Borgmesterbiler på brint

I samarbejde med Brintbranchen har Hyundai Danmark den 22. maj officielt overdraget to brintbiler til Socialborgmester, Mia Nyegaard (B) og Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard (V). Bilerne skal fungere som almindelige borgmesterbiler, og bliver en del af Københavns Kommunes voksende flåde af brintbiler.

Ved overdragelsen, som foregik på Københavns Rådhus, bød Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen velkommen til de fremmødte, som udover borgmestrene også talte Uffe Borup fra Nel Hydrogen, som repræsentant for tankstationsudbyderne og salgschef i Hyundai Danmark, Thomas Haslund.

Der var bred enighed blandt alle om, at grønne løsninger på transportområdet er uhyre vigtige for at sikre, den grønne omstilling vinder indpas i fremtidens bæredygtige storbyer. Ikke alene udleder brintbiler ingen CO2 eller skadelige partikler under kørslen, de renser sågar luften, mens de kører.

”De her brintbiler er jo beviset på, at vi godt kan have hurtig, effektiv og samtidig miljørigtig biltransport. Der behøves bestemt ikke at være et lighedstegn mellem at være bilejer og klimasynder”, siger Beskæftigelsesborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard.

På nuværende tidspunkt tæller Københavns Kommunes flåde 21 brintbiler. Kommunen er partner i det EU-finansierede projekt Hydrogen Mobility Europe 2 (H2ME-2) og var launch customer på Hyundai iX35 i Europa tilbage i 2013. Gennem H2ME-2-projektets løbetid frem til 2021 vil kommunen arbejde på at udvide sin flåde af brintbiler og dermed også bidrage til udviklingen af brint til transport på landsplan.

“Vi er glade for, at Københavns Kommune fortsætter med at investere i Hyundai brintbiler. Vores erfaringer fra andre danske kommuner er, at når kommunen investerer i bæredygtige biler, følger både infrastrukturen og private bilkøbere trop. Så offentlige investeringer i bæredygtig teknologi baner automatisk vejen for, at vi alle får mulighed for at komme med på den grønne mobilitets-bølge,” siger pressechef Annegrethe Skovby for Hyundai Danmark.

En af de store fordele ved brintbiler er deres lange rækkevidde, som særligt Socialborgmesteren sætter pris på. Når borgmesteren for eksempel skal besøge et bosted på Lolland, er det en klar fordel, at brintbilen kan køre ca. 500 km. på en enkelt tank, og at den i øvrigt tankes op på blot et par minutter. Samtidigt giver det ekstra point på samvittighedskontoen at vide, at man ikke forurener på de lange ture.

”Jeg er glad for, at Københavns Kommune også på den her måde bidrager til den grønne omstilling. Bæredygtighed skal være et kendetegn for København som storby. Det skal vi arbejde på alle de steder, hvor det giver mening, så vi som by er helt i top, når det gælder den grønne omstilling” siger Socialborgmester Mia Nyegaard.

København Kommunes dedikation til den grønne omstilling på transportområdet bemærkes også i resten af Europa. Administrerende direktør for EU’s Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), Bart Biebuyck, er meget begejstret for at se de danske politikere tage grønt ansvar:

”Elbiler, der kører på brint, har klare fordele: De tankes hurtigt op, de kan køre mere end 500 km. på en tank, og de udleder intet skadeligt i atmosfæren under kørsel. De to brintdrevne borgmesterbiler sender et klart signal om, at beslutningstagerne gerne vil spille en rolle i den grønne omstilling i transportsektoren mod et nul-emissionssamfund og at befolkningen efterspørger grønne transportløsninger, hvor brint også vil komme til at spille en afgørende rolle”.

Du kan hente en pdf-version af Brintbranchens pressemeddelelse fra 22. maj her.

_______________________________________

Gennem de sidste to år har Københavns Kommune og Brintbranchen været en del af det EU-støttede projekt Hydrogen Mobility Europe 2 (H2ME-2) der sætter fokus på at udbrede kendskabet til brint til transport samt antallet af biler på de danske veje.

Læs mere om Hydrogen Mobility Europe projektet her: www.h2me.eu

Danmark er på mange måder i front, når det kommer til brint til transport. Danmark har verdens første landsdækkende netværk af brinttankstationer med 10 stationer placeret strategisk i landet. Fordi vi generelt har satset så meget på vindmølleenergi i Danmark, er der grundlæggende gode rammevilkår for udviklingen af brint til bl.a. brændstof. Pga. vindmølleindustrien er det muligt at producere Nordeuropas billigste brint i Danmark – hvilket skaber et meget stort potentiale for brugen af brint i især transportsektoren.

