Stor succes med årets DBBD

Den 19. november havde Brintbranchen fornøjelsen af, i samarbejde med SDU, Innovationsfonden og EUDP, at afholde Den danske brint- og brændselscelledag for tredje gang i arrangementets historie – og med stor succes. Traditionen tro fandt konferencen sted på Syddansk Universitet i Odense, hvor mere en 80 mennesker var mødt op for at tage del i en dag, hvor brint og brændselsceller er i fokus. 

Kl. 10 mandag morgen havde deltagere fra hele Danmark efterhånden fundet deres vej til Odense for at være med til årets DBBD. Syddansk Universitet lagde lokation til konferencen, akkurat ligesom de foregående år, og vi kunne således samles i universitetets flotteste auditorium efter at have hentet en kop kaffe i foyeren.

Formålet med Den danske brint- og brændselscelledag er at mødes tværs gennem industri, forskning og offentlige institutioner for at høre nyt om nogle af de mange projekter, der hvert år påbegyndes og afsluttes inden for udvikling af brint-, elektrolyse- og brændselscelleteknologier. Dette gøres gennem præsentationer fra udvalgte projekter, samt poster sessions, hvor projekterne præsenteres ved hjælp af posters, som man kan gå rundt at kigge på og høre om, som man selv lyster.

Professor Shuang Ma Andersen fra SDU bød velkommen, og derefter fortalte Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, om brintens fortræffeligheder og Danmarks særstilling på området. “Det er meget lettere sagt end gjort, men nedbrydning af de sektorielle siloer er absolut nødvendigt,” sagde Tejs Laustsen Jensen, og fortsatte: “Stigende politisk vilje og ejerskab over den grønne omstilling, ikke mindst i kommunerne, er vigtige elementer især i forhold til transportsektoren”.

Derudover bød dagen på to keynote præsentationer; den første af Anders Bavnhøj Hansen, Chefingeniør i Energinet, der fortalte om energisystemts fremtid. Han tog os gennem de enorme potentialer for vedvarende energi, der er i Nordsøen, samt vigtigheden af konvertering af vedvarende energi til eksempelvis brint. Den anden keynote, Dionisis Tsimis, project officer ved FCH JU (Fuel cells and Hydrogen Joint Undertaking), præsenterede visioner fra FCH JU om at implementere forskning og innovation for at fremme brint- og brændselscelleteknologier i transportsystemet. Vi har brug for ren, grøn transport uden CO2-udledning, og det kræver en grøn produktion af brint. Brint kan løse lagringsproblematikken, men der er behov for at øge effektiviteten og livstiden af brændselsceller samtidig med, at vi reducerer brugen af råstoffer som f.eks. platin. Dette ledte Dionisis Tsimis til de projekter, FCH JU støtter, og vigtigheden af dem.

Fem forskellige projekter blev præsenteret med oplæg i løbet af dagen. Disse var EEEHy, H2Cost-2, NonPrecious, HyBoost og HyFlexDrive. Her blev forskning i alternative katalysatorer, som Dionisis Tsimis efterspurgte, blandt ander præsenteret, men også effektiv brintproduktion, og integration af elektrolysesystemer og brinttankstationer.

Derudover hørte vi nyt fra støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP, som gav en opdatering og et overblik over programmerne i 2019.

Repræsentanter fra mange projekter var mødt op med en poster, der præsenterede resultater eller foreløbige resultater, og ved dagens poster sessions dannede disse grundlag for spændende diskussioner. Her var der rig mulighed for at netværke, og det var tydeligt at mærke den gode stemning og det høje engagement.

Da klokken havde passeret 16, og der så småt var blevet pakket sammen, kunne Brintbranchen tilfreds starte hjemturen til hovedstaden, efter hvad vi må konkludere, var en meget vellykket dag. Vi siger tak til alle deltagende og oplægsholdere, samt vores medarrangører, som alle var med til at gøre arrangementet til en sand succes.

Find flere billeder fra dagen, samt program og deltagerliste her. Her vil præsentationerne fra arrangementet også snart blive lagt op.

Brint til tjeneste

Den nederlandske ambassadør i Danmark, Henk Swarttouw, er formentlig den første diplomat, der kører en brintbil som tjenestebil. ’Vi ville sætte et godt eksempel, ’ siger ambassadøren, ’selvom det næsten endte galt den første dag, vi havde bilen.’

