Puljen for fremme af brændselscellekøretøjer er nu uddelt

Tre projekter får støtte fra Puljen til fremme af brændselscellekøretøjer på i alt 10 millioner kroner   I efteråret 2017 nedsatte regeringen i samarbejde med Socialdemokratiet og Det Radikale Venstre en pulje til fremme af brændselscellekøretøjer. Formålet er, at: ”[…]udbrede kendskab og forbedre vilkårene og brugen af brændselscellekøretøjer i trafikal sammenhæng.” Puljen er på i…