EUDP støtter 55 projekter

Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (EUDP) har givet tilsagn om 153 mio. kr. i tilskud til udvikling af nye energiteknologiske løsninger i forbindelse med ansøgningsrunden 2017.

Værd at fremhæve er projektet HyScale, der med Nel Hydrogen Solutions i spidsen, vil arbejde med udviklingen af næste generations brinttankstationer.

“Med dette tilskud fra EUDP kan vi holde momentum i udviklingen og kommercialiseringen af vores teknologi, som er en afgørende brik i den globale grønne omstilling af transportsektoren. Og så skaber vi nye danske arbejdspladser og eksport”, siger Jacob Krogsgaard, Senior Vice President, Nel Hydrogen A/S

I alt er 55 projekter støttet. Heraf falder 2 af projekterne under kategorien Brint og Brændselsceller. Udover HyScale er projektet SPGC, med bl.a. Ballard Power Systems Europe, DTU Elektro og Energinet.dk i konsortiet,

Læs mere på Energistyrelsens hjemmeside her

Læs hele pressemeddelelsen her

Find liste over alle støttede projekter her

Brintbranchen søger kommunikationspraktikant

Vil du fremme fremtidens grønne energiløsninger gennem effektiv og moderne kommunikation? – Så bliv praktikant i Brintbranchen.

Brintbranchen søger en kommunikationspraktikant til forårssemesteret 2018. Så hvis du har et ønske om at arbejde i krydsfeltet mellem kommunikation, public affairs og grøn energi, og hvis du kan bidrage til at løfte Brintbranchens kommunikative profil og dermed fremme nye og grønne energiløsninger, så er det dig vi leder efter.

Stillingen
Praktikanten får til opgave at udarbejde forslag til en nyorientering af Brintbranchens eksterne kommunikation og et særligt ansvar for vores deltagelse på Folkemødet. Du får både kyndig vejledning og stort ansvar og vil komme til at arbejde tæt sammen med såvel sekretariat, som bestyrelse, medlemmer og eksterne samarbejdspartnere.

Praktikperioden vil give dig erfaring med arbejdet i en mindre erhvervs- og interesseorganisation, kommunikation og alt hvad det indebærer omkring målgruppeanalyser, sociale medier, grafiske oplæg, at tilgå et nyt meget fagspecifikt felt og få det formidlet videre til den bredere offentlighed, samt arbejdet med strategisk brug af forskellige medier og kanaler.

Kvalifikationer
Vi forventer at du har et udpræget planlægningsgen, en skarp pen, nysgerrigheden til at tilgå et nyt felt, kreativ og alternativ i din tænkning i hvilke kanaler der skal i brug for at nå en målgruppe. Det vil være en fordel hvis du interesserer dig for den grønne omstilling af Danmark.

Vi forestiller os at du læser i en kommunikationsretning, film- og medievidenskab, informationsvidenskab, eller lignende.

Arbejdspladsen
Brintbranchen er brancheorganisation for 30 danske virksomheder, forskningsinstitutioner og netværksorganisationer, der alle arbejder med fremtidens grønne energiløsninger inden for områder som transport, energilagring og produktion af grønne brændstoffer. Der er mange forskelligartede medlemmer, men de bindes sammen af et fælles mål: fremme af brint og brændselsceller i Danmark.

Din arbejdsplads vil være i Brintbranchens sekretariat, der er beliggende på Frederiksberg tæt ved søerne. I sekretariatet har vi en afslappet og uformel tone. Du vil indgå på lige fod med resten af afdelingen, hvor du vil blive mødt af kompetente og engagerede kollegaer, og naturligvis med kvalificeret akademisk rådgivning og sparring.

Praktiske forhold som merit, arbejdstid, kontaktoplysninger

Det er et krav, at dit ophold og arbejde hos os kan være en del af din uddannelse. Arbejdstiden er 35 timer om ugen med start senest den 1. februar 2018. Praktikken er ulønnet, men du vil have mulighed for at indgå gratis i Brintbranchens frokostordning.

Ansøgningen og CV sendes til chp@brintbranchen.dk senest den 1. december 2017. Vi læser dog ansøgninger og holder samtaler løbende.

For yderligere oplysninger kan du kontakte konsulent Chris Holst Preuss på telefon 39 20 20 03

5 år med mikro-kraftvarme

DTU præsenterer den 11. oktober erfaringerne fra 5 års demonstration af mikro-kraftvarmeanlæg i Europa.

Det sker ved det afsluttende arrangement for EU-projektet ene.field i Bruxelles, der samtidig er en markering af det efterfølgende EU-projekt, PACE, der allerede er godt i gang.

DTU Energi har sammen med de danske partnere DONG Energy og Ballard Europe deltaget i projektet med i alt 26 partnere, heraf 10 konkurrerende producenter af brændselscellebaserede mikro-kraftvarmeanlæg.

Projektet har demonstreret over 1000 anlæg i husstande og mindre erhvervsejendomme i 10 europæiske lande.

DTU har været hovedkraft bag rapport, der opsummerer erfaringer og analyser, og som netop blevet offentliggjort. Rapporten kan downloades her: http://enefield.eu/wp-content/uploads/2017/10/D3.7_final-layout_incl_back.pdf