Læs mere om brintbiler og infrastruktur her: www.brintbiler.dk

H2ME-2 projektet har modtaget støtte fra Fuel Cell and Hydrogen 2 Joint Undertaking under støtte nr. 700350, som modtager støtte fra den Europæiske Unions Horizon 2020 program som støtter forskning og udvikling i samarbejde med European Research Grouping on Fuel Cells and Hydrogen, Hydrogen Europe Research og Hydrogen Europe.

Debat: Mere grøn energi på lager

Brintbranchens direktør havde den 30. maj dette indlæg i Energy Supply. Find indlægget på Energy Supply eller læs med her.

Energilagring i det danske energisystem må og skal være en bunden opgave

Forhandlingerne om et nyt energiforlig er i skrivende stund i gang. Præcis hvornår et resultat lander vides pt. ikke, men der synes bred enighed i Folketinget om, at Danmark i fremtiden skal producere markant mere grøn energi.

En enighed, der symboliserer, at vigtigheden af vedvarende energi, og nødvendigheden af en mindskelse af afhængigheden af fossile brændsler i energiproduktion er efterhånden bredt anerkendte sandheder, så den omvendte konklusion havde også været både overraskende og skuffende.

Men det er alligevel værd at glædes over, at grøn energiproduktion er blevet politisk mainstream.

Hvad der derimod er knap så positivt, er, at perspektiverne omkring den vedvarende energi, i hvert fald i regeringens udspil til energiforliget, ikke rækker længere end tilvejebringelsen.

For vi kan, og skal investere massivt i f.eks. vind- og solenergi, men vi kommer ikke ud over de grundlæggende udfordringer, der i sagens natur er forbundet med at basere energiforsyning på vejret. Nogle dage betyder vejrforholdene, at der produceres mere strøm, end vi har behov for, andre dage er det modsatte tilfældet.

Derfor ligger én af de vigtigste opgaver i energipolitikken lige nu i at sikre, at den overskydende strøm kan lagres eller konverteres til andre energikilder, som så kan bruges andetsteds.

Potentialet ved en udbygget elektrificering er uhyre stort, og der er ingen tvivl om, at det vil blive en bærende del af fremtidens energisystem. For at realiserer potentialet skal vi anskue elektrificeringen bredere. Det handler om at se den producerede strøm som en råvare, frem for som slutproduktet, og om at forstå, at elektrificering også kan betyde e-fuels og grønne gasser produceret fra el. El skal være et aktivt i energisystemerne, og ikke alene noget der ender i stikkontakterne.

For at realisere det skal vi først og fremmest bruge langt mere strøm til elektrolyse, og herved producere ”grøn” brint. Denne brint kan så eksempelvis bruges i transportsektoren, hvor bl.a. busser, lastbiler og personbiler vil kunne køre ikke alene særdeles brændstoføkonomisk, men også helt uden CO2-udslip. Brint kan også bruges i produktion af metanol og til metanisering af CO2 – f.eks. fra biogas.

Metanol, er et flydende brændstof, der bl.a. bruges i skibsfarten, og er tillige en meget stabil energibærer at bruge, der er betragteligt billigere og lettere at lagre end den ubearbejdede el. Muligheden for at producere grøn metanol fra el og CO2 samt de øvrige positive egenskaber gør, at efterspørgslen efter metanol bliver langt større i fremtiden, end vi har oplevet hidtil.

Og når det gælder gas er der ligeledes et kæmpe potentiale. Den biogas vi producerer i dag, består af ca. 40% CO2. Ved såkaldt metaniseringen af biogassens naturlige indhold af CO2 blander vi CO2 og brint, hvorved der produceres yderligere biogas. Det vil altså sige, at den CO2 der ellers ville være sluppet ud i atmosfæren fra biogassen, via brinten bliver til ny gas – så vi i nærheden af fordobler produktionen af biogas. Og mulighederne ved metaniseringen er potentielt enorme, hvis der er velvilje til investeringer og nytænkning. Metaniseringen af biogas er et yderligere niveau af en allerede igangværende gasudvinding, men på sigt vil metanisering kunne finde anvendelse på cementfabrikker eller andre CO2-udledende faciliteter.

Der er således store muligheder for at bruge den grønne og billige strøm til både brint, brændstoffer og gas. Og dermed har vi både åbnet for at flytte vindmøllestrøm over i transportsektoren, muliggjort lagring af energi og ikke mindst åbnet døren til endnu et potentielt eksporteventyr på energiområdet.

Men det kræver at vi integrerer energilagring i det danske energisystem, og det må, og skal være en bunden opgave i disse ugers forhandlinger at sørge for, at det også bliver resultatet når vi kender den endelige energiaftale.

