Årligt FutureGas-seminar

Tidligere på måneden afholdt FutureGas-projektet sit årlige seminar. Det foregik over to dage i de smukke rammer på KolleKolle.

Der var repræsentanter fra alle dele af gassektoren samlet, da FutureGas-projektet afholdt dette års seminar. Over to dage blev der diskuteret alt fra hybrid-varmepumper, avancerede regnemodeller, brintens potentiale i gassektoren, omstillings af transportsektoren og reguleringsmæssige udfordringer.

Dagene forløb med en blanding af oplæg, diskussioner og workshops. Der blev gjort status på hver enkelt arbejdspakke og udvekslet inputs og perspektiver. Projektet er for alvor på vej ind i sin afsluttende fase, og konklusionerne ventes fremlagt næste år.

Der var stor optimisme blandt deltagerne, og forarbejdet i arbejdspakkerne er gjort. Nu venter den store opgave med at få resultaterne på plads, konklusionerne skal drages og anbefalingerne formuleres. Sidstnævnte er især en stor opgave, ikke mindst i forhold til de anbefalinger, der skal udarbejdes i forhold til regulering og rammevilkår, som skal understøtte den grønne omstilling.

Fokus er på sektoriel kobling og en styrket gasintegration i energisystemet. Gassen kan sikre både fleksibilitet og stabilitet i et bæredygtigt energisystem, der baseres på vedvarende kilder.

Pressemeddelelse: Vigtigt rygstød til grøn transport

Brintbranchen i Danmark er begejstrede over, at EU i dag har udvalgt projektet H2BusEurope til at modtage ca. 40 millioner euro i tilskud. Det forventes at tilskuddet vil bringe godt 200 brintbusser til Danmark og dermed kan potentielt 10% af Danmarks bybusser køre på brint om få år. ”Det er et kæmpe skridt fremad – både for branchen og for omlægningen af den grønne transport – og det kan potentielt være med til at bringe Danmark i den globale superliga når det gælder fossilfri transport og udnyttelse af vindenergi”, siger Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen i en kommentar.

Det er EU-programmet Connecting Europe Facility program (CEF), der har udvalgt projektet med dansk deltagelse til støtte, og det er bl.a. virksomheden NEL Hydrogen fra Herning, der står bag projektet. Projektets formål er at få 600 brintbusser på gaden i udvalgte dele af Europa, herfra altså de ca. 200 i Danmark.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, glæder sig over nyheden, som han betegner som et gennembrud for den grønne transport.

”Transportsektoren har været den grønne omstillings evige smertensbarn, men med potentielt 200 busser på danske veje, et dette et meget vigtigt skridt i den rigtige retning. Vi ved samtidig at busser typisk kører i bymiljøer, hvor der også kan være udfordringer med luftkvaliteten, og også her vil der ske en betydelig forbedring med et stort antal brintbusser på vejene, da brintbusser ikke udleder andet end vand”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Brintdirektøren påpeger desuden, at de mange busser kan have andre positive følgevirkninger for den grønne omstilling.

”Brintbusser skal i sagens natur bruge brint, og ved at producere den på baggrund af vindmøllestrøm kan man bidrage til at balancere elsystemet og samtidig bringe grøn strøm ind i transportsektoren. Det er et af de områder som bør adresseres i regeringens klimaplan, for selvom det projekt som NEL m.fl. har fået EU opbakningen til i dag er stort, så er det i sagens natur langt fra nok. Der er brug for en samlet plan for at omstille alle dele af transporten og ikke mindst se den i sammenhæng med udbygningen med vindmøller m.m. Det bør være centralt i klimaplanen”, siger Tejs Laustsen Jensen, der afslutningsvis glæder sig over at der i tillæg til den grønne transport, også er danske arbejdspladser i projektet.

“Danmark er i verdenseliten, hvad angår grøn energi og brint- og brændselscelleteknologi, og meget af den infrastruktur der skal bruges, vil være ”Made in Denmark”. Men potentialet er langt større, og også her gælder, at der er brug for et stærkt hjemmemarked, så det kræver også en dansk satsning på området”, slutter Tejs Laustsen Jensen.

