En dag i brintens tegn

Den danske brint og brændselscelledag 2017

Forsknings- og udviklingsprojekter skal formidles for virkeligt at rykke og blive til virkelighed – og derfor afholdt Brintbranchen i samarbejde med SDU, Innovationsfonden og EUDP Den danske brint og brændselscelledag 2017.

Omkring 80 mennesker var samlet den 28. november i Odense for at høre om aktuelle demonstrations- og udviklingsprojekter med støtte fra EUDP og Innovationsfonden.

”Den danske brint og brændselscelledag er en resultatfokuseret dag, hvor vi gerne vil illustrere og tydeliggøre, hvad alle de forskningskroner, der kommer fra EUDP og Innovationsfonden, bliver omsat til. Og så handler dagen om at sprede det glade budskab om, at der faktisk gøres rigtigt gode fremskridt ude i vores virksomheder og forskningsmiljøer”, sagde Brintbranchens direktør Tejs Laustsen Jensen i sin åbning af dagen.

Og virker det så? Her må svaret være ja.

De mange projekter, der var repræsenteret på dagen tegnede et billede af mange forskelligartede landvindinger indenfor brint- og brændselscelleteknologier. Her blev præsenteret projektresultater om alt fra forbedring af brændselscellers levetid til store large-scale projekter, der har banet vej for udvikling af brinttankstationer, der nu eksporteres til hele verden.

Men det kommer ikke af sig selv. Højteknologiske virksomheder baserer sig på en forskningsmæssig ballast, som EUDP og Innovationsfonden er med til at sikre gennem støtte til en bred pallette af projekter

”Men det kommer ikke af sig selv. Højteknologiske virksomheder baserer sig på en forskningsmæssig ballast, som EUDP og Innovationsfonden er med til at sikre gennem støtte til en bred pallette af projekter”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Dagen var en blanding af præsentationer fra scenen og poster-og netværkssessioner, hvor en lang række projekter var med. Dertil var der en update fra støtteprogrammerne og IEA (International Energy Agency).

Du kan finde præsentationerne fra Støtteprogrammerne og IEAs arbejdsgrupper om hhv Advanced Fuel Cells og Hydrogen nedenfor:

Præsentation fra Innovationsfonden

Præsentation fra EUDP

Præsentaiton IEA Hydrogen

Præsentation fra IEA – Advanced Fuel Cells

 

Se hele listen over repræsenterede projekter her. 

Progam for dagen 

 

Du vil senere på ugen kunne finde alle præsentationer fra dagen på arrangementssiden DBBD17.

Socialforvaltningen kører på brint

”Når man har prøvet at køre i den her bil, bliver man jo forelsket med det samme. Den er helt lydløs og efterlader kun en lille sø af vand på asfalten. Det er altså svært ikke at blive begejstret”, fortæller Lars Reuther, afdelingsleder i Borgercenter Børn & Unge på Nørrebro i København.

”Når man har prøvet at køre i den her bil, bliver man jo forelsket med det samme. Den er helt lydløs og efterlader kun en lille sø af vand på asfalten. Det er altså svært ikke at blive begejstret”

I marts 2017 skiftede Borgercenter Børn & Unge på Nørrebro en af deres to konventionelle biler ud med en Hyundai iX35 brintbil og er således med til at opfylde Københavns Kommunes mål om grønnere biltrafik.

En helt almindelig bil – med automatgear

Det var Lars Reuther, der hentede bilen hos Hyundais forhandler på Amager og han har da siden også haft et særligt forhold til den:

”Jeg elsker at sætte mig ind i nye ting og jeg er jo nok den der på sin vis er blevet ansvarlig for bilen. Jeg siger for sjov at det er min bil, selvom det ikke er mig der kører mest i den”, siger Lars Reuther, som har påtaget sig opgaven at introducere bilen for medarbejderne.

