Energipolitik: Er energikonvertering og -lagring en del af agendaen?

Torsdag den 24. august afholdes denne konference om de danske perspektiver og udfordringer i forbindelse med lagring og konvertering af energi. Brintbranchen er med til arrangere dagen sammen med DI Energi, DTU, Innovationsfonden, IDA, og ATV. Det vil blandt andet være muligt at høre mere om Danmarks position inden for energilagring, samt overvære en politisk debat om indspillet til en ny energiaftale.

Se invitationen her.

Reportage fra Folkemødet – Hvordan gemmer vi den grønne vind, når det ikke blæser mere?

Brintbranchen var med på Folkemødet 2017 med en række debatter for at sætte fokus på brint- og brændselscelleteknologier. Solen bragede løs, da debatten om energilagring fandt sted hos Energinet.dk, som meget venligt havde lånt Brintbranchen deres telt. Solen kunne ses som symbol for hvor langt, vi er kommet, når det gælder om at udnytte den vedvarende energi. En dag som lørdag på Folkemødet med masser af sol og vind er godt for vores grønne omstilling, men når vinden lægger sig, og solen går ned, så produceres der ikke længere grøn strøm – trods at vores behov og forbug består.

Derfor havde Brintbranchen inviteret Biogasbranchen, Gas Storage Denmark, European Energy samt Nel Hydrogen Solutions til en debat om fremtidens energisystem. Debatten startede ud med, at Hans-Åge Nielsen, Head of Department i Gas Storage Denmark, fortalte om Danmarks langvarige erfaring med netop energilagring. Faktisk har Danmark lagret 11 tWh i Lille Torup og Stenlille, hvilket svarer til 33% af det danske elforbrug på et år. Hans-Åge understregede behovet for, at Danmark forsat udvikler vores sektorintegration mellem vedvarende energi samt gas og transport, hvis vi skal nå et lav-emissionssamfund i 2050, hvor vi bruger grøn el, selv når vinden ikke blæser mere.

Herefter gik debatten lystigt, og paneldeltagerene var enige om, at de biogas, brint, varmelagre og naturgas har hver sin plads i systemet. Uffe Borup fra Nel understregede,  at brint har mange fordele: brinten kan metanisere biogassen, overskudsvarme fra elektrolyse kan bruges, og brinten der produceres, kan sendes ud naturgasnettet. CEO Knud Erik Andersen fra European Energy understregede også, at vi i fremtiden skal bruge langt mere grøn strøm end behovet lyder på i stikkontakterne, da strømmen også skal konverteres til brug i varmesektoren.

Teltet hos Energinet.dk var fuldt, og publikum engagerede sig med kritiske spørgsmål om effektiviteten af elektrolyse, berettigelsen af biogas i lyset af nye former for landbrug, og ikke mindst om hvorfor vi ikke er nået længere i dag med den grønne omstilling. Bruno Sander Nielsen fra Biogasbranchen tog til genmæle overfor påstanden om, at vi i fremtiden ikke har brug for biogas, da vi f.eks. kan producere store mængder fra græs.

Derudover blev der indgået en række kaffeaftaler paneldeltagerne imellem, som alle kune være enige om, at den måde, vores afgifter og særligt tariffer er indrettet på, hæmmer den grønne omstilling. Derfor kan fremtiden indebære flere samarbejder bagom nettet, hvis ikke politikkerne tør imødekomme energiformer med mere fleksible rammer.

Debatten sluttede af med, at paneldeltagerne gav deres bud på fremtiden. Om 3-5 år regner de med, at vi oplever samme boom, som solcellerne oplever i øjeblikket med høje vækstrater og stor udbredelse. I takt med, at den grønne omstillings udbygges, bliver der netop behov for lagring og stabilisering og sektorintegration. Og her var der bred enighed om, at der er flere teknologier, der skal i spil.

Brintbiler.dk’s Årsdag

Den 13. september inviterer Brintbranchen til Brintbiler.dk’s Årsdag. Dagen byder på en spændende mulighed for at se nærmere på brintbiler fra Toyota, Honda og Hyundai, samt høre sidste nyt om brintinfrastrukturen i Danmark. Derudover vil de danske resultater fra HyFIVE blive præsenteret.

Se invitationen her.

 

Brintbranchen på Folkemødet

Årets Folkemøde finder sted d. 15.-18. juni som sædvanligvis på Bornholm. Igen i år er Brintbranchen repræsenteret ved sekretariatet. I år afholder vi 2 arrangementer omkring centrale energi- og transportpolitiske emner.

Fredag d. 16. juni kl. 10.30 kickstarter vi debatten omkring fremtidens biler ved Brandstationens Eventtelt. Her har vi taget Toyotas Mirai med ind i teltet og tager debatten med DI Bilbranchen, Toyota, NEL samt Energi- og Olieforum under titlen: ”Skal bilerne køre på vand fremfor diesel?”

