Luftfartskonference udskudt

I samarbejde med IDA vil Brintbranchen afholde en stor konference om den grønne omstilling af luftfarten formodentlig i januar 2020.

Vi beklager meget, at det har været nødvendigt at udskyde konferencen, men det har ikke været muligt at afholde den på den planlagte dato i september. Det er dog et emne, der kun bliver vigtigere og vigtigere i fremtiden, derfor vil vi naturligvis holde fast i at afholde konferencen, og vi ser frem til at byde jer velkommen i begyndelsen af det nye år.

Temaerne vil dog være det samme, nemlig “Hvordan kan vi sikre en hensigtsmæssig omstilling af flysektoren, og samtidig få de danske styrkepositioner i spil?”:

Der er et enormt behov for udviklingen af bæredygtige brændstoffer til flysektoren, og i Danmark har vi potentialet til at få forrest i den indsats. Med de massive mængder vedvarende energi, som fremover skal inkorporeres i det danske energisystem, er der store muligheder i at bruge overskydende vindmøllestrøm til at producere electrofuels til brug i flydriften. Det vil sikre nulemissionsluftfart, bidrage til at balancere energisystemet og skabe store vækstmuligheder for danske virksomheder.

  • Målet med dagen er at skabe debat og opmærksomhed om hvordan vi kan reducere klimabelastning ved flyvning
  • Hvordan er status på teknologien og hvad skal vi gøre for at ændre vaner?
  • Vi vil vise hvordan fly- og brændstofteknologier kan give både grønne løsninger til klimaudfordringen og potentialer for job og eksport for Danmark

 

Sol, vind og e-fuels på Folkemødet

Klimaet er på alles læber, og står på alles dagsordener – og her er Folkemødet ingen undtagelse. I kølvandet på valgene til både Europaparlamentet og Folketinget er diskussionerne om klimaet og grønne løsninger vigtigere end nogensinde før. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er taget på Klippeøen for at udbrede kendskabet til de store potentialer, der ligger i brint- og brændselscelleløsninger – både i forhold til den grønne omstilling og den danske vækst.

Drivkraft Danmark inviterede torsdag til debat om E-fuels
Set fra venstre: Jeppe Juul, Det Økologiske Råd, Michael Mucke Jensen, Drivkraft Danmark, Tejs Laustsen Jensen, Brintbranchen og Martin Bøndergaard, Wind Denmark

Den store, politiske festival er godt undervejs på Bornholm, og den grønne omstilling fylder meget i debatterne. Torsdag deltog Tejs Laustsen Jensen i en debat om udfordringerne ved at skulle omstille den tunge transport – og ikke mindst luftfarten. Under overskriften “Tank op med sol og vind!” inviterede Drivkraft Danmark til debat om mulighederne for e-fuels i denne del af transportsektoren. Der er store potentialer i denne “flydende el”, som e-fuels også kaldes – ved at bruge f.eks. grøn vinmøllestrøm til at producere brint ved elektrolyse, kan brinten indgå i videre processor, og danne flydende brændstoffer til brug i f.eks. fly. Vi er verdensmestre i at producere grøn strøm i Danmark, og med udsigten til endnu større mængder havvind, er det oplagt at satse på storskala konvertering til bl.a. e-fuels.

Det vil ikke alene kunne dekarbonisere flytrafikken, det vil også kunne balancere energisystemet i situationer, hvor der produceres mere vedvarende energi, end elnettet kan kapere, og det vil skabe meget store vækstpotentialer for Danmark, hvis vi formår at lægge os forrest i denne udvikling. Der ligger et nyt dansk væksteventyr i bæredygtige brændstoffer – sådan som vi så det med vindmøllerne. Det kræver investeringer og stærk vilje, både politisk og erhvervsmæssigt, men det vil til gengæld betyde anseelige reduktioner i sektorens klimabelastning, og give mulighed for endnu engang at cementere Danmarks grønne førsteplads. Omstillingen kan i høj grad føre vækst og nye arbejdspladser med sig, hvis vi beslutter os for at satse massivt på udviklingen af grønne løsninger til brug i hele verden. Teknologien findes, og klimaet kræver det – nu.

Sydkoreansk delegation på besøg i Brintbranchen

En delegation fra Sydkorea var i sidste uge på besøg hos Brintbranchen til et oplæg om perspektiverne for det danske energisystem, den grønne omstilling og brintens rolle. Delegationen bestod af 25 ledende repræsentanter fra premierministerens kontor, lokalregeringer og NGO’er.

Sydkorea satser stort i disse år på udviklingen af bæredygtig energi, og lægger en stærk indsats i at nedbringe luftforurening. Det var i denne forbindelse, at delegationen var i Danmark. Med besøg hos flere grønne interessenter, var formålet at indhente viden og inspiration til konkret politikudvikling på energiområdet. Sydkorea og Danmark har et godt samarbejde på det grønne område, og det var derfor en fornøjelse at byde velkommen til repræsentanterne med et oplæg af Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, om det danske energisystem – nu og i fremtiden.