For spørgsmål eller kommentarer kan Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, kontaktes på telefon: 26 23 94 43 eller e-mail: tlj@brintbranchen.dk

 

 

Stor deltagelse ved HyLAW-konference

Der var mødt mange interesserede deltagere op, da Brintbranchen inviterede til konference om det europæiske projekt HyLAW. Med repræsentanter fra bl.a. Energinet, Bilbranchen og Autobranchen samt oplæg fra DGC og Nel Hydrogen, var der samlet stærke interesser på brintområdet.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, holdt først et oplæg, hvor han præsenterede HyLAW-projektet og det National Policy Paper, som Brintbranchen har udarbejdet i forbindelse med projektet. Her skitseredes Danmarks stilling i forhold til implementeringen af nye brintteknologier. Der blev ligeledes sat fokus på de udfordringer, der er for disse teknologier indenfor de nuværende rammevilkår, og rapportens anbefalinger blev diskuteret.

Jan k. Jensen fra DGC holdt herefter en præsentation, der fokuserede på brintpotentialet fra en gasvinkel. Ligeledes deltog Uffe Borup fra Nel Hydrogen med et oplæg om brint i transport, og udviklingen af den grønne omstilling i transportsektoren.

Projektets konklusioner på det danske område er, at Danmark grundlæggende er godt stillet i forhold til implementeringsmulighederne for brintteknologier, men at der også er plads til forbedringer. Potentialet i brintteknologier er uhyre stort, men området er endnu ukendt af mange. Der er dog ingen tvivl om, at brinten kan spille en nøglerolle i den grønne omstilling. Brinten kan indgå i et samspil med andre grønne teknologier, så der er forskellige løsninger til forskellige behov og forbrugsmønstre. Det handler om integration i energisystemet, om at nedbryde sektorielle siloer og tænke energiforbruget og -behovet sammen i højere grad, end det sker nu.


 

 

Disse aktiviteter er finansieret gennem ”Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking 2 (FCH JU 2)” under støtte nr. 735977. Dette partnerskab modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe

Samlet energisektor: Nej til nye afgifter på overskudsvarme

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, er i dag i fornemt selskab i Børsen. I fælles front med bl.a. Dansk Fjernvarme, Dansk Industri, Dansk Metal og Aalborg Portland har han underskrevet et opråb udarbejdet af en stort set samlet energisektor.

Opråbet i Børsen er stilet til skatteminister, Karsten Lauritzen, og handler om rammerne for brugen af overskudsvarme i fjernvarmesystemet. Skaren af underskrivere er stærk bekymrede for et nyt skattepolitisk tilslag. SKAT påtænker at indføre en ny og højere afgift på dele af overskudsvarmen. Dette kan medføre, at denne varme ikke bliver udnyttet, og at energien således går tabt. Det vil være et skridt tilbage på vejen til et integreret energisystem, hvor energien kan bruges på tværs af sektorer, og derved sikre en effektiv og bæredygtig udnyttelse af al energi.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, udtaler:

Jeg tror man skal have brugt det meste af sin hverdag bag et skrivebord langt væk fra virkeligheden, for at kunne se fornuften i at sende den stigende mængde overskudsvarme op til fuglene i stedet for ned i fjernvarmerørene. For det er det, der bliver resultatet af den omlægning af afgiften på overskudsvarme, som SKAT lægger op til.

Du kan læse mere om opråbet til skatteminister Karsten Lauritzen her og her.

 

Charge for Change: Storstilet EU-konference om energiinnovation

Charge for Change: Innovative Technologies for Energy-Intensive Industries

 

Den østrigske by Linz danner i disse dage rammen for en storstilet konference om nødvendigheden af indsatsen for innovative løsninger i energiteknologien.

Formålet for konferencen er at bringe interessenter og repræsentanter fra industri såvel som politisk side sammen for at diskutere energieffektivitet og grøn omstilling i industrierne. Brint har stået højt på dagsordenen, hvor mulighederne for energikonvertering og -lagring er blevet diskuteret som et muligt bidrag til at omstille de energitunge industrier.

På konferencen er der også blevet udarbejdet og underskrevet et initiativ på brintområdet, the Hydrogen Initiative. Formålet med dette skriv er:

We, the signatories of this initiative, gathered in Linz, Austria, on the 17th and 18th of September 2018, collectively aim to maximise the great potentials of sustainable hydrogen technology for the decarbonisation of multiple sectors, the energy system and for the long-term energy security of the EU.

Der er ikke tale om et juridisk bindende dokument, men den erklærede hensigt er alligevel sigende for den opmærksomhed, der er kommet på brintens potentiale som stabiliserende element i energisystemer baseret på vedvarende kilder. Den danske repræsentant ved konferencen afdelingschef i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, Marie Hindhede, underskrev på Danmarks vegne erklæringen. Brintbranchen har ligeledes tilsluttet sig initiativet, der vil skabe øget fokus på både de teknologiske og industrielle muligheder ved brint.

