VILLUM FONDEN bevilliger 20 mio. kr. til GreenLab Skive over en en treårig periode. Formålet er at styrke forskningssamarbejdet mellem GreenLab Skive og en række danske universiteter med DTU i spidsen. Forskningen er rettet mod at give smarte grønne energiløsninger, der forhåbentligt skaleres op til både nationale og internationale initiativer.

Bevillingen bygger oven på en strategisk samarbejdsaftale, som DTU og GreenLab Skive indgik i februar i år, hvis ambition er at skabe både uddannelsesaktiviteter og flere fælles nationale og internationale forsknings-, innovations- og demonstrationsprojekter med omdrejningspunkt i Skive. Bevillingen kommer til at intensivere arbejdet ved at koble bæredygtig energiproduktion intelligent sammen med distribution, lagring og forbrug.

GreenLab Skive knytter industriparkens virksomheder, anlæg og infrastruktur sammen, hvor overskydende energi og ressourcer deles og udnyttes optimalt. Sådan en sektorkobling er nødvendig for at nå klimamålene.

”Den nye bevilling fra VILLUM FONDEN gør det muligt at accelerere GreenLabs forskningsprogram. Samarbejdet med de danske universiteter er den motor, der skal sikre, at GreenLabs grønne løsninger kan skaleres. Vi har et koncept, der kan gentages over hele verden og åbne døren for et nyt grønt eksporteventyr. Samarbejdet med universiteterne er afgørende for planen om at bringe teknologierne fra demonstration til stor skala,” siger GreenLab Skives CEO, Christopher Sorensen.

DTU og GreenLab Skive samarbejder allerede om bl.a. energilagring og PtX, der kan erstatte fossil energi i den tunge transport og industri. Med GreenLab Skives godkendelse som regulatorisk testzone er det desuden for nyligt blevet muligt at afprøve nye teknologier og innovative forretningsmodeller i praksis med det formål at afhjælpe det overbelastede elnet og sikre en hurtigere grøn omstilling.

Læs mere på GreenLab Skives hjemmeside her.