Nej tak til elkabel til Storbritannien

Partnerskabets direktør, Tejs Laustsen Jensen, skriver i dette indlæg i Altinget om alternativerne til at eksportere el via kabel til Storbritannien. El kan lagres, og omdannes til brint i stedet for at investere flere milliarder kroner i et kabel til eksport af el. Det danske erhvervsliv er internationalt førende i konvertering og lagring af el, og en konvertering af el til brint, metanol eller metan vil kunne bruges i transportsektoren og dermed nedsætte CO2-udslippet her.

Læs mere her.