Sejlende brintlaboratorie

En vind blæser fra øst, men solen titter forsigtigt frem og kaster sine blege forårsstråler på det skvulpende vand i Københavns havn. Ved Ofelia Plads ligger der et skib til kajs, som ligner en almindelig katamaran, men som i virkeligheden er et flydende laboratorie, som skal sejle jorden rundt på brint ved hjælp af sol- og vindenergi.

Det futuristiske brintdrevene skib Energy Observer er kommet til København som del af dets jordomsejling, og København er det 37. stop på skibets rejse, som i alt vil vare seks år. Skibet har sejlet to år indtil videre, hvor det har testet diverse nulemissionsteknologier i det varme vand på Middelhavet. Nu er det Nordeuropas tur, hvor skibet i år blandt andet skal besøge Stockholm, Murmansk og Svalbard. Derefter sejler Energy Observer via USA til Tokyo, hvor det skal være brintens visitkort til de Olympiske Leje.

Men før skibet krydser Atlanterhavet og Stillehavet, kom det altså til København. For at markere skibets besøg blev der afholdt en festlig reception, hvor samarbejdspartnerne og medlemmer af Brintbranchen, Nel Hydrogen og Toyota, bød velkommen ombord. 

På selve båden foregår alt i ro og mag, og inde i skibets centrum, kan man på diverse skærme se, hvordan det står til med skibets energiforsyning. ”Vi er nu i gang med elektrolysen,” siger Louis-Noël Viviès, administrerende direktør for projektet. På skærmen vises, at tre ud af fire af de brinttanker på skibets højre side allerede er fulde. Den sidste er på 32 procent, og procenttallet stiger langsomt men sikkert, mens direktøren fortæller om elektrolysen og brinten.

Han oplyser, at Energy Observer har otte brinttanke om bord, og at de vejer omkring 1750 kilo i alt. De er placeret forrest på brintskibet, fire på hver side. Skibet har også batterier om bord, men de er placeret bagerst. Det er et bevidst valg, oplyser Viviès: ”Hvis der måtte opstå brand i batterierne, vil ilden være så varm og voldsom, at hele skibet ville blive ødelagt. Vi føler os mere sikre med brinten. Bemandingen sover blot 1,5 meter væk fra brinttankerne.” For en sikkerheds skyld er der dog monteret skorstene på skibet, så brinten kan blive sendt op indtil omkring 20 meter over skibet, hvis kaptajnen vurderer at sikkerheden om bord ville være i fare.

Teknologien for elektrolyseprocessen, som også indebærer, at  saltet fra havvandet bliver filtreret fra, er udviklet af Nel Hydrogen. Kaptajnen og initiativtager til Energy Observer og forhenværende racerkører, Victorien Erussard, fortæller, at selvom batterierne og brinten vejer det samme, producerer brinttankerne otte gange så meget energi som batterierne.

Skibet bruger også andre former for vedvarende energi -for eksempel er det udstyret med solceller over hele skibets overflade. At gøre brug af vinden har været en udfordring for Energy Observer, selvom der hele tiden er masser af vind omkring skibet, når det sejler. Det vanskelige er at fange og lagre det på den smarteste måde. Kaptajn Victorien Erussard: ”Vi er interesserede i at finde vedvarende energiløsninger, som kan bruges på både land og i den maritime sektor, hvilket er én af de største brugere af fossile brændsler. Vi har derfor forsøgt os med drager og vindturbiner, men ingen af dem var effektive nok.”

Dragerne havde det med at styrte ned, og en drage og dens associerede teknologi kommer med et prisskilt på 300.000 euro, så at miste den er ikke en billig affære. Vindturbinerne levede heller ikke op til forventningerne. De kunne ikke klare de vilde vinde på det åbne hav og var dermed ikke effektive nok. Andre ulemper med vindturbinerne var, at de larmede en del, og at de kom til at slå nogle havmåger ihjel med de roterende arme.

Derfor eksperimenterer skibet nu med en ny løsning, nemlig med to omkring fire meter høje vinger, som ligner lidt opretstående vinger fra et fly, bare lavet af en slags sejl, som kan hejses og sænkes efter behov. ”Vi har lige monteret vingerne, men det ser lovende ud, de generer rigtig meget fremdrift og energi, via den påmonterede skrue under båden,” bemærker kaptajnen.

Selve energien bliver selvfølgelig brugt til at sejle med, med en fart på omkring 10-11 knob i gennemsnit, men også til at varme vandet om bord op. Det gør det for eksempel muligt for bemandingen at have en opvaskemaskine om bord. Viviès bemærker med et smil på læben: ”Det behøves ikke være spartansk, bare fordi det er grønt.” Det varme vand, som bliver op til 72 grader varmt, bliver også brugt til at varme kahytten op. Det kan nemlig blive meget koldt om bord, oplyser Viviès: ”Det er ikke så slemt her i København, men vi regner med nogle kolde nætter og morgener, når vi nu sejler nordpå.”