I første omgang var der lidt nervøsitet ved den nye bil, men overraskende nok ikke pga. brint- og brændselscellesystemet. Lars Reuther har lavet en lille instruktion og introduktion til bilen, så alle medarbejdere kan bruge den og her er det faktisk bilens automatgear, der har voldt flest bekymringer:

”Det har faktisk været automatgearet, der har været den største udfordring og overvindelse for brugerne. De fleste kører jo med almindeligt, manuelt gear derhjemme, så det krævede lige lidt tilvænning, men nu er langt de fleste glade for det og foretrækker faktisk den”, siger han.

”Man skal også vænne sig til at køre lidt anderledes end man plejer. Man kører normalt sin bil på lyden, og det kan man jo ikke på samme måde med den her bil, der er så lydløs”, fortæller Lars Reuther, som skønner at bilen bliver brugt på daglig basis af cirka 40-50 forskellige medarbejdere, der booker den gennem det interne bookingsystem.

”På den måde er det jo en helt almindelig bil, og faktisk tænker de fleste ikke over at det er en særlig bil, hvilket jo må siges at være lidt en succes i sig selv”, siger Lars Reuther.

Lange ture på hjemmebesøg

Det er særligt de lange ture, hvor brintbilen bliver brugt. Og de lange ture har de mange af i Borgercenter Børn & Unge, som er sat i verden til at hjælpe familier med særlige behov. Borgercenteret har en række enheder, der arbejder med forebygning, anbringelse og familiepleje, og når det kommer til anbringelse og familiepleje, så er det ikke lige rundt om hjørnet man flytter, men gerne langt fra den københavnske stenbro.

”Når vi går ind med foranstaltninger som fjernelse af børn og familiepleje, så kan det jo være hos familier fra alt fra Sydsjælland til Nordjylland. Og her er der et lovkrav i serviceloven om, at vi skal på en række opfølgningsbesøg. Her skal vi tit ud at køre langt, og det er netop derfor vi har investeret i brintbilen”, fortæller Lars Reuther.

Det er da også netop på de lange ture, at brintbilen har en særlig styrke. En Hyundai iX35 FCEV kan køre omkring 500 km. pr. opfyldning og egner sig således særligt godt til lange ture. Den nye generation af Hyundais brintbiler, der forventes at komme på gaderne i 2018 kan køre helt op mod 800 km. pr. tankning og åbner således op for endnu flere muligheder.

Behov for udbygning af infrastruktur

Det er nemt at tanke og det tager samme tid, som ved en almindelig benzinbil. Det er en af de helt store fordele ved brintbilen. Antallet af brint-tankstationer giver dog anledning til en lille panderynke hos den ellers overvejende begejstrede Lars Reuther.

”Det lave antal af tankningsmuligheder gør, at man skal tænke meget hvor, hvordan, hvor langt. Det kan godt give en lille panderynke og det er helt klart akilleshælen i det her system”, siger Lars Reuther, der fortæller at planlægning af turen og ruten fylder mere end ved en konventionel bil.

Medarbejderne skal planlægge sine ture på en anden måde end de er vant til og er meget afhængige af driftssikkerheden på de 10 tankstationer, der er rundt om i Danmark.

”Man skal planlægge sin rute i langt højere grad og ændre sine vaner – og det skal vi lokalt også lægge noget arbejde i og vænne os til f.eks. at huske at sende sms-opkald til stationerne for at tjekke driften”, fortæller Lars Reuther.

”Heldigvis går tankningen nemt og hurtig –  og så er der jo heller ikke kø ved standeren”, siger han med et smil med tanke på at der indtil videre kun kører 77 brintbiler på de danske veje.

Fremtidens transport er grøn

Københavns Kommune ejer pt. 19 brintbiler. Den Hyundai iX35, som Borgercenter Børn & Unge på Nørrebro kører i, er den første som kommunen har anskaffet gennem det EU-støttede H2ME2-projekt, som har til formål at udvide antallet af brintbiler i Europa.

Københavns Kommune er selv direkte projektpartner i H2ME2-projektet og vil over de næste år afsøge behovet for brintbiler og investere i en række af køretøjer, hvor det giver mening i den daglige drift for at nå Københavns Kommunes klimamål om en grønnere transportsektor.