Sydkorea er blandt de forreste i feltet på brintområdet, det gælder ikke mindst i forhold til implementeringen af brint- og brændselscelleteknologier i transportsektoren. Bilfabrikanter som Hyundai har investeret massivt i produktion og udrulningen af de bæredygtige køretøjer. Den seneste model fra Hyundai, Nexo’en, findes nu også i Danmark, og har fået flotte anmeldelser og testkarakterer med på vejen. Hyundais Nexo er i øvrigt opkaldt efter byen Nexø på Bornholm, hvilket vidner om det grønne bånd mellem Sydkorea og Danmark.

1000 nye brintbusser: Stærkt konsortium accelererer indsatsen

I en pressemeddelelse offentliggør nogle af de ledende aktører på brintområdet, at de slår sig sammen i et nyt stærkt konsortium, H2Bus Constortium. Det er folkene bag Nel Hydrogen, Ballard Power Systems, Everfuel, Wrightbus, Hexagon Composites og Ryse Hydrogen, der har indgået samarbejde for at sikre integrationen af brint- og brændselscelleteknologier i omstillingen af transportsektoren.

Den grønne omstilling er i fuld gang. Med nationale og internationale målsætninger arbejdes der hårdt for at nå det bæredygtige energisystem og den fossile uafhængighed. Ét aspekt af den grønne omstilling er dog særligt vanskelig at nå i mål med, nemlig transportsektoren. Mobilitet og bevægelighed er afgørende for at få et samfund til at hænge sammen, men der er ingen tvivl om, at hvis målsætningerne skal nås og de grønne ambitioner indfris, så er det altafgørende, at transportsektoren bliver uafhængig af fossile brændstoffer.

Med det nye H2Bus konsortium rykkes der nu nærmere mod målet. Med planerne om 1000 nye brintbusser og dertilhørende infrastruktur, er ambitionerne tårnhøje. Første etape af udrulningen af de nye busser er økonomisk støttet af EU-initiativet Connecting Europe Facility (CEF), og kommer til at foregå i Danmark, Storbritannien og Letland. I første omgang fører projektet 200 nye brintbusser ud på gaderne i bl.a. Danmark.

Med de store ambitioner om udrulningen følger også den store skala i produktionen, hvilket er altafgørende for den økonomiske rentabilitet, der skal sikre indsatsen levedygtighed. Det er busfabrikanten Wrightbus, der sætter tre forskellige bustyper på gaden: En almindelig, en dobbeltdækker og en ledbus. Ballard Power Systems leverer brændselsceller til busserne, og Nel Hydrogen skal levere elektrolyseanlæg og brinttankstationer. Brinten skal produceres via elektrolyse på vedvarende energi, hvilket sikrer en helt igennem bæredygtig, nulemissionstransport.

De 200 brintbusser i Danmark, Storbritannien og Letland forventes at være i drift inden 2023. Både den store udbygning af brintinfrastrukturen foruden kommercialiseringen og konkurrencedygtigheden af de nye busser forventes for alvor at sætte gang i udrulningen af brint- og brændselscelleløsninger på de europæiske veje i de kommende år.

Du kan læse mere om H2Bus Consortium her, og du kan læse brochuren Accelerating Hydrogen Mobility her.


Alle brinttankstationer har genoptaget driften

Efter ugers stilstand er de danske brinttankstationer nu i drift igen.

Sikkerhedskontrollen af danske brinttankstationer nu gennemført

Efter der d. 10. juni opstod brand på en norsk brinttankstation ved byen Kjørbo, valgte operatørerne af de danske brintstationer midlertidigt at lukke stationerne, mens alle sikkerhedsforanstaltninger blev gennemgået. Det arbejde er nu  færdigt, og stationerne er i drift igen.

De tilbundsgående undersøgelser af hændelsen i Kjørbo er nu afsluttet. Nel Hydrogen, der har leveret teknologien til brinttankstationerne, har i samarbejde med sikkerhedsfirmaet Gexcon arbejdet tæt med de lokale myndigheder for at determinere årsagen til branden. Undersøgelserne har vist, at der pga. en montagefejl var opstået en lækage af gas, som antændte da det reagerede med ilten i luften. Montagefejlen bestod i, at en bolt ikke var tilstrækkeligt efterspændt, og det var således hverken elektrolyseanlægget eller dispenseren, der forsagede branden. Nye sikkerhedsforanstaltninger og arbejdsgange er nu indført, der skal kunne forhindre lignende hændelser i fremtiden.

De danske stationer er af en anden teknologi en den pågældende station i Norge, og er således ikke opbygget på en måde, hvor en sådan bolt ville kunne forsage en lignende lækage. Dog valgte Air Liquide og Strandmøllen, som er operatørerne bag de danske stationer, alligevel at lukke ned for stationsdriften i Danmark for at sikre, at alle sikkerhedsmæssige forholdsregler er overholdt.

Du kan læse mere om forløbet her.