Brint er essentielt i den grønne omstilling

Peter Birch Sørensen, professor i økonomi ved Københavns Universitet og tidligere formand for Klimarådet, mener ikke, at Danmark kan nå at blive uafhængig af fossile brændsler i 2050, hvis ikke vi sikrer en mere effektiv udnyttelse af sol- og vindenergi. Birch Sørensen kalder det for et nøgleproblem, som skal løses, fordi vi ellers ikke vil kunne øge tempoet i den grønne omstilling. Det skriver han i en kronik i Politiken, søndag d. 20. januar 2019.

Problemet er ikke, at der ikke er nok energi fra vedvarende kilder i Danmark. Problemet er, at de vedvarende energikilder vi har, som sol- og vindenergi, ikke blivet udnyttet effektivt. En mulig måde at udnytte vind- og solenergi bedre, kan være oprettelsen af hvad Birch Sørensen kalder for ‘energiværker’, som “…ved at bruge strøm i elektrolyseprocesser kan producere grønne lagringsbare gasformige eller flydende brændstoffer, når elprisen er lav, og omvendt bruge grøn gas eller biomasse til at producere el, når elprisen er høj,” som Birch Sørensen formulerer det i sin kronik i Politiken. Han baserer sig på Energinettets rapport ’Systemperspektiv 2035’.

Han tilføjer, at det danske energisystem har gode forudsætninger for at få det til at fungere. Birch Sørensen: ”Vi har konkurrencedygtige elpriser til elektrolyse; vores omfattende fjernvarmesystem giver gode muligheder for udnyttelse af overskudsvarmen; vi har et veludbygget gassystem med en stigende andel af grønne gasser; vi har to store gaslagre i undergrunden, som også kan lagre nye typer af gas, og der er stor erfaring med håndtering af biomasse i den danske energisektor.”

Birch Sørensen støtter dermed de budskaber, som Brintbranchen har arbejdet med i en årrække: Vi skal satse på bedre konvertering og lagring af energi fra vedvarende energikilder for at sætte skub i den grønne omstilling. Brint er her oplagt at bruge. Derudover er en forbedret integration mellem de forskellige dele af det danske energisystem ved hjælp af brint uundværligt i overgangen til et samfund fri for fossile brændstoffer.

Du kan finde hele kronikken på Politikens hjemmeside.

Brintbranchen søger politisk konsulent

Har du lyst til at skabe de bedst mulige vilkår for den grønne omstilling? Og til at bruge din arbejdsdag på at sikre, at danske virksomheder og forskningsinstitutioner får den størst mulige rolle i den internationale omstilling af transport, energilagring, brændstofproduktion m.v. Så er det måske dig vi leder efter. Den rette kandidat har politisk indsigt, er ansvarsbevidst, initiativrig og kan håndtere mange såvel simple som komplekse opgaver. Vi tilbyder stor indflydelse på egne arbejdsopgaver, en afvekslende hverdag og ikke mindst muligheden for at gøre en forskel.


Hvem er Brintbranchen?

Brintbranchen er brancheorganisation for godt 30 danske virksomheder, forskningsinstitutioner og netværksorganisationer, der alle arbejder med fremtidens grønne energiløsninger inden for områder som transport, energilagring og produktion af grønne brændstoffer. Der er mange forskelligartede medlemmer, men de bindes sammen af et fælles mål: at bidrage til mere grøn energi ved at fremme anvendelsen af brint og brændselsceller.


Stillingen
Som politisk konsulent skal du bidrage til at fremme udbredelsen af brint- og brændselscelleteknologier. Du bliver en del af et lille sekretariat, hvor vi løfter en lang række forskellige opgaver, og hvor politisk arbejde, sekretariatsbetjening og kommunikationsopgaver går hånd i hånd. Du får egne ansvarsområder og kommer i tæt samarbejde med Brintbranchens direktør til at indgå i dialog med medlemmer, myndigheder, politikere og andre samarbejdspartnere. Rejseaktiviteter over året skal påregnes.

I stillingen som konsulent i Brintbranchen skal du:

  • Bidrage til Brintbranchens public affairs arbejde og selvstændigt løfte politiske sager og dagsordner.
  • Betjene medlemmer og bestyrelse
  • Medvirke til at profilere Brintbranchen gennem forskellige kommunikationstiltag på konferencer, i medier, hjemmeside, nyhedsbreve osv.
  • Planlægge og afholde konferencer og workshops – Understøtte Brintbranchens direktør i ad hoc sager.