I mange tilfælde vil elbiler være at foretrække, da kørselsbehovet i kommunen ofte er små og korte ture. Men når behovet er til lange ture eller tungere transport kan brint være den rigtige løsning.

Lars Reuther håber da også, at de kan blive ved med at køre på brint:

”Nye biler er altid dejlige, men den her er noget helt særligt. Jeg er glad for at kunne være med som pioner på dette område og som en del af Københavns Kommune har vi jo også et ansvar for at gå forrest i det her”.

Udrulningen af brintbiler i Københavns Kommune er støttet af HyFive og H2M2 projekterne, der har modtaget støtte fra Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHJU) igennem støtteansøgning nr. 621219 og 700350. Dette partnerskab modtager støtte fra EU’s Horizon 2020 forsknings- og innovationsprogram i samarbejde med Hydrogen Europe og N.ERGHY.

Fremtidens grønne transport til lands og til vands

Torsdag d. 16. november 2017 bød Brintbranchen på en dag med fokus på grønne energiformer, hvor Energiens Hus på Frederiksberg dannede rammen. Her mødte omtrent 45 op til at høre om, hvad der kan gøres, primært i transportsektoren, for at imødekomme den grønne omstilling. Workshoppen blev afholdt som en del af FutureGas-projektet, der har en arbejdspakke, der kigger på gassens rolle netop i transportsektoren.

 

 

 

 

Dagen bød på spændende oplæg, en interessant paneldebat og godt humør blandt de fremmødte. Vi siger tak for en spændende eftermiddag og ser frem til at se jer til fremtidige arrangementer – bl.a. på Folkemødet 2018, hvor Brintbranchen også vil sætte fokus på FutureGas-projektet.

Se deltagerlisten her.

Se invitation og program her.

Nedenfor kan du læse mere om de enkelte indlæg fra dagen og også finde de enkelte powerpoint-præsentationer.

Introduktion til FutureGas

Projektleder for FutureGas, professor Poul Erik Morthorst, DTU Management, startede workshoppen ud med en introduktion til projektet og til temaet fremtidens grønne transport. Her blev der fortalt, hvordan FutureGas har fokus på gassens rolle i det fremtidige energisystem. Find hans præsentation her.

Comparison of future technologies for shipping

Herefter sammenlignede Frauke Wiese, DTU Management, de forskellige fremtidige drivmidler inden for shipping og talte her om fordele og ulemper ved de forskellige energiformer. Mest af alt lå fokus på de risici der er, ved brug af de forskellige energiformer, som fx metan-udslip, sikkerhed, rækkevidde, omkostninger m.m. Præsentation kan findes her.

Erfaringer fra Samsø: LNG til færgedrift

Knud Tybirk fra Samsø Kommune fortalte om Samsøs arbejde med grønomstilling og særligt om gasfærgen, der blev indført i 2015 og hvordan dette har skabt grundlaget for et gasmarked på Samsø. Denne visionære beslutning blev taget i forbindelse med BioGas2020, hvor planen er at udskifte biogassen med biometan i 2019. Men indtil nu, drives færgen af biogas hentet fra Holland og som, ved en container, gør det muligt at tanke færgen én gang om dagen på bare 15 minutter. Gas er grundstenen i den fremtidige plan for Samsø, hvor det er et brændende ønske at binde karbon-, vand- og næringskredsløb sammen i et cirkulært system på øen og dermed vise Samsø som et modelsamfund, når det angår den grønne omstilling. Find præsentationen her.

