baseret på fluktuerende vedvarende energi kræver. I første fase tænkes der installeret et lager på 10 tons brint, svarende til 5 dages leverance til raffinaderiet eller til 170.000 km kørsel i en brintbus/lastbil.
  

I pressemeddelelsen udtaler Fredericias borgmester, Jacob Bjerregaard Jørgensen (A):

Igangsættelsen af produktion og lagring af vedvarende energi i form af brint i storskala er en positiv historie for Fredericia, der vil kunne bidrage til, at vi kan tiltrække spændende og grønne arbejdspladser, og det gør mig naturligvis både glad og stolt, når A/S Dansk Shell sammen med Everfuel øjner muligheder for store investeringer i den grønne omstilling i vores kommune.

Du kan læse hele pressemeddelelsen her.

Kick-off på Next Wave

Next Wave skudt i gang i Bruxelles

Kick-off på Next Wave

Den 21.-22. november blev projektet Next Nordic Green Transport Wave (Large Vehicles) – forkortet blot Next Wave – skudt i gang i Bruxelles.

Next Wave er et nordisk samarbejdsprojekt, hvor organisationerne bag Scandinavian Hydrogen Highway Partnership (SHHP) er gået sammen for at analysere mulighederne for strategisk udrulning af brintløsninger til den tunge transport.

SHHP består af de fire nordiske brintorganisationer i Sverige, Norge, Danmark og Island, samt det finske forskningscenter VTT. Læs mere om SHHP her. http://www.scandinavianhydrogen.org/

Projektet blev skudt i gang i forlængelse af FCH Programme Review Days i Bruxelles, hvor projektkonsortiet mødtes til kick-off i det nordiske hus.

Brintbranchen er leder for arbejdspakke 4, hvor der er fokus på brintbusser. Her skal Brintbranchen over de næste 2 år både stå for en konference med fokus på brint- og brændselscellebaserede busløsninger samt lave en analyse af nordiske muligheder for samarbejde omkring busudrulning.

Brintbranchen vil naturligvis løbende opdatere omkring projektet.

For spørgsmål kontakt projektleder Sofie Neergaard på sun@brintbranchen.dk

Projektet er støttet af Nordic Innovation med NOK 1,87 mio. over 2 år.

 

P2X i centrum med DBBD19

Den danske brint- og brændselscelledag afholdt for fjerde gang.

P2X i fokus ved Den danske brint- og brændselscelledag

D. 19. november inviterede Brintbranchen igen til den årlige brint- og brændselscelledag. Det er fjerde år, at Brintbranchen går sammen med Innovationsfonden og EUDP om at lave et arrangement med fokus på de projekter, som Innovationsfonden og EUDP støtter inden for brint- og brændselscelleområdet. 

Omkring 100 interessenter var samlet i rammerne hos SDU i Odense til projektoplæg, keynotes, postersessioner og netværk.

Emnerne spændte bredt fra det nye klima- og energipolitiske landskab, over gassen i det bæredygtige energisystem, til grønne brændsler, klimarådets perspektiver og vejen fra projekt til profit og markedsetablering.

Du kan se både program og deltagerlisten her.

Program til DBBD 2019

Offentliggørelse af programmet til Den danske brint- og brændselscelledag 2019.

Program til Den danske brint- og brændselscelledag 2019

Vi er glade for at kunne offentliggøre det programmet til Den danske brint- og brændselscelledag 2019! Der er endnu et par ting, der skal falde på plads, og programmet bliver naturligvis opdateret i takt med, at det finder sin endelige form.

Vi opfordrer alle, der arbejder med relevante projekter, til at medbringe projekt-posters til de to poster-sessions, der ligger i programmet. Det er en oplagt mulighed for at dele og videreformidle informationer om projekterne, og en glimrende netværksmulighed.

Alle er meget velkomne til at dele både nedenstående invitation og programmet i jeres netværk. Arrangementet foregår d. 19. november fra 10-16, er åbent for alle, og deltagelse er ganske gratis – og du kan tilmelde dig her.  