Om dig
Som person er du udadvendt, initiativrig og professionel i din opgaveløsning. Vi er et mindre sekretariat og du har derfor mod på at arbejde selvstændigt og med ansvar for mange forskellige arbejdsopgaver.

Du har:

  • Relevant akademisk uddannelse
  • Politisk indsigt og forståelse.
  • Høj grad af selvstændighed
  • Gode skriftlige kompetencer – Gode engelskkundskaber i både skift og tale
  • Kendskab til energibranchen er en fordel, men ikke et krav.

Vi tilbyder
En spændende og afvekslende hverdag i Brintbranchens sekretariat, der er beliggende på Frederiksberg tæt ved søerne. På sekretariatet har vi en afslappet og uformel tone. Stillingen indebærer stor frihed til selv at præge arbejdet. Du vil blive tilbudt at indgå i frokostordning og sundhedsforsikring. Tiltrædelse snarest muligt.


Ansøgningen og CV sendes til emh@brintbranchen.dk hurtigst muligt og senest den 1. februar 2019 kl. 10.00. For yderligere oplysninger kan du kontakte direktør Tejs Laustsen Jensen på tlf. 26 23 94 43.


Nyt medlem

Blue World Technologies er Brintbranchens nyeste medlem. Den Aalborg baserede virksomhed arbejder med metanolbaserede brændselsceller til transportsektoren.

Brintbranchen er utroligt glade for og stolte af, at Blue World Technologies er blevet medlem hos os. Ambitionerne er tårnhøje i Aalborg, og vi glæder os til samarbejdet.

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Pressemeddelelse: Grønt lys for flere brinttaxier

Frederiksberg, d. 11. januar 2019

Brintbranchen roser regeringen og partierne bag taxiloven (V, LA, K, S, DF, RV og SF), for dagens aftale flere grønne taxier. ”Dagens aftale er et vigtigt skridt i arbejdet på at få mere grøn transport. Der kører allerede brinttaxier i København, og vi glæder os til at få mange flere på vejene over hele landet, og det giver dagens aftale mulighed for”, siger direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

I dag har regeringen sammen med V, LA, K, S, DF, RV og SF præsenteret en plan for at kickstarte den grønne omstilling i taxibranchen, og garanterer således taxilicenser til op til 300 nye nulemissionstaxier, som fx brinttaxier, i 2019 og 2020.

”Det er meget positivt at der nu bliver gjort noget effektivt for at få flere grønne taxier på gaden,” siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen. ”Det vil gøre en stor forskel for klimaet, at taxier bliver grønne. Taxier kører jo ofte mange kilometer i tætbefolkede områder, og det vil være rigtig godt at slippe for deres CO2-udledning, såvel som udledning af partikler og NOx. Samtidig er taxierne er rigtigt godt udstillingsvindue for de nye teknologier og vil være med til at vise danskerne, at man sagtens kan få både mobilitet og komfort, og samtidig tage hensyn til klima og miljø” påpeger han.

Brintbranchens direktør glæder sig til at se flere brinttaxier i de danske byer: ”Brintbiler udleder kun vand og er støjsvage, hvilket giver en behagelig køreoplevelse for både taxichaufføren og passageren.
Derudover tager en optankning med brint ved en brinttankstation kun 5 minutter. Det passer godt til taxibranchens køremønstre, hvor man altid er på farten”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Bart Biebuyck, som er  Executive Director i Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), er enig i brintdirektørens betragtninger, og deler begejstringen for den nye aftale: “Brinttaxaer bliver mere og mere populære i de europæiske storbyer takket være de projekter, der støttes af FCH JU, som f.eks. H2ME-2. Brint er det oplagte brændstof for taxaer pga. den lange rækkevidde og den korte tankning på kun tre minutter. Derudover udstøder brintdrevne biler kun vanddamp, hvilket gør dem til den ideelle løsning på at reducere niveauet af trafikrelateret forurening i byerne. Jeg håber, at vi snart ser flere af disse biler i både Danmark og Europa.”