Af de 12 besætningsmedlemmer er halvdelen beskæftiget med at sejle skibet og overvåge, analysere og fortolke de data, skibet producerer. Den anden halvdel af crewet består af journalister og mediefolk. Kaptajnen Erussard oplyser: ”Vi producerer diverse dokumentarer om vores jordomsejling. Ikke nok med at vi er det første brintskib, som kommer til at sejle jorden rund på hundrede procent ren energi, men vi vil også vise alle, at tiden er inde til, at den grønne omstilling finder plads. Vi ser så forfærdelig meget forurening på vores ture, at vi føler, at vi er nødt til at vise alle, at det er nu, vi skal tage affære. Vi har kun én klode, og vi skal passe på den.”

Gastekniske dage

Den 22. og 23. maj løber de årlige Gastekniske Dage af stablen i Billund. I år vil der, ifølge Thea Larsen, administrerende direktør i Dansk Gasteknisk Center, være fuldt fokus på gasbranchens rolle i den grønne omstilling.

Thea Larsen lover i en klumme på Energy Supply’s hjemmeside at programmet bliver et energipolitisk aktuelt program, hvor gasteknologier, som bidrager til den grønne omstilling, får særlig opmærksomhed.

Et af de centrale emner på Gastekniske Dage vil være produktionen af grøn gas via elektrolyse. Billig strøm bliver omdannet til  grøn gas, som kan blive gemt i gasnet og lagret. På Gastekniske Dage vil der blive givet status for den aktuelle situation, hvor der allerede nu er diverse store gasvarmepumper i drift i Danmark.

Andre teknologier, som kommer i fokus på Gastekniske Dage er hybridvarmen, hvor el- og gasteknologi kombineres, og fjernvarmeproduktion på gasfyrede varmepumper. I klummen skriver Thea Larsen, at effektiviteten af gasfyrede varmepumper potentialt kan blive 1,5-4 gange så høj som i en traditionel kedel. 

Det er muligt at se det komplette program og tilmelde sig til Gastekniske Dage her. Thea Larsens klumme på Energy Supply’s hjemmeside kan læses her.

Energy Observer besøger København

Verdens første brintdrevene skib til at sejle jorden rundt, Energy Observer, lægger til kaj i København fra torsdag d. 16. maj til og med søndag d. 19. maj. Skibet kommer til at ligge ved Ofelia Plads og kan besøges af alle interesserede.

Energy Observer er verdens første brintdrevene skib, som skal sejle jorden rundt. Skibet er fuldt udstyret med den mest moderne teknologi inden for produktionen af vedvarende energi, som skal sørge for, at Energy Observer kan fyldestgøre sin rejse uden at udstøde CO2 eller finpartikler. Grøn brint bliver produceret ombord ved hjælp af det havvand, skibet sejler på.

På nuværende tidspunkt har skibet allerede 2 års sejlads på bagen i Europa og efter turen til København sejler det videre til Asien, Australien og USA.

Energy Observer. Foto: Amélie Conty

Brinttaxier er kommet

Det er nu muligt for alle at praje en brinttaxi i København. Tirsdag d. 30. april blev otte brinttaxier lanceret ved et festligt event i København. Transport- Bolig- og Bygningsminister, Ole Birk Olesen, var med til at markere lanceringen af de otte nye brinttaxier, som fra nu af vil køre i de københavnske gader.

Foto: Pamela Juhl

Det er bl.a. gennem støtte fra Transportministeriet og H2ME-initiativerne, at de klimavenlige biler nu bliver tilgængelige for alle de københavnske taxipassagerer.

Til eventet overrakte administrerende direktør for Toyota Danmark, Frank Okoisor, nøglerne til Haydar Shaiwandi, CEO for taxiselskabet DRIVR. Efterfølgende sparkede Transportminister Ole Birk Olesen dæk på brintbilen, hvor han viste stor interesse i og begejstring for brintteknologien.

Foto: Pamela Juhl

Derefter blev ministeren kørt tilbage til ministeriet i én af brintbilerne, hvormed han var den første passager i de ny-lancerede brinttaxier. Transportministeren udtalte i forbindelse med turen: ”Det er ikke første gang, jeg kører i taxi, men jeg synes alligevel, denne tur er en ny første gang; fordi det er noget særligt at vide, at man kan køre i taxi midt inde i byen uden at forurene. Jeg er derfor meget tilfreds med, at der nu kommer nulemissionstaxier på vejene i København.”

Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen, kunne ikke være mere enig. Han udtaler: ”Det vil gøre en stor forskel for klimaet, at taxier bliver grønne. Brinttaxierne bidrager aktivt til bekæmpelsen af luftforureningen, fordi de ikke udleder andet end vand. Samtidig giver den støjsvage motor en behagelig køreoplevelse for både chauffør og passager. Det vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig kan tage hensyn til klima og miljø.”

Foto: Pamela Juhl