Debat: Brint er den grønne omstillings “missing link”

I Mobilitytech kan du læse Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensens indlæg om P2X-potentialerne for at decarbonisere transportsektoren.

Mobilitytech: Brint er den grønne omstillings "missing link"

I Mobilitytech kan man læse et indlæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, der omhandler brintens rolle som det led, der skal binde energisystemet sammen. Med et særligt fokus på transportsektoren, fremhæver Tejs Laustsen Jensen de enorme potentialer, der er for dels at udnytte grøn overskudsstrøm bedst muligt og dels at decarbonisere landtransporten, shippingindustrien og luftfarten.

Tejs Laustsen Jensen argumenterer for, at det er nødvendigt at tænkte transportsektoren ind i et samlet energisystemet og ikke se det som to uafhængige spørgsmål – og her er storskala P2X nøglen. Det vil både kunne sikre en økonomisk effektiv brug af grøn overskudsstrøm, integrere transporten i energisystemet og skabe enorme erhvervs- og eksportmuligheder ved udviklingen af grønne brændstoffer:

“Det er på ingen måde urealistisk, at Danmark kan blive producent og eksportør af grønne brændstoffer, men det kræver vilje og opbakning både fra Christiansborg og ikke mindst at vi som nation evner at gå fra søjletænkning til sektorkobling og tænke transport, el, gas og varme sammen til et nyt og samlet grønt energisystem.”

Du kan læse hele indlægget her.

Debat: Fra søjletænkning til sektorkobling

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, har en klumme i Energy Supply om nødvendigheden af storskala P2X.

Energy Supply: Fra søjletænkning til sektorkobling - P2X sikrer sammenhæng i energisystemet

I denne uge har Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, en klumme i Energy Supply om vigtigheden af storskala P2X for at sikre integration i energisystemet. Under titlen “Fra søjletænkning til sektorkobling: P2X sikrer sammenhæng i energisystemet” argumenterer Tejs Laustsen Jensen for, at ikke alene vil P2X skabe mest mulig værdi ud af overskydende grøn strøm, det vil også gøre det muligt at nedbryde de sektorielle siloer, der i dag hindrer den nødvendige systemiske integration:

“Vi kan ikke se energi, transport, landbrug, og forsyning som uforbundne øer. Onde tunger vil sige, at det er prøvet før, med i bedste fald begrænset succes. Og det er sandt. Men denne gang er det alvor. Skal omstillingen lykkes, skal siloerne væk, og energisystemet skal tænkes sammen, og i den nye nye klima- og energipolitiske virkelighed hedder den grønne ABC P2X.”

Du kan læse hele klummen her.

Tyskland vil være førende på brint

Ved et pressemøde i dag præsenterede den tyske regering deres brintambitioner

Tyskland vil være ledende på brintområdet

Store ord og høje ambitioner blev taget i brug i dag, da den tyske regering præsenterede deres perspektiver og ambitioner på brintområdet. Med ministeren for økonomiske anliggender og energi, Peter Altmaier, i spidsen, gjorde regeringen det klart, at de ikke alene ser brint som en uundværlig del af den grønne omstilling og det bæredygtige energisystem, men at de også som nation vil være ledende på området.

Wasserstoff, Brennstoffzelle und Strom bewegen die Zukunft.

Så tydeligt lød konstateringen fra den tyske minister for transport og digital infrastruktur, Andreas  Scheuer, da han forklarede, at efter års forskning og pilotprojekter, er branchen nu klar til at levere på den teknologiske udvikling, og regeringen er klar til at understøtte indsatsen med klare politiske strategier og konkrete handleplaner.

Det er ikke mindst i forhold til transport og industri, at den tyske regering ser store muligheder for sektorkobling og decarbonisering ved at opskalere PtX-indsatserne på nationalt plan.  