Initiativet dækker indsatser på konvertering- og lagringsområdet, industri, transport og gassektoren. Det grundlæggende udgangspunkt skal være sektoriel integration, som sikrer, at energien bruges så effektivt så muligt:

We underline the need for a safe, low carbon and sustainable transformation of the energy sector moving towards an integrated energy approach, in which synergies in the operation of electricity, gas and heat networks can be exploited.

Accordingly, we emphasise the role of hydrogen as a promising link between the electricity, industry and mobility sectors, opening new windows of opportunity in energy flexibility, availability, security, as
well as improved efficiency and cost-effectiveness in the energy transition, contributing to the decarbonisation of the economy.

Du kan læse mere om Charge for Change konferencen her,
og du kan læse the Hydrogen Initiative her: The Hydrogen Initiative – signed

Verdens første brinttog på skinnerne

Coradia iLint: Verdens første brinttog sat på skinnerne i Tyskland

 

Passagererne på ruten mellem de tyske byer Bremervörde, Cuxhaven, Bremerhaven og Buxtehude har i dag været med til at skrive historie: De er passagerer i verdens første brinttog. Det er det franske firma Alstom, der i samarbejde med Niedersachsens regering, står bag projektet. For nuværende er der to brinttog, men i årene frem mod 2021 vil Alstom producere 14 brinttog, der skal overtage ruterne fra de traditionelle tog.

Og der er god grund til at omlægge togtrafikken fra traditionelle fossile brændsler til brint. For det første fordi de kun udleder damp og ilt – der er således ingen os og skadelige partikler forbundet med kørslen. For det andet er det en uhyre støjsvag køreoplevelser – hvilket er til gavn for både passagerer og omgivelserne. For det tredje giver brint god rækkevidde og driftssikkerhed på strækningerne. Togene kan køre 1000 km. på en optankning, hvilket svarer til en dagsdrift, og de kan nå en fart på 140 km/t, hvilket gør dem fuldt konkurrencedygtige i forhold til traditionelle tog.

Vi ser en stor indsats i forhold til elektrificering af transportsektoren i almindelighed og togdriften i særdeleshed internationalt. Der er store fordele ved elektrificering af togdrift, ikke mindst hvad angår CO2-udslip. Der er dog områder, hvor det er uhensigtsmæssigt at satse på el, og her kan brinttog være afgørende i forhold til at sikre en grøn omstilling af transportsektoren. Fordi togene drives af et brændstof, der tankes på samme måde og på samme tid som traditionelle fossile brændstoffer, giver det en større frihed og fleksibilitet i driften.

Transportsektoren er den grønne omstillings evige smertensbarn. Det er af afgørende betydning, at det lykkes at omlægge denne sektor til bæredygtige energikilder. Det er dog en vanskelig opgave, og der findes ikke én løsning til alle situationer. Ligesom det er tilfældet med den private og erhvervsmæssige bilisme. Forskellige behov kræver forskellige teknologier, og brint- og brændselscelleteknologierne kan opfylde nogle af disse behov.

Der er flere store planer i støbeskeen hos Alstom. Blandt andet skal firmaet konvertere en del af den britiske togflåde til brint. Dette skal ske som et led i den britiske målsætning om, at fjerne alle dieseltog inden 2040. Brinttogene skal også her afhjælpe elektrificeringsproblemerne og  -omkostningerne, da en fuldstændig elektrificering af jernbanenettet vil kræve meget store samfundsmæssige investeringer, og omkostninger for forbrugerne.

Du kan læse mere om Alstoms brinttog her og her.

 

Fokus på brintbiler på DR1

Programmet “Langt fra Borgen” på DR1 har lavet et afsnit om grønne biler. Centralt er spørgsmålet om politikere gør nok for at få danskerne til at købe grønne biler. I den anledning kører Ida Auken (klimaordfører for De Radikale) og Kristian Pihl Lorentzen (transportordfører for Venstre) blandt andet i en brintbil.

Danmark er som land godt på vej til at reducere den samlede CO2-udledning, men transportsektoren udleder lige så meget CO2 som for 15 år siden. Selvom personbiler kører længere på literen, er det ikke lykkes at mindske CO2-udledningen i transportsektoren endnu,  bl.a. fordi antallet af personbiler på de danske veje stiger.

