Nyt fra FutureGas

Så er der nyt fra projektet FutureGas. I dette nyhedsbrev kan du blandt andet få en update fra projektleder Poul Erik Morthorst fra DTU Management. Derudover kan du finde rapporten ”Danish natural gas utilisation today” samt læse mere om den afholdte workshop i transport-modellering og ekskursion til Samsø og LNG-færgen (Liquified Natural Gas).

Læs nyhedsbrevet her.

Desuden kan vi også nævne, at FutureGas er med til at arrangere en gas workshop den 3. april på DTU i Lyngby.

Se programmet her.

Pressemeddelelse: Fordobling af eksport af energiteknologi i 2030

I morges har klima- og energiminister Lars Christian Lilleholt annonceret, at den danske regering har sat sig det ambitiøse mål at fordoble eksporten af energiteknologi i 2030. Det er en rigtig satsning, mener Partnerskabet for brint og brændselsceller, men strategien skal følges op af en flerårig aftale om energiforskning, hvis Danmark også fremadrettet skal fastholde en høj eksport af energiteknologier.

Den danske eksport af energiteknologi skal vokse fra 70 milliarder til 140 milliarder i 2030. Det er målet med den nye eksportstrategi, som energi- forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt har præsenteret i dag. Fordoblingen af eksporten skal ifølge ministeren bl.a. ske ved hjælp af udstationering af danske eksperter i udlandet. Ministeren har endvidere udpeget Tyskland, USA og Storbritannien som særlig interessante.

Direktør i Partnerskabet for brint og brændselsceller, Tejs Laustsen Jensen, siger om den nye strategi: ”Det er rigtig gode nyheder for brint og brændselscellebranchen, som allerede oplever markant vækst på eksportmarkederne i disse år, og der er grund til at rose regeringen for at lancere en målrettet strategi for eksporten af energiteknologier. Den danske førerposition når det gælder brintteknologier har allerede kunnet fejre store eksportsuccesser, og den nye strategi vil være en styrke både for os og resten af energibranchen”.

Selvom der er ros til regeringen for den nye strategi, mener Partnerskabet dog ikke, at den danske førerposition dermed er sikret, og Tejs Laustsen Jensen understreger, at den stærke eksportposition kun kan vedligeholdes, når de danske virksomheder er i den globale førertrøje, når det det gælder nyskabende og førende i energiløsninger.

”Vi er glade for, at ministeren anerkender det kæmpe store potentiale i den danske energiteknologi, særligt når det handler om den globale omstilling. Men det er forskning- og udvikling, der er fundamentet for den eksportsucces, vi oplever i disse år. Den årlige usikkerhed og de meget svingende bevillinger til energiforskningen er skadeligt for både virksomheder og forskningsinstitutioner. Derfor skal vi have en langsigtet aftale på plads for energiforskningen, så vi kan beholde vores unikke globale førerposition, også efter 2030,” siger Tejs Laustsen Jensen.

Pressemeddelelse: På vej til at nå EU’s 2020 klimamål om vedvarende energi

Energistyrelsens Basisfremskrivning for 2017 viser, at Danmark er godt på vej til at nå EU’s 2020 klimamål om vedvarende energi. Samtidig viser tallene, at Danmark har behov for fortsat udbygning af vedvarende energi efter 2020, når det seneste energiforlig udløber. ”Vi skal blive bedre til at få mest muligt ud af vores investeringer i vedvarende energi, og derfor skal energilagring tænkes ind i et kommende energiforlig ”, siger Tejs Laustsen Jensen, direktør i Partnerskabet for brint og brændselsceller.

”Det er positivt, at både regeringen og et bredt flertal i Folketinget er dedikeret til fortsat at udbygge den vedvarende energi. Det skal vi blive ved med. Men vi kan ikke kun fokusere på produktion. Det behov Basisfremskrivningen viser, understreger, at vi, hvis vi vil nå vores klimamål efter 2020, skal blive markant bedre til at udnytte vores investeringer i vedvarende energi”, siger Tejs Laustsen Jensen.

Han påpeger mulighederne af energilagring: ”Vi skal være langt bedre til at lagre energien, så vi kan udnytte vores investeringer i langt højere grad, end vi gør i dag. Hvis vi som land f.eks. bliver bedre til at lagre overskydende energi fra vindmøller, behøver vi f.eks. ikke betale for at stoppe dem, fordi der er overproduktion. På den måde får vi mere ud af de allerede eksisterende investeringer i vedvarende energi.”

Og ifølge Tejs Laustsen Jensen har Danmark gode kort på hånden når det kommer til energilagring: ”Den danske industri er teknologisk førende, når det kommer til energilagringsteknologier. Men vi har brug for politisk opbakning for at gøre lagringen rentabel. Derfor er det vigtigt at lagring bliver tænk ind i et kommende energiforlig. Det vil samtidig skabe et hjemmemarked, der kan være med til at stimulere eksporten yderligere.”