Udover de store klima- og energimæssige fordele, der er ved en højere grad af implementering af grøn brint i energisystemet, satser vores naboer mod syd også stærkt på de erhvervs-, eksport- og vækstmæssige potentialer, der ligger i udviklingen af brint- og brændselscelleløsninger. Tyskland er i forvejen med forrest i feltet, hvad angår denne udvikling, og de vil bruge de fordele de har, til at blive verdensførende på brintteknologi, forklarede Peter Altmaier: 

Diese müssen wir nutzen und bereits heute die Weichen dafür stellen, dass Deutschland bei Wasserstofftechnologien die Nummer 1 in der Welt wird

Du kan læse mere om udmeldingerne her, og læse  oplægget til brintindsatsen her

Pressemeddelelse: Miljøminister prøvekører brintbil

Pressemeddelelse: Miljøministeren prøvekører brintbil

Miljøminister Lea Wermelin på emissionsfri køretur i brintbil på de københavnske gader

Miljøminister, Lea Wermelin (S), var d. 29. oktober ude på en grøn køretur i København i en Hyundai Nexo-brintbil. Bilen var ganske velvalgt til ministeren, da den er opkaldt efter byen Nexø på Lea Wermelins fødeø, Bornholm. Brintbiler er et vigtigt element i omstillingen af transportsektoren, da de kun udleder en lille smule vanddamp under kørslen, er støjsvage, har lang rækkevidde, og kan tankes på samme måde og samme tid som en benzin- eller dieselbil. De sikrer således den samme fleksibilitet og mobilitet, man er vant til fra traditionelle, fossile biler, men uden udledning af hverken CO2 eller skadelige partikler. Brinten kan produceres af f.eks. overskydende vindmøllestrøm fra meget blæsende dage og vand via elektrolyse, og er således helt grøn. For at nå i mål med den politisk fastsatte ambition om en CO2-reduktion på 70% i 2030, og for at få taget livtag med niveauet af luft- og støjforurening i byerne, er det afgørende, at transportsektoren omstilles til bæredygtige nulemissionsteknologier herunder brint- og brændselscelleløsninger.

Med på ministerens køretur var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og MF Lars Aslan (S), og de diskuterede vigtigheden af en større implementering af nulemissionsløsninger i transporten, og EU-samarbejdet i forhold til udrulningen af brint-flåder samt den nødvendige tankningsinfrastruktur.

De bæredygtige brintbiler er ikke noget sjældent syn i den københavnske trafik. Københavns kommune har investeret i flere brintbiler gennem deres engagement i det europæiske projekt H2ME-2, og tidligere på året blev otte brint-taxaer sat på gaden – ligeledes gennem H2ME-initiativerne.

“Omstillingen af transportsektoren er imperativ i forhold til at nedbringe luftforurening og fossil afhængighed, og det at fremme brinttransport er et af mange grønne initiativer i Danmark”, udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, og fortsætter: ”Den danske regering har sat sig en af verdens mest ambitiøse klimamålsætninger og der er ingen tvivl om, at en større implementering af brint- og brændselscellebiler vil spille en afgørende rolle både i forhold til at nå klimamålene og i forhold til at bekæmpe niveauet af luftforurening i byerne. H2ME-initiativerne er afgørende for at fremme den fortsatte implementering af brint- og brændselscelleteknologier i Danmark.”

Bart Biebuyck, Executive Director i FCH JU, er meget imponeret af implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier i den danske transport: ”København, og Danmark generelt, har tidligt valgt at adoptere brintmobilitet, og det er med god grund. Brintbiler er meget effektive i forhold til at forbedre luftkvalitet og nedbringe støjforurening i byerne, og de kan samtidig operere effektivt og kommercielt, når de implementeres i flåde, som det f.eks. er tilfældet med de københavnske taxaer. København er i sandhed et eksempel til efterfølgelse både andre steder i Danmark og i Europa.”

Kontakt Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, for yderligere information, 26 23 94 43.

 


Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking” under støtte nr. 700350. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program, som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.