Se en Hyundai Nexo rense luften

Det seneste skud på brintbilsfamilens stamme er Hyundais Nexo. Navnet er ikke tilfældigt, det er helt bevidst, og faktisk en stor cadeau til Danmark. Navnet Nexo udspringer af den bornholmske by Nexø, og er et anerkendende nik til den danske indsats på brintområdet.

Denne bil er noget ganske særligt, da den ikke alene kun udleder vand under kørslen, den renser også luften omkring den, mens den kører. Fordi elektriciteten til motorens fremdrift skabes af brint og luft, renser bilen den luft, den tager ind, i tre stadier for at sikre den bedste kvalitet – den luft der udledes med vanddampen er således blevet meget grundigt renset.

Nedenfor kan du se en video af, hvordan processen foregår. Du kan læse mere om Nexo’en her og her.

 

Brintbranchen i Jernbane Tidende

Benævnt som “den danske brint-boss” udtaler Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, sig til Jernbane Tidende om de store potentialer ved brugen af brint i togdrift – ude såvel som herhjemme.

For nyligt blev det første brinttog sat på skinnerne i Tyskland. Inden længe vil vi også se dem i England. Og de vil også komme til at blive en del af den danske togdrift i fremtiden, lyder vurderingen fra Tejs Laustsen Jensen:

Brinttog er helt sikkert en del af fremtidens jernbaner. Brinttog er jo et oplagt valg, hvis man ønsker en CO2-neutral løsning på de dele af banen, hvor elektrificering ikke ligger lige for. Brinttog er både en billigere løsning, og en langt mindre indgribende løsning end elektrificering.

Han mener også, at rammerne for udrulningen af brinttog i Danmark er oplagte, og at vi har store fordele på brintområdet:

I Danmark bygger vi jo ikke tog – ikke længere. Men vi kan noget særligt på både brinttankanlæg og brintproduktion. Derfor vil der også være dansk teknologi i fremtidens brinttog-løsninger rundt omkring i verden. Vi har f.eks. en af verdens førende producenter af tankanlæg i Herning – Nel Hydrogen.

Du kan læse hele artiklen her.

Brintbranchen til HFC Nordic 2018

D. 9. og 10. oktober blev der igen afholdt den store Hydrogen and Fuel Cell Conference på Island. Her diskuteres alt, hvad der rører sig inden for brint- og brændselscelleverdenen, og det er kun passende, at Island lægger rammer til konferencen, hvor her rører det i sandhed på sig. Alene i år etableres tre nye brinttankstationer på øen, og en flåde at biler rulles ud. Stationerne er bygget og leveret af Nel Hydrogen i samarbejde med deres lokale, islandske partner, Skeljungur.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, deltog i konferencen, og blev inviteret til at holde et oplæg om brugeroplevelser med brintbiler. Tidligere på året udgav Brintbranchen en rapport, som omhandler netop brugeroplevelser, såvel som styrker og udfordringer ved brintinfrastrukturen og anbefalinger til videre udvikling på området. Under titlen “The FCEV experience – User feedback on hydrogen vehicles in Denmark” fortalte Tejs Laustsen Jensen om bl.a. hvordan Danmark har etableret verdens første landsdækkende netværk af brinttankstationer,  og hvordan kommuner og offentlige institutioner har påtaget sig et stort ansvar i omstillingen af transportsektoren. Ligeledes præsenterede han de mere nære brugeroplevelser, som fremgår af rapporten, der i høj grad drejer sig om komfort, lydløshed, driftssikkerhed, at bilen er let at tanke og at brintbiler giver plus på den grønne samvittighedskonto hos bilisterne.


Du kan finde Tejs Laustsen Jensens oplæg her. Du kan læse mere om de nye islandske brinttankstationer her, og du lære mere om HFC Nordic 2018 her.

 

Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking” under støtte nr. 700350. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program, som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.