Der kører allerede brinttaxier i København og der er flere på vej, blandt andet som led i det EU-programmet H2ME-2, og Tejs Laustsen Jensen glæder sig til at udvikling nu kan accelereres. ”Med dagens initiativ er der gode udsigter til, at vi får endnu flere brinttaxier både i København og også i de andre danske byer. Det er et vigtigt skridt i den grønne omstilling, og vi glæder os til at se dagens aftale fulgt op af supplerende tiltag fra bl.a. Københavns Lufthavne og landets kommuner”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på tlf. 26 23 94 43


 

Afsluttende HyFIVE-rapporter offentliggjort

HyFIVE har givet et boost til brintbiler i Danmark ​

Det EU-støttede projekt Hydrogen for Innovative Vehicles (HyFIVE) har nu nået sin afslutning. Brintbranchen har taget del i dette projekt siden 2015 som klyngekoordinator, og der er opnået fine resultater.

Formålet med projektet har været at skabe bedre rammer og en stærkere infrastruktur for brintbilisme. For at kunne gøde jorden til et frugtbart fundament for udbredelsen af nul-emissionskøretøjer, har det været nødvendigt at sætte stærk ind i forhold til oplysning og udvikling i forhold til denne type køretøjer.

Der er generel enighed om nødvendigheden af at højne uafhængigheden af fossile brændstoffer, og en omstilling af transportsektoren til grønne og bæredygtige løsninger, er et stort skridt på vejen til at nå ambitionen om uafhængighed. Der er mange fordele ved denne omstilling af transportsektoren – både økonomiske, klima- og miljømæssige og ikke mindst i forhold til at takle den luftforurening som i stigende grad er et problem i storbyerne.

Som partner i HyFIVE-projektet har Brintbranchen forestået en lang række aktiviteter. Disse har været i forhold til oplysning såvel som konkret udvikling af den brintbaserede infrastruktur.

Der har ligget en stor opgave i at udbrede kendskabet til brintbiler og deres potentiale i forhold til den grønne omstilling. Det har krævet en stor indsats overfor både politikere, meningsdannere og befolkningen generelt. I denne forbindelse har Brintbranchen afholdt mere end 10 events, deltaget i netværksmøder, arrangeret Ride’n’Drives og forestået arrangementer på Folkemødet. Ride’n’Drive-konceptet har været at invitere relevante profiler ud at køre i brintbiler, og interviewe dem om deres oplevelser med bilerne, og deres syn på en omlægning af den fossiltbasserede transportsektor. Disse interviews er blevet filmet, og kan findes på Brintbranchens hjemmeside.

Resultatet af HyFIVE og Brintbranchens involvering heri er, at der bl.a. er kommet 43 nye brintbiler på de danske veje – hvilket betyder, at der i dag i alt er 83 indregistrerede biler i Danmark. Derudover er det lykkedes at få etableret verdens første, og til dato eneste, landsdækkende netværk af brinttankstationer. Der er på nuværende tidspunkt 10 stationer i landet, hvilket har skabt det nødvendige udgangspunkt for en udbygning af antallet af brintbiler i Danmark. Især offentlige institutioner, som f.eks. flere kommuner, har valgt at investere i brintbiler, og påbegynde en omlægning af deres bilflåder fra konventionelle biler til bæredygtige, nul-emissionskøretøjer.

For at eksempelvis kommunerne til at få øjnene op for brintbilernes potentiale, har det krævet en stor kommunikationsindsats. Denne indsats har også båret frugt ved, at der fra politisk side, er afsat en pulje specifik til initiativer på området for brint til transport.

Der er generelt sket en udvikling på området, og arbejdet i HyFIVE-projektet har sikret, at vi har det vidensgrundlag og den infrastruktur, der er nødvendig for at kunne håndtere en fortsat udbygning af den brintbaserede transport. Efterhånden som teknologierne modnes og bliver kommercielt levedygtige, vil udviklingen højest sandsynligt gå hurtigere, og det er vi parate til. Der er stadig meget arbejde at gøre, men et solidt fundament er lagt for den nødvendige omlægning af transportsektoren.

Brintbranchen fortsætter med at arbejde mod fortsat udrulning af brint til transport i Danmark, bl.a. gennem aktiv deltagelse i Hydrogen Mobility Europe (H2ME) projektet, der på mange måder fortsætter, hvor HyFIVE slap.