Fransk Guyana: Verdens største kraftværk på vedvarende energi

Der er store nyheder fra det lille sydamerikanske land Fransk Guyana. Det er blevet besluttet at opføre verdens største kraftværk, der bygger på vedvarende energikilder, og bruger brint som lagringselement. Energien kommer hovedsageligt fra vind og sol, og vil blive konverteret til brint. Dette sikrer en mere stabil energiforsyning, end disse kilder i sig selv vil kunne skabe. Det er en generel udfordring at basere et forsyningssystem udelukkende på vedvarende energikilder – nogle dage blæser det ikke, og solen skinner i sagens natur ikke om natten. Derfor er det vigtigt at kunne konvertere den producerede energi til en anden form, som kan lagres og bruges på de tidspunkter, hvor kilderne ikke producerer strøm. Det gøres her ved hjælp af brint. Strømmen bruges til elektrolyse, som skaber brint ud af vand. Brinten kan således opbevares, og så via brændselsceller udvinde elektricitet, der kan bruges i forsyningen. Dette giver en stabil energiforsyning, uden forstyrrende udsving.

Der er et uhyre stort potentiale i integrerede energisystemer som dette. At konvertere eksempelvis vindmøllestrøm til brint giver store muligheder – ikke bare for at ‘gemme’ energien til vindstille dage, men også til at flytte denne energi fra én sektor til en anden. F.eks. kan brint konverteres til methanol, som kan bruges i transportsektoren, eller man kan bruge brinten direkte som brændstof. Ligeledes kan man bruge brinten til methanisering af biogas, som er en proces, hvor CO2’en i biogassen omdannes til yderligere gas. Ved at tænke konvertering ind i forsyningskæden, kan det lykkes at basere energiforsyning på vedvarende energikilder i stor skala.

Det er det franske HDF, der står bag projektet (CEOG), og kraftværket forventes at kunne være funktionsdygtig i 2020. Perspektivet er, at det vil kunne sikre forsyning til op mod 10.000 husstande i 20 år.

Du kan læse mere om projektet her, og du kan læse HDFs pressemeddelelse her.

 

Brintbranchen til Nordic Clean Energy Week


I forbindelse med Nordic Clean Energy Week afholdte Aalborg Universitet d. 24. maj et heldagsseminar under temaet Sustainable Future Energy Systems. I løbet af dagen var der mange forskellige oplæg, præsentationer og paneldebatter. Omdrejningspunktet for arrangementerne var diskussionen om, hvordan fremtidens energisystemer kan blive bæredygtige, integrerede og ikke bare CO2-neutrale, med CO2-negative Brintbranchens direktør.

Der var mange forskellige fagligheder repræsenteret i de forskellige arrangementer – fremtidens energisystemer blev diskuteret fra både akademiske og forskningsmæssige vinker, fra politiske og økonomiske, og fra mere tekniske vinkler hos industrierne.

Brintbranchens direktør, Tejs Laustsen Jensen, var moderator ved en af sessionerne omhandlende mulighederne for at bruge CO2 i forskellige former i energiudvikling. Brintbranchens bestyrelsesmedlem Søren Knudsen Kær deltog i denne session, og talte om potentialet i brugen af CO2 fra forskellige kilder, eksempelvis Aalborg Portland, i produktionen af bl.a. electro-fuels på industriel skala.

Et gennemgående tema for dagens diskussioner var nødvendigheden af i højere grad at sammenkæde energisektorerne for at kunne udnytte energien bedst muligt. Dette betyder ikke mindst en mere fokuseret udvikling af lagringsteknologier og -muligheder, som vil være den grundsten som et bæredygtigt energisystem, baseret på vedvarende energi, bygger på.

Det kræver at vi tænker energiområderne sammen på tværs – at vindmøllestrøm f.eks. naturligt tænkes ind i transportsektoren. Vi skal se mulighederne, der ligger i forædling og konvertering. Energilagring handler ikke om f.eks. bare at producere strøm, lagre strømmen og så bruge den strøm senere. Det handler om at se den vedvarende energikilde som en del af en større proces – som et redskab og ikke som et slutprodukt.

 

Brintbranchen søger konsulent – udløbet

Bemærk: Ansøgningsfristen er overskredet. Fristen var d. 30. maj 2018 kl. 12.00.
Kontakt direktør Tejs Laustsen Jensen ved eventuelle spørgsmål på tlf. 26 23 94 43

Brintbranchen leder efter en ny medarbejder med tiltrædelse hurtigst muligt.

Læs opslaget herunder eller download det som pdf her.
Bemærk! Ansøgningsfrist er 30. maj 2018 kl. 12.00.