Pressemeddelelse: Gode toner i regeringens klimaplan

Brintbranchen: Gode toner i regeringens klimaplan

 

Der er overordnet ros fra Brintbranchen til regeringens klima- og luftplan, “Sammen om en grønnere fremtid”. ”Det er en rigtig flot plan med mange gode forslag, og vi er klar til at levere de grønne løsninger der er brug for. Men det er muligt at gøre mere, bl.a. når vi taler lastbiler og flytransport, og det bør komme med i den endelige aftale”, siger Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i en kommentar.

Mange roser, få tidsler og enkelte mangler. Det er reaktionen fra én af de brancher, der skal levere de teknologiske løsninger, hvis regeringens klimaplan skal blive en succes.

Brintbranchen, der bl.a. repræsenterer producenter af brintbiler, tankstationer og løsninger med brintbusser, tager overordnet set godt imod dagens udspil:

”Der er rigtigt mange gode forslag i udspillet og særligt når det gælder busser, taxaer og afgiftslettelserne på grønne firmabiler er der grund til at rose regeringen for at sætte fart på den grønne omstilling. Vi har allerede de første brinttaxaer på gaden i Danmark og busser på vej, men indtil nu har økonomien været udfordret, og det har været svært at komme op i en skala der betyder noget. Det ændrer dagens tiltag på, og det er meget positivt”, udtaler direktør i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen.

Brintdirektøren mener dog at ambitionsniveauet i planen godt kunne være højere: ”Det kan godt gå hurtigere f.eks. i forhold til busser og taxaer, end regeringen lægger op til, og det havde jeg selvfølgelig gerne set. Teknologierne findes, og de er klar til brug i større skala. F.eks. blev det for nyligt offentliggjort, at med en betragtelig pose penge i EU-støtte, vil der i løbet af ganske få år være ca. 200 brintbusser på gaderne i Danmark, og der er rigeligt rum til at skynde yderligere på den udvikling”, siger Tejs Laustsen Jensen, der dog understreger de mange positive sider ved planen. – særligt i forhold til personbilerne.

“Det er rigtigt godt at gøre noget ved personbilerne, men det er også på mange måder det sværeste område. Der er laverehængende frugter, både i forhold til klima og miljø, når vi taler lastbiler og tog, og her er der mulighed for at gøre betydeligt mere, end regeringen lægger op til – og det endda uden det kommer til at koste ret meget.”

Ifølge Brintbranchens direktør er der på infrastrukturområdet brug for et mere teknologineutralt perspektiv end det regeringen lægger op til i klimaplanen:  ”Det er rigtigt fint at man vil gøre mere for at udbygge ladeinfrastrukturen til batteribiler, men særligt på de lange afstande er der brug for andre teknologier, og her er det meget underligt at regeringen ikke lægger op til en teknologineutral tilgang. Vi har ikke kun brug for flere ladestandere, men også for nye brinttankstationer m.v. hvis målet om en million grønne biler skal opfyldes.”

Men det er ikke kun trafikken på landjorden, der skal gøres noget ved, hvis den grønne omstilling skal lykkes:

” Der er også behov for at tage det første livtag med den voksende udledning fra lufttrafikken, ved at få gang i produktion af CO2-neutralt brændstof på baggrund af el og CO – de såkaldte elektrofuels. Det er der behov for at få med i den endelige aftale, men overordnet er der grund til at komplimentere regeringen for et rigtigt godt udspil”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

 

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller e-mail: tlj@brintbranchen.dk

Den danske brint- og brændselscelledag 2018

Brintbranchen inviterer i samarbejde med SDU, EUDP og Innovationsfonden til Den danske brint- og brændselscelledag (DBBD) 2018!

For tredje gang afholdes DBBD – en dag, der er inspireret af det europæiske Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking’s Program Review Days. Gennem præsentationer og efterfølgende poster sessions vil alle interesserede få mulighed for at få et indblik i en række projekter. Dette års brint- og brændselscelledag vil også rette fokus på rammerne for forskning og udvikling i europæisk sammenhæng, og du kan ligeledes høre nyt fra FCH JU.