Du kan læse de afsluttende rapporter nedenfor:

Final Project Report

Quarterly Public Summery Reports

Public Summary of Vehicle Performance

Safety and RCS Lessons Learned

Attitudes of Early HFC Car Users in Europe

Lessons Learnt from Early HRS Networks in Europe

Overviw of Progress Towards Commercialisation

Press Releases for Local and European-wide Dissemination

Public Workshop and Networking Events

Networking Events Targeting European Decision-Makers

Final Project Conference

Du kan læse mere om HyFIVE-projektet her: https://brintbranchen.dk/projekter/hyfive/ og om om H2ME-projektet her https://brintbranchen.dk/projekter/h2me2/

Projektet er støttet af hhv. den Europæiske Unions FP7 program gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU)) under støtte nr. 621219 og gennem den Europæiske Unions Horizon 2020 program ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking under støtte nr. 700350. Horizon 2020 programmet støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.

Nytårsudtalelse: 2019 skal stå i den grønne energis tegn

”Gode tiltag, ærgerlige udskydelser og glemte dagsordner”, sådan beskriver Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, 2018s energipolitik i en nytårsudtalelse. For mens han understreger, at der blev gennemført gode tiltage i det forgangne år, er mange store opgaver udskudt: ”Vi fik et bredt energiforlig på plads, hvilket er meget positivt, men vi er meget langt fra målet og selvom statsministeren sagde meget fornuftige ting om klimaet i nytårstalen, så haster det med at få igangsat konkrete initiativer. Ikke mindst når det gælder transport og energilagring, lyder det fra, Tejs Laustsen Jensen.

“Når vi ser tilbage, er energiforliget klart det forgangne års positive højdepunkt. Det skaber ro om rammerne for energipolitikken i de kommende år, og der er mange gode elementer, i aftalen. Men det er utroligt ærgerligt, at de oprindelige planer om en samlet klimaaftale ikke blev til noget. Især på transportområdet havde vi håbet på en styrket indsats. Jeg er naturligvis glad for, at brint- og brændselscellebiler fortsat er afgiftsfritaget, men vi har brug for en stærkere politisk indsats for at sikre de rammevilkår, der er nødvendige for omstillingen af hele transportsektoren. Derfor er det også afgørende, at Danmark i 2019 lancerer tiltag, der gør lastbiler, busser, tog, skibe og ikke mindst fly mere klimavenlige”, udtaler Tejs Laustsen Jensen.

Ifølge Brintdirektøren er transportsektoren det dog ikke det eneste område, som ikke har fået den nødvendige politiske opmærksomhed: ”Vi sakker bagud på nogle af de vigtigste områder i forhold til den grønne omstilling af energisektoren, ikke mindst hvad angår konvertering og lagring af grøn energi. Vi er uhyre dygtige til at producere grøn energi i Danmark. Men omstillingen hænger ikke sammen uden lagring, så derfor er det absolut afgørende, at vi får udviklet konverterings- og lagringsmuligheder for den grønne energi. Hvis det skal lykkes at skabe et bæredygtigt energisystem, bliver vi nødt til at fokusere mere på, hvordan energien kan gemmes og overføres til andre sektorer.” siger Tejs Laustsen Jensen, der især i lyset af statsministerens nytårstale undrer sig over den manglende indsats i forhold til energikonvertering- og lagring.

”Statsministeren taler om behovet for handlekraft i klimaindsatsen. Det ser vi frem til. For sandheden er, at selvom lagring af grøn el er et selvstændigt element i regeringsgrundlaget, og PSO-aftalen indeholder planer om en analyse af rammevilkårene for de elektrolyseprocesser, der netop er afgørende for at kunne lagre energien, og binde det energisystemet sammen, er der intet sket. Regeringen glemmer desværre sin egen dagsorden, og det er utroligt ærgerligt, for lagring og konvertering kommer kun til at blive vigtigere i fremtiden.”

Tejs Laustsen Jensen er dog håbefuld for det nye år: ”Den grønne omstilling står i toppen af den politiske dagsorden, og det med rette, for det haster. Derfor er jeg overbevist om, at lagring og konvertering bliver centralt i energipolitikken i 2019. Det er nøglen til at sikre den samlede omstilling af energisystemet.”

__________________________________

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43