Bare rolig, brintbilen lever ikke op til brints til tider eksplosive ry, som også ambassadøren har hørt om: ’Mange spørger mig ind til sikkerheden med bilen, men det er jeg slet ikke bekymret for.’ Det, der næsten blev skæbnesvangert for ambassadøren, var at han slet ikke kunne høre sin chauffør køre lige bag ved sig, da han var på vej til kontoret én af de første dage, de havde brintbilen. Så som Swarttouw siger med et glimt i øjet: ’Man skal altså lige vænne sig til, at man ikke kan høre bilen komme kørende, fordi motoren er lydløs. Det giver dog en dejlig komfort, når man kører med bilen.’

Historien bag at Henk Swarttouw er den første ambassadør i verden med en brintbil startede da den nederlandske ambassade tidligere i år skulle udskifte deres gamle tjenestebil. Dieselbilen skulle skiftes, da ambassaden har en regel om, at tjenestebiler må erstattes efter 6 år. Derfor gik jeg tidligt på året i gang med at lede efter en ny tjenestebil. Jeg ville godt have, at det blev en grøn bil. Nu er jeg jo ambassadør i et forgængerland, når det kommer an på grøn energi. Jeg mente derfor, at det ville være en god idé at anskaffe os en bæredygtig bil, som også havde ’ambassade-potentiale’, siger Swarttouw. Dermed henviser ambassadøren til, at han i nogle tilfælde er vært for vigtige besøgende, som for eksempel den nederlandske premierminister Mark Rutte, og at bilen derfor skal have en vis pondus.

En elbil var kort på tale, men valget faldt på brintbilen, en Toyota Mirai, da ambassadøren gerne ville være med til at støtte brintudviklingen og da han kunne se, at der med 10 brinttankstationer i Danmark er et landsdækkende netværk, hvor man kan tanke bilen op.

Købet af bilen blev godkendt af det nederlandske udenrigsministerium, selvom den var lidt dyrere end tjenestebiler normalt må være. ’Ministeriet kunne godt sætte sig ind i mine argumenter om bæredygtighed. Vores lande arbejder sammen om grøn energi, for eksempel når det kommer an på off shore vind, og det ville derfor være godt, hvis vi kunne vise, at vi tager den grønne omstilling seriøst. Derudover kan vi bruge den til at signalere, at vi, både i Nederlandene og i Danmark, satser på grøn energi i transportsektoren.’

Brintbilen har ikke skuffet ambassadøren: ’Den er ’smooth’ at køre i, og den førhen nævnte lydløshed giver en behagelig køretur.’ Ambassadøren må dog indrømme, at han også har oplevet mindre gener ved at køre i en brintbil: ’Netværket af de ti tankstationer er sårbart. Hvis én af tankstationerne ikke virker, eller er løbet tør for brint, kan man hurtigt komme i problemer.’

Ambassadøren husker særligt én af deres første ture med brintbilen til Jylland, hvor de var meget tæt på at løbe tør for brint, og da de ankom til en tankstation, var den ude af drift. ’Det var altså ikke en særlig god oplevelse,’ husker Swarttouw, ’der blev jeg meget stresset.’ Heldigvis blev problemet løst, men det understreger børnesygdommene i brintinfrastrukturen, mener ambassadøren: ’Netværket af tankstationer er ikke modent endnu, og der skal arbejdes på at sørge for at tilførslen af brinten fungerer.’

På trods af de logistiske problemer fortryder Swarttouw ikke at have købt en brintbil: ’Det hører med, når man bevidst vælger at være first mover. Vi kan se potentialet i brint, og vi vil blive ved med at støtte brintteknologien.’

Et effektivt efterår

Tredje kvartal af 2018 er gået, og det har været et spændende efterår hos Brintbranchen med afholdelse af HyLAW-minikonferencen, en tur til HFC Nordic på Island, klimaudspillet og nyheden om 200 brintbusser, der skal køre i Danmark.

Vellykket HyLAW-minikonference
Den 25. september inviterede Brintbranchen til en afsluttende konference på HyLAW-projektet. Mange interesserede deltagere mødte op for at høre resultaterne fra projektet samt oplæg fra DGC og Nel Hydrogen. Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, præsenterede rapporten National Policy Paper, som Brintbranchen har udarbejdet i forbindelse med projektet. Her skitseredes Danmarks position i forhold til implementeringen af nye brintteknologier. Der blev sat fokus på de udfordringer, der er for disse teknologier indenfor de nuværende rammevilkår, og rapportens anbefalinger blev diskuteret.