 

Stillingsopslag

Den rette kandidat er ansvarsbevidst, initiativrig og kan håndtere mange såvel simple som komplekse opgaver. Til gengæld får vedkommende stor indflydelse på egne arbejdsopgaver og et kig ind i det politiske maskinrum. Hvis du har et ønske om at arbejde i krydsfeltet mellem innovative virksomheder, vækst- og eksportpotentiale samt public affairs og grøn energi, så er det dig vi leder efter. 

Hvem er Brintbranchen?

Brintbranchen er brancheorganisation for godt 30 danske virksomheder, forskningsinstitutioner og netværksorganisationer, der alle arbejder med fremtidens grønne energiløsninger inden for områder som transport, energilagring og produktion af grønne brændstoffer. Der er mange forskelligartede medlemmer, men de bindes sammen af et fælles mål: at fremme anvendelsen af brint og brændselsceller i Danmark.

Stillingen

Som konsulent skal du bidrage til at fremme udbredelsen af brint- og brændselscelleteknologier. Du bliver en del af et lille sekretariat, hvor vi løfter en lang række forskellige opgaver, og hvor projektstyring, politisk arbejde, sekretariatsbetjening og kommunikationsopgaver går hånd i hånd. Du kommer til at indgå i et tæt samarbejde med medlemmer, myndigheder, politikere såvel som andre samarbejdspartnere. Rejseaktiviteter over året skal påregnes.

I stillingen som konsulent i Brintbranchen skal du:

Administrere flere nationale og europæiske udviklingsprojekter

Betjene medlemmer og bestyrelse

Medvirke til at profilere Brintbranchen gennem forskellige kommunikationstiltag på konferencer, i medier, hjemmeside, nyhedsbreve osv.

Planlægge og afholde konferencer og workshops

Understøtte Brintbranchens direktør i ad hoc sager

Bidrage til Brintbranchens public affairs arbejde

 Om dig

Som person er du udadvendt, initiativrig og professionel i din opgaveløsning, samt ansvar herfor. Vi er et mindre sekretariat og du har derfor mod på at arbejde selvstændigt og med ansvar for egen arbejdsopgaver. Omvendt indebærer stillingen stor frihed til selv at præge arbejdet.

Du har:

Relevant akademisk uddannelse

Høj grad af selvstændighed

Gode skriftlige kompetencer

Gode engelskkundskaber i både skrift og tale

Vi tilbyder

Din arbejdsplads vil være i Brintbranchens sekretariat, der er beliggende på Frederiksberg tæt ved søerne. På sekretariatet har vi en afslappet og uformel tone. Du vil blive tilbudt at indgå i frokostordning og sundhedsforsikring. Tiltrædelse hurtigst muligt, dog senest 1. august.

Ansøgningen og CV sendes til tlj@brintbranchen.dk senest den 30. maj kl. 10.00. For yderligere oplysninger kan du kontakte direktør Tejs Laustsen Jensen, tlf. 26 23 94 43 / tlj@brintbranchen.dk eller konsulent Chris Holst Preuss tlf. 22 88 99 96 / chp@brintbranchen.dk

Partnerskab mellem DTU og GreenLab Skive

Industriparken GreenLab Skive og Danmarks Tekniske Universitet, DTU, har indgået et formelt samarbejde omkring at promovere de danske målsætninger i forhold til lagring af grøn energi.

I en fremtid med en energiforsyning, der afhænger mere af sol og vind, er lagring af grøn energi centralt. Mange af Brintbranchens medlemmer har stort fokus på området, og nu har to af dem, DTU og GreenLab Skive, indgået et samarbejde.

”Vedvarende og bæredygtigt produceret energi er et vigtigt kernefokus hos flere af DTU’s institutter. Derfor er samarbejdet med GreenLab Skive uhyre vigtigt for sammenkoblingen af forskning og industri”, siger Søren Linderoth, professor og institutdirektør ved Instituttet for Engergikonvertering og -lagring, DTU Energi. Energikilder som vind og sol kommer til at spille en stadig større rolle i fremtidens energisystemer, og derfor er det ifølge Søren Linderoth afgørende, at der fokuseres på forskning inden for energikonvertering- og lagring. Her er samarbejdet med en funktionsdygtig, fuldskalleret industripark en enestående mulighed for parallelt at arbejde med teori og praksis.

Det nyligt indgåede formelle samarbejde er også et stort skridt fremad for GreenLab Skive. Direktør Steen Harding Hinzte betragter det som en milepæl i GreenLab Skives historie at kunne være en del af det grundlæggende arbejde med at føre forskning og industri sammen, som er nødvendigt for at virkeliggøre GreenLab Skives visioner for udviklingen af integrering og lagring af energi.

I løbet af det kommende år vil DTU og GreenLab Skive arbejde målrettet for at sikre, at GreenLab Skive sikrer sig en position som nøgleaktør i det landsdækkende arbejde for at promovere lagringen af grøn energi.