Til dette event vil du også få mulighed for at lære mere om det EU-støttede HyFive-projekt, der gennem de sidste 5 år har arbejdet med at udbrede brintbiler og brintinfrastruktur i hele Europa.

Lørdag starter vi ud foran Energinets telt med at vise Hyundais IX35 frem for nysgerrige øjne både fra kl. 12.00-13.00 samt igen fra kl. 16.00-17.00. Herefter tager vi kl. 17.00 i Energinets telt fat på energilagring sammen med bl.a. Vestas, Biogasbranchen, GasStorageDenmark samt European Energy, der står bag konceptet GigaStorage. Debatten kommer til at handle om de mange forskellige aspekter af lagring såsom varme, naturgas, biogas og brint og kan findes under titlen: ”Hvordan gemmer vi strøm fra vind, til når det ikke blæser?”

Derudover vil Brintbranchens ansatte være at finde under de mange andre forskellige og relevante debatter om energi- og klimapolitik på Folkemødet.

Programmet til Folkemødet kan du finde her.

Partnerskabet er nu Brintbranchen

Partnerskabet for brint og brændselsceller har ændret navn til Brintbranchen. Navneskiftet reflekterer de seneste års hastige vækst og udvikling i branchen, og at organisationen nu samler hele værdikæden fra forskning til industrivirksomheder. Men selvom navnet er nyt er formålet uændret: Brintbranchen vil bidrage til et grønnere samfund, ved at arbejde for den størst mulige udbredelse af brint- og brændselscelleløsninger i det danske energisystem.

Navneskiftet er kulminationen på en større proces, hvor Partnerskabet for brint og brændselsceller er gået fra et forsknings-teknologisk fællesskab til en stærk erhvervs- og interesseorganisation, der varetager over 30 medlemmers interesser på politisk og administrativt niveau – både nationalt og internationalt.

”Vi er modnet med brintteknologien”, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Brintbranchen.” I takt med den kraftige udvikling, som er sket på brintområdet de seneste 10 år, har vores organisation undergået stærke forandringer. Brintløsninger er, takket været det innovative danske forskningsmiljø og stærke industri, klar til kommerciel udmøntning. Brintbranchen vil som interesseorganisation vise, at brintløsninger er tilgængelige, anvendelige og reelle alternativer til fossilt brændstof indenfor bl.a. transport, energikonvertering og energilagring.”

Men selvom navnet fremadrettet er Brintbranchen, repræsenterer organisationen fortsat en række forskellige teknologier og løsninger. ”Brint er det, der binder vores teknologier sammen, men de spænder fortsat vidt. Lige fra flydende brændstoffer som metanol, over grøn gas, fremstillet på brint og CO2 og til produktion af både brint og metanolbrændselsceller, delkomponenter, full-size brinttankningsanlæg og meget andet”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han påpeger samtidig at en øget brug af brintteknologier er en forudsætning for at vi kan fortsætte den grønne omstilling, og at tiden er moden til en ny fase i den danske energipolitik, hvor fokus flytter fra produktion til lagring af den grønne energi. ”Vi skal lagre og konvertere den grønne strøm til når vinden ikke blæser og kun ved at omsætte strømmen fra vind og sol til brint kan vi lagre tilpas store mængder vedvarende energi. Den brint kan vi så bruge – enten i ren form eller som energikilde til flydende brændstoffer i bl.a. transportsektoren”, understreger Tejs Laustsen Jensen.

Han understreger samtidig, at danske forskere og virksomheder er i den globale elite, men at det er en position der skal kæmpes for at fastholde. Tejs Laustsen Jensen: ”Vores medlemmer er globalt førende og oplever bl.a. hastigt voksende eksport i disse år. Men vi har brug for et stærkt hjemmemarked og stærk satsning på energiforskning, for at fastholde den positive udvikling, og det forudsætter en ambitiøs dansk energipolitik. Vi er en stærk og voksende branche med meget værdifulde løsninger til den grønne omstilling, og vi glæder os til at præge den energipolitiske dagsorden og debat under vores nye navn Brintbranchen.”

Kan du levere video og animationer i god kvalitet? UDLØBET

Deadline for indgivelse af bud er overskredet, og vi modtager derfor ikke flere bud.

Brintbranchen søger i forbindelse med det EU-støttede projekt HyFIVE en leverandør, der kan hjælpe med en række videoopgaver. Opgaverne er nærmere beskrevet i vedhæftningen. Opgaven er pt. i udbud og vi modtager senest dit bud d. 27. juni kl. 09.00. Vinderen af udbuddet får senest besked d. 29. juni kl. 12.00.

Så kan du producere animationsvideoer? Hjælpe med at optage politikere i brintbiler? Og levere optagelser af nysgerrige unge mennesker der lærer om brintbiler til en konference? Så send os dit bud på opgaven!

Kravspecifikation for videoproduktion