Debat: “PtX skal omstille transporten til lands, til vands og i luften”

Debat: Den grønne omstilling skal understøttes af de danske styrkepositioner på området, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i en klumme i Energy Supply, og efterlyser en klarere politisk strategi på området: “For at lykkes med at omvende den grønne omstillings problembørn, sø- og luftfarten, er det nødvendigt med at inkorporere storskala energikonvertering i energisystemet til brug i brændstofproduktionen”.

PtX skal omstille transportsektoren - til lands, til vands og i luften

Den grønne omstilling vokser, og vokser – i nødvendighed, i befolkningens bevidsthed og som politisk prioritet. Og det er gode nyheder: Erkendelsen af klimakrisen er efterhånden så stor som krisen selv. 

Med de ambitiøse, nye politiske målsætninger, kommer vi til at se store ryk i omstillingen fra nu af.
Især hvis vi formår at udnytte potentialer og momentum til at skabe helhedsorienterede energiløsninger, der fragter danske styrkepositioner inden for særligt havvind ud i resten af energisystemet.
For hvis vi skal nå i mål med omstillingen af særligt transportsektoren, skal Christiansborg lægge handling bag ordene og rykke den såkaldte Power-to-X-indsats op i en meget større skala.

Derfor er det uhyre vigtigt, at alle sejl bliver sat for, PtX-indsatsen i Danmark, og bliver en klar politisk prioritet. Dels så vi bedre kan udnytte de massive mængder vedvarende energi, der fremover skal inkorporeres i energisystemet, og dels så vi netop kan få påbegyndt udviklingen af de bæredygtige brændstoffer. Teknologien findes, forbrugerne kræver handling, og brancherne er klar til at spille med på de nye løsninger.

Du kan læse hele klummen her.

 

Debat: “Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport”

Der er store gevinster at hente på vejen mod det bæredygtige energisystem. De danske styrkepositioner skal i spil i næste fase af den grønne omstilling – til gavn for både klima, vækst og arbejdspladser.

Brint er oplagt som næste skridt for klima og eksport

Med de ambitiøse målsætninger i klimapolitikken følger store udfordringer, men også et enormt erhvervspotentiale, hvis vi formår at udnytte danske styrkepositioner, frem for alene at satse på kinesiske batterier og russisk biomasse, skriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, i Børsen.

Der er et stærkt momentum lige nu for debatten om nødvendigheden af storskala energikonvertering, og generelt om en stærkere inkorporering af PtX-processer i det danske energisystem. Med de nye, høje politiske målsætninger på klimaområdet, er der ingen tvivl om, at konvertering og lagring kommer til at være afgørende for ambitionernes indfrielse. Det kan dog også blive en god forretning, hvis de klima- og energipolitiske strategier tilrettelægges på en måde, så de understøtter de danske styrkepositioner. Der er et uhyre stort potentiale for eksport, vækst og arbejdspladser i den grønne industri, hvis vi handler nu. 

For vi har en række særegne danske styrkepositioner, som bør udnyttes i omstillingen. Dels har vi verdens bedste forudsætninger for produktion af havvind i Nordsøen, og dels ligger vi i verdenseliten på brint- og brændselscelleområdet i alle dele af værdikæden. Med den massive udbygning af især havvind, vil elproduktionen overstige det traditionelle elforbrug. Derfor bliver der et enormt potentiale for at bruge el fra vindmøller til produktion af grøn brint. Brint, der så kan bruges i ren form, eller indgå i videre processer til produktion af fx metanol, ammoniak, e-fuels og grøn gas. 

Ved at lægge en større indsats i storskala energikonvertering, er det ikke alene muligt at bruge den overskudsstrøm, som vil blive produceret på meget blæsende dage – frem for at eksportere den billigt – vi vil også rykke os et stort skridt nærmere den reelle sektorkobling, som er afgørende for at få skabt et stærkt og modstandsdygtigt energisystem, baseret på vedvarende energi. 

Du kan læse indlægget her.