Gas til tung transport – flydende bionaturgas i Hirtshals

Henrik Rousing, HMN Naturgas, bidrog med et oplæg om hvordan biogassen kan bidrage til den grønne omstilling ved at tage udgangspunkt i gas-projektet om flydende bionaturgas i Hirtshals. Her blev planerne for projektet uddybet bl.a. om det opsatte biogasanlæg og liquifier-anlæg samt hvilke partnere som indgår i det igangværende projekt. Udover dette, blev et overblik over CNBG til tung transport også fremlagt. Her blev fortalt hvordan det er et enestående brændsel – men at det fylder meget, og derfor er det en nødvendighed at kunne komprimere dette. Yderligere er komplikationerne ved gas til tung transport, at det er kun lastbiler med fast base som kan benytte dette, da de skal kunne tankes i løbet af hviletider. Dette betyder, at lastbiler som kører gennem flere lande og uden fast base ikke kan benytte biogas til dette. Du kan finde præsentationen her.

LNG/LRGN as alternative fuels in heavy duty transportation – a techno-economic assessment

Dejene Hagos fra Chalmers Universitet lagde vejen forbi til FutureGas Workshoppen, for at give en teknisk-økonomisk vurdering af LNG og LRGN som fremtidige energiformer inden for tung transport. Her blev bl.a. set på LNG i det maritime og hvordan Norge er førende inden for dette. Samtidig var der fokus på TTW teknologier, heriblandt tilpasninger til HDV (Heavy Duty Vessils) og passagerbiler, såsom DICI, PISI, PIDF og HPDI. Her blev konkluderet at, the more we drive, the more we save. Præsentation kan findes her.

Metanol til transport til lands og til vands

Mads Friis Jensen fra SerEnergy var sidste oplægsholder med et oplæg om brændselsceller og metanol. SerEnergy er førende indenfor brændselsceller til stationært brug, mindre køretøjer og skibe ved brug af HT-PEM brændselscellen (High Temperature PEM). Præsentation kommer op senere.

 

 

DBBD 2017

Kom med til Den danske brint- og brændselscelledag 2017

Det er den 28. november 2017 og bliver afholdt på Syddansk Universitet i Odense.

Arrangementet er fra 10.00 – 16.00 og vil bestå af oplæg fra projektlederne fra relevante forsknings- og udviklingsprojekter. Der vil også komme indlæg fra støtteprogrammerne Innovationsfonden og EUDP samt være en postersession, hvor en lang række af de projekter, der har fået støtte indenfor nyere tid vil fremvise deres projekt.

Bag Den danske brint- og brændselscelledag står EUDP, Innovationsfonden, SDU og Brintbranchen.

Se invitation og program til dagen Invitation DBBD 2017.

Opdateret program: ProgamDBBD17 v.3

For mere information kontakt sun@brintbranchen.dk

Pia Olsen Dyhr prøvede en brintbil

Som en del af udbredelsen af brintbiler i Danmark og det FCH JU støttede projekt HyFive havde Brintbranchen inviterede Pia Olsen Dyhr ud og prøvekøre Toyotas Mirai d. 28. september. 

Som partiformand for Socialistisk Folkeparti har Pia travlt, men hun satte alligevel 45 minutter af, til at opleve en brintbil i Københavns gader. Debatten under turen gik selvfølgelig på Danmarks styrkepositioner indenfor brint, at vi har verdens første landsdækkende netværk af tankstationer og at mange kommuner har taget brintbilerne til sig. Derudover drøftede direktøren for Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen, og Pia hvordan vi kunne styrke vilkårene for emissionsfri biler såsom brint- og batteribiler, som skal ses som et supplement til hinanden fremfor konkurrenter. Efter turen sagde Pia Olsen Dyhr med et glimt i øjet:” Hvis jeg var rig, så ville jeg gerne have sådan en bil her” og hentydede til, at jo flere biler der bliver solgt, jo lavere bliver prisen pr. bil, og derfor skal vi have gang i salget hurtigst muligt. 

Herefter drøftede Pia og Tejs kort det kommende energiforlig, hvor Brintbranchen understregede, at det er vigtigt at kompensere de kommuner og regioner der satser på emissionsfri mobilitet, som stadig er dyrere end deres fossile modpart. Herudover blev vilkårene for produktion af brint også vendt, hvor vores nabolande har markant mere lempelige vilkår.  

Vi takker Pia Olsen Dyhr for en tur rundt i København, der kun udledte vand.