Hvert år påbegyndes og afsluttes en række projekter indenfor brint-, elektrolyse- og brændselscelleområdet med støtte fra EUDP og Innovationsfondens programmer. Den danske brint- og brændselscelledag er en mulighed for at kunne holde sig opdateret på disse spændende projekter, høre resultater fra afsluttede projekter og netværke med branchekolleger. Der vil være rig mulighed for spørgsmål og diskusion. Til slut vil der være oplæg fra EUDP og Innovationsfonden om de fremtidige muligheder for brint- og brændselscelleteknologier.

Sidste år fandt DBBD ligeledes sted i Odense, hvor mere en end 80 mennesker var mødt op, for at høre om aktuelle demonstrations- og udviklingsprojekter med støtte fra EUDP og Innovationsfonden. De mange projekter, der var repræsenteret på dagen tegnede et alsidigt billede af anvendelsen af brint- og brændselscelleteknologier. Her blev præsenteret projektresultater om alt fra forbedring af brændselscellers levetid til store large-scale projekter, der har banet vej for udvikling af brinttankstationer, der nu eksporteres til hele verden.

Se det foreløbige program her.

Deltagelse er gratis, og tilmelding foregår her. Vi glæder os til at byde velkommen til DBBD 2018, mandag den 19. november kl. 10!

Begejstring for brintbusser hos klimaministeren

Klimaminister Lars Christian Lilleholt har med stor begejstring reageret på nyheden om, at der skal køre omkring 200 brintbusser i Danmark.

Brintbusserne kommer til Danmark som del af EU-programmet Connecting Europe Facility (CEF), der har udvalgt projektet med dansk deltagelse til støtte, og det er bl.a. virksomheden NEL Hydrogen fra Herning, der står bag projektet. Projektets formål er at få 600 brintbusser på gaden i udvalgte dele af Europa, herfra altså de ca. 200 i Danmark.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt siger i en udtalelse tilgængelig på ministeriets hjemmeside følgende om projektet:

“Det er meget positivt, at EU har valgt at give et kontant tilskud til udrulning af brintbusser. Og det er endnu en fjer i hatten, at en dansk virksomhed skal levere de tankstationer, der kan fylde busserne med brint. Det er grøn omstilling og danske arbejdspladser på én gang. Og vi får fuld valuta for de tilskud vi over årene har givet til forskning og udvikling af brint gennem EUDP-programmet.”

Det vides ikke med sikkerhed endnu, hvornår brintbusserne kommer til Danmark, men det forventes, at de første grønne busser bliver del af den offentlige transport allerede i 2020.

 

Billedet af ministeren på forsiden er lavet af fotograf Jeppe B Nielsen.

Forurenende biler forbydes

Fra 2030 vil det ikke længere være muligt at købe nye diesel- eller benzinbiler i Danmark. Det meldte statsminister Lars Løkke Rasmussen ud i sin tale ved Folketingets åbning den 2. oktober. Dermed skal alle biler, som bliver solgt fra 2030, være hybride,  eller el- eller brintdrevne.

Det er gode nyheder, mener Brintbranchen. Tejs Lausten Jensen, direktør for Brintbranchen, siger: “Transportsektoren er en af de store udfordringer, når det kommer til den grønne omstilling. Det er derfor en rigtig god idé at lukke for salget af nye diesel- og benzinbiler, og få klimavenlige biler på de danske gader i stedet.”

Statsministeren vil i  klimaplanen, som forventes præsenteret i næste uge, kortlægge planerne for fremtidens grønne transport.

Tejs Laustsen Jensen: “Det er et ambitiøst mål fra regeringens side. Vi er nysgerrige på, hvordan regeringen har tænkt sig at udrulle udfasning af salget af fossildrevne biler. Derfor glæder vi os til at kigge nærmere på regerings klimaplan i næste uge.”