Generelt var konklusionerne fra projektet, at Danmark grundlæggende er godt stillet i forhold til implementeringsmulighederne for brintteknologi. Dog er der plads til forbedringer, især i forhold til integration i energisystemet, at nedbryde sektorielle siloer og at tænke energiforbrug og -behov sammen i højere grad, end det sker nu.

Læs mere om konferencen her.

 

Direktøren fortalte om brintbiler til HFC Nordic på Island
I oktober var Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, en tur på Island til HFC Nordic for at holde oplæg om brugeroplevelser med brintbiler. På baggrund af den user experience rapport, Brintbranchen udgav tidligere på året, som en del af H2ME2, fortalte han om styrker og udfordringer ved brintinfrastrukturen, samt anbefalinger til videre udvikling af området.

Læs mere og find præsentationen her.

 

200 brintbusser til Danmark
I september afslørede EU, at projektet H2BusEurope er udvalgt til at modtage omkring 40 millioner euro i tilskud. Det forventes, at tilskuddet vil bringe godt 200 brintbusser til Danmark, hvilket betyder, at potentielt 10 % af Danmarks bybusser om få år kan køre på brint. Brintbranchen er selvfølgelig vældigt begejstrede over beslutningen, da brintbusser har et stort potentiale i at hjælpe den grønne omstilling af transporten på vej, samt nedsætte luftforurening i byerne.

Læs Brintbranchens pressemeddelelse om brintbusserne her.

 

Generelt meget positivt klima- og luftudspil fra regeringen
Den 9. oktober offentliggjorde regeringen klima- og luftudspillet ”Sammen om en grønnere fremtid”. Hos Brintbranchen var vi overordnet set positive over de mange gode forslag i udspillet, blandt andet når det gælder taxaer, busser og afgiftslettelser på de grønne firmabiler. Dog kunne det godt gå hurtigere, end der lægges op til, og fra Brintbranchens side efterspørges der også en plan for flere brinttankstationer. Det er ligeledes bekymrende, at de politiske handlinger synes at gå ganske langsomt. Brintbranchen følger sagen.

Du kan læse Brintbranchens pressemeddelelse om udspillet her.

 

Næste kvartal
Resten af efteråret byder hos Brintbranchen på Den danske brint- og brændselscelledag, som afholdes den 19. november i samarbejde med Innovationsfonden, SDU og EUDP. Vi glæder os til at byde velkommen til en dag med postersessions, præsentationer og stor mulighed for at netværke og snakke mere med andre fra brint- og brændselscelleområdet. Der vil blandt andet være to keynote speakere fra Energinet og FCH JU. Derudover er der nyt fra støtteprogrammerne, EUDP og Innovationsfonden.

Tilmeld dig her, hvis du ikke allerede har gjort det. Her finder du også mere information og program for dagen.

TV MIDTVEST sætter fokus på klima

TV MIDTVEST satte i sidste uge fokus på klima. Det blev til en serie artikler og videoer, som blandt andet kom til at handle om brint. TV MIDT besøgte både Nel Hydrogens fabrik i Herning og GreenLab i Skive.

“Fremtidens brændstof” kalder TV MIDTVEST brint i deres artikel om Nel Hydrogen. I videoen fortæller Jacob Krogsgaard, manager af Nel Hydrogen Solutions, at hvis vi skal have flere brintbiler på vejene, så skal der først bygges flere tankstationer, så netværket af brinttankning kan blive større. Derfor har Nel travlt med at producere standere til brintbusser i Europa og toge i Nordtyskland.

Nel investerer i medarbejder, i fabrik og i produkter for at være klar til en stigende efterspørgsel. Det gør de blandt andet ved at mande op og oplære folk, for hvis Nel får den succes, de håber på, så kommer de til at få endnu mere travlt.

Læs artiklen og se videoen her.

I Skive er der ligeledes store ambitioner. TV MIDTVEST har her snakket med Steen Harding Hintze, direktør i EnergiFonden Skive. Han fortæller om det nye biogasanlæg, der skal producere gas til brændstof til biler. 69 landmænd skal være med til levere gylle, der skal omdannes til biogas. Den overskydende CO2 fra produktion skal vha. brint omdannes til metan, som kan bruges i det eksisterende gasnet eller til transport.

Læs artiklen og se videoen her.