Elektrificering bør udnyttes bedre

Pressemeddelelse fra Brintbranchen
”Energikommissionens anbefalinger er en pose blandede bolsjer”, mener direktøren i Brintbranchen, Tejs Laustsen Jensen. “Vi er glade for den ambitiøse satsning på forskning og udvikling, som Kommissionen anbefaler. Men vi synes samtidigt, at Kommissionen mangler at lave den helt centrale kobling mellem el og gas.”

D. 24. april 2017 præsenterede Energikommissionen deres rapport ”Energikommissioners anbefalinger til fremtidens energipolitik.” Rapporten kommer med en række anbefalinger til, hvordan Danmark kan beholde sin unikke styrkeposition på det energipolitiske område efter 2020.

Brintbranchen er begejstret for Energikommissionens fokus på energiforskning. ”Vi ser positivt på den ambitiøse satsning på forskning og udvikling, som Kommissionen kommer med. Den er ikke kun vigtigt for det danske energisystem, men også for eksport af energiteknologi og danske arbejdspladser”, udtaler Tejs Laustsen Jensen.

Desværre må han også konstatere en del undladelsessynder, hvor Kommissionen overser oplagte løsningsmuligheder. ”Det er rigtig godt med fokus på elektrificering, men Kommissionen ser for snævert på sagen lige nu.”

På trods af rigtige pointer omkring fluktuerende energi og integration af energisystemet, så er det svært at forstå, at Energikommissionen ikke fokuserer mere på power-to-gas, mener Tejs Laustsen Jensen: ”Kommissionen undervurderer potentialet i gassystemet, og i at binde el og gas sammen. Det er et stort potentiale for energilagring, og det er skuffende, at Kommissionen ikke mere aktivt søger at udnytte disse stærke danske muligheder for at kombinere el og gas. Ligeledes er det ikke realistisk, at Kommissionen mener, at batterier, herunder batteribiler, alene vil kunne løfte lagrings og stabiliseringsopgaven.”

Heldigvis anerkender Kommissionen, at elsystemet, herunder tarifstrukturen, skal indrettes bedre til at understøtte en stadig mere fluktuerende elproduktion. Det vil også bidrage til at fremme lagring.
Brintbranchen konkluderer derfor: ”Samlet set kommer Energikommissionen med en række gode anbefalinger, men der er andre veje til målet, end dem, kommissionen anbefaler. Brintbranchen ser frem til at deltage i debatten.”

24-04-2017