Der kører i alt 10.625 grønne biler i Danmark, hvoraf 84 er brintbiler ifølge DR1, som baserer sig på tal fra Danmarks Statistik. Det står i stor kontrast til de 2,5 millioner fossildrevne personbiler. Begge politikere er enige om, at antallet af grønne køretøjer i Danmark skal stige. De er dog ikke enige om, hvordan de kan opnå dette mål. De Radikale vil gerne have en million elbiler på gaden i 2030, og derfor vil de fritage elbiler og andre grønne biler fra registreringsafgiften og elafgiften i mange år, og gøre parkering for elbiler og andre grønne biler gratis.

Venstre tror på markedets virkning: i takt med at teknologien forbedrer sig, vil el- og brintbiler blive mere attraktive, og de vil kunne tilbydes til konkurrencedygtige priser. Dermed kommer vi helt automatisk til at se mere elbiler og brintbiler på gaden i fremtiden ifølge Kristian Pihl Lorenzten. Venstre vil dog også gerne sætte lidt skub i sagerne, derfor nævner transportordføreren, at regeringen kommer med et klimaudspil om kort tid.

Begge politikere er enige om, at brintbilen er fantastisk at køre i, med god acceleration og uden larm. Politikerne tanker bilen op ved brinttankstationen i Brabrand, hvor de godt tør drikke vandet fra bilens udstødning. Helt vildt lækkert smager vandet ikke, men det kan drikkes, og politikere vil på hver deres måde gøre en indsats for, at flere vil kunne anskaffe sig en grøn bil i fremtiden.

Du kan se afsnittet her.

Brintfabrik indviet i Hobro

Mandag d. 3. september blev et nyt brintanlæg indviet i Hobro. Det er altid glædeligt med nye industrier, men netop dette anlæg repræsenterer meget mere end vækst og arbejdspladser. HyBalance-anlægget, som Hobros nye brintfabrik kaldes, er et af de mest avancerede elektrolyseanlæg i Europa, og det kommer til at få stor betydning for ikke bare Hobro og Nordjylland, men også Danmark som helhed.

Borgmester Mogens Jespersen fra Mariagerfjord Kommune klippede snoren og erklærede anlægget for åbent. Air Liquide, Hydrogenics, LBST, Neas Energy og Hydrogen Valley/CEMTEC er partnerne bag et af Europas største anlæg til produktion af brint, som i fremtiden vil være baseret udelukkende på vedvarende kilder. I indvielsen deltog blandt mange fremmødte også François Darchis fra Air Liquide og Filip Smeets fra Hydrogenics samt Bart Biebuyck, CEO i FCH JU, der har støttet projektet med otte mio. euro. Projektet har desuden modtaget 2,6 mio. euro i støtte fra det danske EUDP-program.

Med elektrolyseanlægget vil det blive muligt at lagre vindmøllestrøm som brint. Brintproduktionen vil bidrage til at balancere el-nettet og sikre stabilitet. Brinten leveres til kunder i industrielle virksomheder såvel som til de fem brinttankstationer i Danmark, som drives af Copenhagen Hydrogen Network (CHN), der er et datterselskab under Air Liquide.

HyBalance-projektet viser, hvordan energi kan lagres som brint og bruges i transportsektoren. Projektet skal validere dynamisk PEM elektrolyse (Proton Exchange Membrane) og dette demonstreres på brintfabrikken på megawatt-niveau (1,2 MW), hvor der vil blive produceret omkring 500 kg brint om dagen. Restproduktet, som er varme, kan senere bruges af Hobros fjernvarmenet.

François Darchis, Senior Vice-President og medlem i Air Liquide Group Executive Committee sagde til indvielsen; “Brint har et kæmpe potentiale til at støtte overgangen til grøn energi. Air Liquide er stolte af at være en del af HyBalance-projektet, som bidrager til at udvikle teknologiske løsninger til at nedsætte udledningen af drivshusgasser for at bekæmpe klimaforandringerne”.

Det handler om ikke kun at betragte den grønne strøm som el – men som en lagerbar råvare. Lykkes det at få skabt storskala energilagring, har vi taget et stort skridt mod den grønne omstilling, hvilket også kan gavne dansk eksport. Med åbningen af Hobro-anlægget lægger vi en klar retning mod at gå fra grøn råvareeksport til at være foregangsnation på innovativ og bæredygtig industri – endnu engang. Det klæder Danmark med den grønne førertrøje, og vi skal holde fast i den. Det kræver, at vi følger eksemplet fra Hobro, og kvitterer med en national indsats. Det vil ligge godt i tråd med det seneste energiforlig, og bør være en bunden opgave i den kommende klimaplan.

Se en kort video om HyBalance her: